สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Satun Primary Educational Service Area Office

ผู้อำนวยการ


เมนูหลัก

ระบบ e-Office

กลุ่มในสำนักงาน

ระบบของ สพฐ.

สถานที่ตั้ง

ที่ตั้ง 884 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000