รวดเร็ว   ถูกต้อง   โปร่งใส   ใส่ใจบริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Satun Primary Educational Service Area Office

ผู้อำนวยการ

ดร.อาดุลย์ พรมแสง
ผู้อำนวยการ สพป.สตูล

เมนูหลัก

ระบบ e-Office

ระบบของ สพฐ.

Hotline สายตรง ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.สตูล

เรื่องเด่น สพป.สตูล


Clip ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม สพป.สตูล

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

เรื่องแจ้งและประชาสัมพันธ์จากกลุ่มใน สพป.สตูล