สพป.สตูลจัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
พิชิตอ่านเขียนที่โรงเรียนบ้านวังพะเนียด