โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)
ย้อนรอยประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล คฤหาสน์กูเด็น
สำนักทดสอบทางการศึกษา เก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน ณ โรงเรียนบ้านท่าแพ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 ร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาอุใดคัพ 2562
โรงเรียนบ้านท่าแพให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวรรธนะสาร
โรงเรียนบ้านโคกพยอม จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒
สัปดาห์แห่งการเยี่ยมบ้าน
โรงเรียนบ้านขอนคลาน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
เชิญชวนบวชเฉลิมพระเกียรติฯ
สพป.สตูล งานใหญ่ เตรียมลงนาม สนง.ลส.สตูลกับ สนง.ลส.รัฐเปอร์ลิส
สำนักงานลูกเสือจังหวัดสตูลลงนามบันทึกความร่วมมือกิจกรรมด้านลูกเสือกับสำนักงานลูกเสือรัฐซาบ๊ะห์ ประเทศมาเลเซีย
เด็กสตูลร่วมปลุกชาวบ้านใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ร้อยละ 80
สพป.สตูลน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำ รร.บ้านเกาะอาดังสะอาดสวยงามจุดขายท่องเที่ยวโลก
สพป.สตูล mou จนท.ร่วมบริหารจัดการขยะให้หมดไป
สพป.สตุล เชิญชวนงดใช้โฟมและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง