งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560
สพป.สตูล เตรียมจัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2560