รร.บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันแม่ ปี 2561
โรงเรียนบ้านไทรงาม จัดกิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการวันแม่และอาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา
โรงเรียนอนุบาลละงู จัดกิจกรรมวันแม่
กิจกรรม “สายใยรักจากแม่สู่ลูก” โรงเรียนบ้านขอนคลาน
กิจกรรมวันแม่ ปี 2561
โรงเรียนบ้านเกาะยาวได้ศึกษาดูงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ณ โรงเรียนบ้านนาทอน
ครู นร.รร.นิคมพัฒนาผัง42 ร่วมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561
8 รร. สพป.สตูล รับรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100%