รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12
สพป.สตูล จับมือ สถาบันฝึกหัดครู มาเลเซียร่วมพัฒนาภาษามาลายู-อังกฤษ
สายธารน้ำใจนิคมฯ3 ช่วยไฟไหม้
นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนคลาน ชนะเลิศนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ระดับชาติ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงูได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ