วันครู จ.สตูล ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 เชิดชูเกียรติครูดีใน จ.สตูล
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ สพฐ. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะยาว
วชช.สตูลและ ศปส.สตูล ร่วมสร้างความสุขงานวันเด็กโรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง
โรงเรียนบ้านท่าแพจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โรงเรียนสาคมเลขานุการสตรี3 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน