โรงเรียนอนุบาลสตูล ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562      
       


              โรงเรียนอนุบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล   ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียน  ปีการศึกษา 2562  ดังนี้
              - ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (คุณสมบัติเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2557- 16 พฤษภาคม 2558/ภูมิลำเนาในเขตจังหวัดสตูล/ไม่เป็นโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)   รับสมัครระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธฺ์ - 4 มีนาคม 2562  เวลา 08:30-16:30 น. ณ อาคารสำนักงาน รร.อนุบาลสตูล ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ผู้ปกครองต้องนำเด็กมาสมัครด้วยตนเอง 
             - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โปรแกรมพิเศษ MEP) (คุณสมบัติมีอายุย่างเข้าปีที่ 7  เป็นเด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2555 (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555) หรือจบการศึกษาระดับปฐมวัย  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด/ไม่เป็นโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา/ผู้ปกครองพร้อมสนับสนุนตลอดหลักสูตร/ไม่จำกัดเขตพื้นที่บริการ)  รับสมัครระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30-16:30 น. ณ อาคารสำนักงาน รร.อนุบาลสตูล ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้ปกครองต้องนำเด็กมาสมัครด้วยตนเอง 


 

วันที่ 12 ก.พ. 62 ผู้อ่าน 291 คน