ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เรื่อง การพัฒนาความเข้มแข็ง วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา       
       


              กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เรื่อง การพัฒนาความเข้มแข็ง วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา เพื่อให้ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และประชาชนทั่วไป ใช้เป็นแหล่งสืบค้นเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อ                ทั้งนี้  สามารถเข้าชมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กรมพลศึกษา www.dpe.go.th  หัวข้อ “เอกสารเผยแพร่” หัวข้อย่อย “สื่อประชาสัมพันธ์”  เรื่อง “สื่อการเรียนการสอน (e-Learning) เรื่อง การพัฒนาความเข็งแรง วิชาพื้นบษนสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา” 

วันที่ 07 ก.พ. 62 ผู้อ่าน 107 คน