(สทอภ.) ร่วมกับ ม.บูรพา และ ม.อู่ฮั่น เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ      
       


              สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Wuhan University  เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Protgram)  โดยเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ (ปริญญาโท) แบบ Double Degree Program  เป็นระยะเวลา 2 ปี  (ปีแรกเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพาและอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ.  ปีที่ 2 เรียนที่มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ประเทศจีน)  ผู้จบการศึกษาจะได้ปริญญาจาก 2 มหาวิทยาลัย   โดยเริ่มเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2562    ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scgi.gistda.or.th/news/2019

รายชื่อไฟล์แนบ
วันที่ 26 ธ.ค. 61 ผู้อ่าน 82 คน