เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ      
       


               นางนัจญวา  แดงงาม ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านไร่ อ.ท่าแพ จ.สตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  โดยมีความประสงค์เผยแพร่ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

รายชื่อไฟล์แนบ
วันที่ 26 พ.ย. 61 ผู้อ่าน 211 คน