หน้าหลัก
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
ติดต่อทางโทรศัพท์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
รายงานผลการจัดการศึกษา
ประกาศเจตจำนงสุจริต
นโยบายการสร้างคุณธรรมฯ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ITA สพป.สตูล
KM สพป.สตูล
คู่มือปฏิบัติงาน สพป.สตูล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Social Media
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการ
ติดต่อเรา
ผลการสอบ O-net
ผลการสอบ NT
คู่มือการให้บริการประชาชน
การจัดการข้อร้องเรียน
ข่าว ปชส. การขึ้นบัญชี
คู่มือติดต่อราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

       เรื่องแจ้งจากกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562      
       
ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษาซึ่งทุกตำแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562
ตำแหน่งที่ดำเนินการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี จำนวน 17 อัตรา  ดังนี้
กลุ่มวิชาภาษาไทย   จำนวน  5  อัตรา
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน  2  อัตรา
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน  3  อัตรา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน  1  อัตรา
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน  1  อัตรา
กลุ่มวิชาพลศึกษา   จำนวน  1  อัตรา
กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน  2  อัตรา
กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน  2  อัตรา
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562  ระหว่างเวลา 08:30-16:30 น.  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  ภายในโรงเรียนสตูลวิทยา  จ.สตูล   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 074-772165-6
 
วันที่ 11 ก.ค. 62 ผู้อ่าน 822 คน
 


ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ระบบฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง