โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 สร้างทักษะชีวิต ลูกเสือ เนตรนารี


               โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 สร้างทักษะชีวิต ลูกเสือ เนตรนารี


               โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42  อ.มะนัง จ.สตูล  จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561  ขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   โดยมีนางศศิธร  เสริมวิทยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือชั่วคราว ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42  พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
               กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความเป็นผู้นำ และผู้ตาม พร้อมเชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคีที่ดีร่วมกัน  โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครองเป็นอย่างดียิ่ง

       

 
จำนวนคนอ่าน [ 125 ] คน