โรงเรียนบ้านกาเนะ จัดกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง


               วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านกาเนะนำโดยนายมนตรี จรียานุวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเนะ เเละคณะครูจัดกิจกรรมคัดเเยกขยะมูลฝอย "โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง"

โดย นางสาวนิสากร  บุญช่วย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เเละคณะ  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการกำจัดขยะมูลฝอย ทั้ง 4 ประเภท อย่างถูกวิธี  

 
จำนวนคนอ่าน [ 118 ] คน