นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนคลาน ชนะเลิศนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ระดับชาติ


               เด็กชายวสวัตติ์ จุนณศักดิ์ศรี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 66

             
              เมื่อวันที่  29  มกราคม  2560   คณะครูโรงเรียนบ้านขอนคลาน  นำเด็กชายวสวัตติ์  จุนณศักดิ์ศรี  เข้าร่วมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์  ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับป.1-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี    ซึ่งผลการแข่งขันฯ  เด็กชายวสัตดิ์  สามารถคว้ารางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ  ระดับชาติ   สร้างชื่อเสียงสู่โรงเรียนบ้านขอนคลาน และ สพป.สตูล    สร้างความปลื้มใจและความภาคภูมิใจแก่คณะครู เพื่อนนักเรียน และผู่ปกครอง เป็นอย่างยิ่ง

 
จำนวนคนอ่าน [ 705 ] คน