หน้าหลัก
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
รายงานผลการจัดการศึกษา
ประกาศเจตจำนงสุจริต
นโยบายการสร้างคุณธรรมฯ
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ข้อมูลสารสนเทศ
ติดต่อทางโทรศัพท์
ผลการสอบ O-net
ผลการสอบ NT
คู่มือการให้บริการประชาชน
การจัดการข้อร้องเรียน
ข่าว ปชส. การขึ้นบัญชี
คู่มือติดต่อราชการ
แผนปฏิบัติการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กศูนย์เครือข่ายสุไหงอุเปสเตโกดอนและบริษัทสิริแสงอะควาคัลเจอร์
 

               นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของศูนย์เครือข่าย สุไหงอุเปสเตโกดอน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.

         ทั้งนี้  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่นและมีความสุขกับการทำกิจกรรมในวันเด็ก เพื่อเสริมสร้างให้เด็กได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเตรียมความพร้อมในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป
         สำหรับกิจกรรมวันเด็ก ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสุไหงอุเปสเตโกดอนในปีนี้  ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานจากบริษัทบริษัท สิริแสงอะควาคัลเจอร์ จำกัด และชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสตูล  เป็นแม่งานใหญ่ในการจัดงาน โดยได้ให้การสนับสนุนรถจักรยาน จำนวน  28 คัน  ของขวัญ รางวัล  จำนวน  1500 รางวัล  พร้อมจัดเลี้ยงอาหาร และเครื่องดื่ม  นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในศูนย์เครือข่าย จำนวน  50 ทุน  และโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า  ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าที่มีความประพฤติดี  จำนวน 23 ทุน  ในส่วนกิจกรรมประกอบด้วย  การแสดง การเล่นเกมชิงรางวัล  และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยสร้างสีสันและสร้างความสุขให้กับเด็กและผู้ปกครอง 
         โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ในนามของศูนย์เครือข่ายสุไหงอุเปสเตโกดอน  ขอขอบคุณบริษัทสิริแสงอะควาคัลเจอ จำกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานวันเด็กครั้งนี้  ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   
 

 
จำนวนคนอ่าน [ 94 ] คน