หน้าหลัก
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
รายงานผลการจัดการศึกษา
ประกาศเจตจำนงสุจริต
นโยบายการสร้างคุณธรรมฯ
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ข้อมูลสารสนเทศ
ติดต่อทางโทรศัพท์
ผลการสอบ O-net
ผลการสอบ NT
คู่มือการให้บริการประชาชน
การจัดการข้อร้องเรียน
ข่าว ปชส. การขึ้นบัญชี
คู่มือติดต่อราชการ
แผนปฏิบัติการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป.ตรัง เขต 2
 

               นายเทียนชัย พิสิฐธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อ เวลา 09.00 น.-10.30 น.วันที่ 14 ธันวาคม 2561

           การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้รับรางวัลระดับภาคและระดับชาติ  ได้แก่  การบริหารจัดการเรียนรู้สหกรณ์ร้านค้า  ธนาคารโรงเรียน   แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   การผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อใช้โครงการอาหารกลางวัน  การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย   สนามเด็กเล่น BBL  การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน   โดยมีคณะครูจากโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) จำนวน 14 คน
          โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าขอขอบคุณ คณะครู  นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน  ส่งผลให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้บริการแก่ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ  ถือเป็นความสำเร็จในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และให้บริการแก่สังคม 
จำนวนคนอ่าน [ 89 ] คน