หน้าหลัก
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
รายงานผลการจัดการศึกษา
ประกาศเจตจำนงสุจริต
นโยบายการสร้างคุณธรรมฯ
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ข้อมูลสารสนเทศ
ติดต่อทางโทรศัพท์
ผลการสอบ O-net
ผลการสอบ NT
คู่มือการให้บริการประชาชน
การจัดการข้อร้องเรียน
ข่าว ปชส. การขึ้นบัญชี
คู่มือติดต่อราชการ
แผนปฏิบัติการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย
 

               โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สพป.สตูล ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน โดยได้จัดวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการจำแนกขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะ


               เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สพป.สตูล ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนได้จัดวิทยากรจากกองสาธารณสุข  มาให้ความรู้แก่นักเรียนในการจำแนกขยะมูลฝอย การกำจัดเศษอาหารด้วยจุลินทรีย์และสัตว์ใต้ดิน  และการคัดแยกชนิดของขยะ    หลังการอบรม ได้มีกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติโดยการคัดแยกชนิดของขยะ  และนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้ นำมาแลกกับอุปกรณ์การเรียนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนจัดเตรียมมา  ซึ่งกิจกรรมนี้ ได้สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม  และจะเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมองเห็นคุณค่าของสิ่งของเหลือใช้และนำไปปรับใช้กับครัวเรือนและชุมชนต่อไป

 
จำนวนคนอ่าน [ 86 ] คน