เชิญชวนดาวน์โหลด QR code สื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย
 

              เนื่องโอกาส...ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ในปี 2562 ขอเชิญชวนครู นักเรียน ศึกษาความเป็นอาเซียน จาก QR code สื่อประชาสัมพันธ์ที่กระทรวงการต่างประเทศจัดทำขึ้ีน และขอความร่วมมือช่วยกันเผยแพร่ต่อไป

 
จำนวนคนอ่าน [ 64 ] คน