สพป.สตูล ส่งเด็ฏเกาะเรียนรู้ในมาเล
 

              สพป.สตูล ส่งเด็ฏเกาะเรียนรู้ในมาเล

 

               นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูลน้อมนำพระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒนาคุณภาพการศึกษา นร.เกาะอันดามันในการดูแลของมูลนิธฺชัยพัฒฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ส่งน้องนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ระหว่างนักเรียนในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล สู่ครอบครัวนักเรียนเครือข่ายบนเกาะลังกาวี  ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 7 - 11 มกราคม 2562 ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย  นักเรียนทั้ง 28 ราย ในสังกัด สพป.สตูล ประเทศไทยในการดูแลของมูลนิธฺชัยพัฒนา ไปพักอาศัยกับครอบครัวชาวมาเลเซีย และไปเรียนร่วมกับเพื่อนที่โรงเรียน  ซึ่งได้รับงบประมาณในการดูแล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในต่างแดนครั้งนี้ มูลนิธิชัยพัฒนาที่มีโครงการรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นร.เกาะจากผลกระทบสึนามิเพื่อให้มีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จำนวนคนอ่าน [ 74 ] คน