ทำบ้านให้เป็นบ้าน (บ้านพักครู)
 

              ทำบ้านให้เป็นบ้าน (บ้านพักครู)


              นายอนุรักษ์ เนาวเกตุ ผอ.รร.บ้านสาครใอ.ท่าแพ  กล่าวการปรับปรุงบ้านครูเพื่ออาศัย สวัสดิการของครู ว่าต้นปีบ้านพักอายุชราจับจัดตกแต่งให้สดใสให้ผู้ได้อยู่อาศัยได้อยู่อย่างสมศักดิ์ศรีเหมาะสมกับหน้าที่อาชีพ...ฝันและใฝ่อีกไม่กี่ปีบ้านผีสิงคงหมดไป...ของขัวญปีใหม่ให้กับคุณครูมืออาชีพที่เก่ง​ ดี​ มากความสามารถของโรงเรียนบ้านสาคร..

              อย่างไรก็ตาม รร.แห่งนี้ติดตามความเคลือนไหวมาตลอด ล่าสุดนายอนุรักษ์ ย้ายเข้ามาพัฒนา น่าอยู่น่าเรียนถือว่าพัฒนาอยู่ในระดับเหนื่อย 10 นะคะ แต่ไม่หยุดพัฒนาซึ่งหวังว่าจะได้เป็น บ้านผีสิงเปลี่ยนโฉมใหม่เป็นรีสอร์ทน่าอยู่นายอนุรักษ์ เนาวเกตุ ผอ.รร.บ้านสาครใอ.ท่าแพ  กล่าวการปรับปรุงบ้านครูเพื่ออาศัย สวัสดิการของครู ว่าต้นปี

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 113 ] คน