ขานรับนโยบายการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2562
 

              ผอ.สพป.สตูล ขานรับนโยบายการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยแจ้งกำชับไปยังข้าราชการในสำนักงานฯ และสถานศึกษาในสังกัด ได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางในประกาศ สพฐ.


              นายกอเฉ็ม  หมีนเหม  รอง ผอ.สพป.สตูล รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สตูล  ขานรับนโยบายการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยแจ้งกำชับไปยังข้าราชการในสำนักงานฯ และสถานศึกษาในสังกัด  ได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางในประกาศ สพฐ.  เพื่อให้สอดรับเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพป.สตูล และเสริมสร้างค่านิยมมัธยัสถ์ของข้าราชการ  โดยขอให้หันมาใช้บัตรอวยพร หรือการอวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ   

 
จำนวนคนอ่าน [ 98 ] คน