ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างบ้านให้นักเรียน ปี 2560
 

              สพป.สตูล เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." ให้แก่ ด.ชศุภกร คงเส่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า


 

รายนามผผู้บริจาคสร้างบ้านนักเรียน "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปี 2560  

ที่

หน่วยงาน/ชื่อ-สกุล

รับ

จ่าย

รวม

1

ร.ร.อนุบาลเมืองสตูล

       1,340.00

                -  

       1,340.00

2

ร.ร.บ้านป่าแก่บ่อหิน

       1,000.00

                -  

       2,340.00

3

นางรำเพย  สุทธินนท์

       2,000.00

                -  

       4,340.00

4

นางปราณี     คู่มณี

         100.00

                -  

       4,440.00

5

ร.ร.บ้านเกาะยาว

         500.00

                -  

       4,940.00

6

ร.ร.บ้านปากละงู

       1,000.00

                -  

       5,940.00

7

นายวิจิตต์       ช่วยพิชัย

       1,000.00

                -  

       6,940.00

8

ร.ร.บ้านทุ่งมะปรัง

       1,000.00

                -  

       7,940.00

9

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436

       1,000.00

                -  

       8,940.00

10

ร.ร.บ้านบารายี

       1,200.00

                -  

     10,140.00

11

น.ส.เสอิ้น    แก่นทอง

         200.00

                -  

     10,340.00

12

ร.ร.บ้านบากันโต๊ะทิด

         600.00

                -  

     10,940.00

13

ร.ร.ผังปาล์ม 3

       1,000.00

                -  

     11,940.00

14

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสตูล

         600.00

                -  

     12,540.00

15

ร.ร.อนุบาลรุ่งทิพย์

       1,500.00

                -  

     14,040.00

16

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพทุ่งหว้า

       1,000.00

                -  

     15,040.00

17

ร.ร.สมาคมเลขานุการสตรี 3

       1,500.00

                -  

     16,540.00

18

ร.ร.วรรธนะสาร

       1,050.00

                -  

     17,590.00

19

ร.ร.บ้านท่าแพ

       1,300.00

                -  

     18,890.00

20

ร.ร.บ้านคลองสองปาก

       1,000.00

                -  

     19,890.00

21

ร.ร.บ้านควนโต๊ะเหลง

       1,000.00

                -  

     20,890.00

22

ร.ร.บ้านเหนือคลอง

       1,000.00

                -  

     21,890.00

23

ร.ร.บ้านทางยาง

       1,000.00

                -  

     22,890.00

24

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสตูล

       1,000.00

                -  

     23,890.00

25

นายสัมภาษณ์  ปลอดขาว

         200.00

                -  

     24,090.00

26

กลุ่มอำนวยการ

       1,000.00

                -  

     25,090.00

27

 ร.ร.บ้านนาแค

         500.00

                -  

     25,590.00

28

 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

       1,000.00

                -  

     26,590.00

29

 ร.ร.บ้านท่าน้ำเค็มใต้

       1,000.00

                -  

     27,590.00

30

 นายเอกวิทย์   สินวรพันธ์

       1,000.00

                -  

     28,590.00

31

 ร.ร.บ้านทุ่งนุ้ยฯ

       1,000.00

                -  

     29,590.00

32

 ร.ร.บ้านน้ำหรา

       1,000.00

                -  

     30,590.00

33

 ร.ร.บ้านทุ่งตำเสาฯ

       1,000.00

                -  

     31,590.00

34

 ร.ร.บ้านโตนปาหนัน

       1,000.00

                -  

     32,590.00

35

 ร.ร.บ้านค่ายรวมมิตร

       1,000.00

                -  

     33,590.00

36

 ร.ร.บ้านห้วยน้ำดำ

       1,000.00

                -  

     34,590.00

37

 ร.ร.นิคมซอย 10

       1,000.00

                -  

     35,590.00

38

 ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 120

       1,000.00

                -   

     36,590.00

39

 ร.ร.นิคมพัฒนาภาคใต้ 2

       1,000.00

                -  

     37,590.00

40

 ร.ร.อนุบาลควนกาหลง

       1,000.00

                -  

     38,590.00

41

 ร.ร.บ้านคีรีวง

       1,000.00

                -  

     39,590.00

42

 ร.ร.บ้านทุ่งริ้น

       1,000.00

                -  

     40,590.00

43

 ร.ร.บ้านราวปลา

       1,380.00

                -  

     41,970.00

44

 ร.ร.บ้านฉลุง

       1,000.00

                -  

     42,970.00

45

 ร.ร.บ้านตำมะลังเหนือ

       1,007.00

                -  

     43,977.00

46

 ร.ร.บ้านสาคร

         260.00

                -  

     44,237.00

47

 ร.ร.บ้านปลักหว้า

       1,000.00

                -  

     45,237.00

48

 นางสุวรรณา   บิลังโหลด

       1,000.00

                -  

     46,237.00

49

 นางกัลยา  พงศ์นฤเดช

         200.00

                -  

     46,437.00

50

 ร.ร.บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย

         500.00

                -  

     46,937.00

51

 นายอดุลย์  หลีมานัน

       1,000.00

                -  

     47,937.00

52

 นางปรีดา  มานะกล้า

       1,000.00

                -  

     48,937.00

53

 ร.ร.เพียงหลวง 4

         500.00

                -  

     49,437.00

54

 ร.ร.บ้านบุโบย

       1,360.00

                -  

     50,797.00

55

 ร.ร.บ้านสาครเหนือ

       1,000.00

                -  

     51,797.00

56

 ร.ร.บ้านเนินสูง

       1,000.00

                -  

     52,797.00

57

 นางพรพิศ  จันทรโชติ

         200.00

                -  

     52,997.00

58

 นางกรุณา  กมลวรรณ์

         200.00

                -  

     53,197.00

59

 ร.ร.บ้านทุ่งสภากาชาด

       1,100.00

                -  

     54,297.00

60

 น.ส.ยุพิน  สันแก้ว

       1,000.00

                -  

     55,297.00

61

 ร.ร.บ้านไร่

       1,000.00

                -  

     56,297.00

62

 นางจิตราภรณ์  ขาวเฉาะ

       1,000.00

                -  

     57,297.00

63

 ร.ร.บ้านวังปริง

       1,000.00

                -  

     58,297.00

64

 ร.ร.บ้านแป-ระใต้

       1,000.00

                -   

     59,297.00

65

 ร.ร.บ้านปาเต๊ะ

       1,200.00

                -  

     60,497.00

66

 ร.ร.บ้านปิใหญ่

       1,000.00

                -  

     61,497.00

67

 ร.ร.บ้านทุ่งดินลุ่ม

       1,000.00

                -  

     62,497.00

68

 ร.ร.บ้านราไว

       1,100.00

                -  

     63,597.00

69

 ร.ร.บ้านทุ่งวิมาน

         500.00

                -  

     64,097.00

70

 ร.ร.บ้านบ่อหิน

       2,000.00

                -  

     66,097.00

71

 ร.ร.บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา

       1,100.00

                -  

     67,197.00

72

 ร.ร.อนุบาลละงู

       3,000.00

                -  

     70,197.00

73

 ร.ร.บ้านทุ่งสะโบ๊ะ

         500.00

                -  

     70,697.00

74

 ร.ร.ทุ่งหว้าวรวิทย์

       2,000.00

                -  

     72,697.00

75

 ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า

       5,360.00

                -  

     78,057.00

76

 นางศิริภา  รูปโฉม

         300.00

                -  

     78,357.00

77

 ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

       1,000.00

                -  

     79,357.00

78

 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล

       1,000.00

                -  

     80,357.00

79

 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

         500.00

                -  

     80,857.00

80

 กองทุนการทำสวนยางจังหวัดสตูล

       1,920.00

                -  

     82,777.00

81

 ร.ร.กำแพงวิทยา

       1,000.00

                -  

     83,777.00

82

 ร.ร.สตูลศาสนติศึกษา

         500.00

                -  

     84,277.00

83

 ร.ร.ควนโดนวิทยา

       2,000.00

                -  

     86,277.00

84

 ร.ร.บ้านกาเนะ

       1,350.00

                -  

     87,627.00

85

 ร.ร.สตูลบริรักษ์

       1,000.00

                -  

     88,627.00

86

 ร.ร.ท่าศิลาบำรุงราษฎร์

       1,000.00

                -  

     89,627.00

87

 นายสุดีน  คุณอักษร

       1,000.00

                -  

     90,627.00

88

 นายกอเฉ็ม   หมีนเหม

       1,000.00

                -  

     91,627.00

89

 นาวาตรีหญิงโนสมา  หลีเส็น

       1,000.00

                -  

     92,627.00

90

 นายร่มหลี  สุมาลี

       1,000.00

                -  

     93,627.00

91

 ร.ร.บ้านบ่อเจ็ดลูก

         600.00

                -  

     94,227.00

92

 ร.ร.บ้านควนเก

       1,300.00

                -  

     95,527.00

93

 สำนักงานจังหวัดสตูล

         800.00

                -  

     96,327.00

94

 นายสันติ  จารนัย

       1,000.00

                -  

     97,327.00

95

 ร.ร.บ้านท่าแลหลา

       1,500.00

                -  

     98,827.00

96

 ร.ร.บ้านสาคร

       1,000.00

                -  

     99,827.00

97

 บ้านเจ๊ะบิลัง

       1,000.00

 

   100,827.00

97

 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

         500.00

                -  

   101,327.00

100

 จ่ายค่าป้ายไวนิล ปชส.โครงการฯ  จำนวน 2 แผ่น

 

       3,580.00

   101,327.00

101

 ธนาคารออมสินสตูล

       2,000.00

                -  

   103,327.00

102

 ร.ร.บ้านตันหยงกลิง

         540.00

                -  

   103,867.00

103

 ร.ร.บ้านไทรงาม

       1,000.00

                -  

   104,867.00

104

 ร.ร.อนุบาลควนโดน

       1,500.00

                -  

   106,367.00

105

 ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 20

       1,000.00

                -  

   107,367.00

106

 ร.ร.บ้านโคกพยอม

       1,000.00

                -  

   108,367.00

107

 ร.ร.บ้านหาญ

       1,000.00

                -  

   109,367.00

108

 ร.ร.บ้านย่านซื่อมิตรภาพที่ 147

       2,000.00

                -  

   111,367.00

109

 ร.ร.บ้านหนองหอยโข่ง

       1,600.00

                -  

   112,967.00

110

 ร.ร.บ้านนาทอน

       1,000.00

                -  

   113,967.00

111

 น.ส.ธมลวรรณ  สุวรรณรัตน์

         100.00

                -  

   114,067.00

112

 ร.ร.บ้านสายควน

       1,000.00

                -  

   115,067.00

113

 ร.ร.บ้านกาลันยีตัน

       1,000.00

                -  

   116,067.00

114

 ร.ร.บ้านคลองขุด

       2,920.00

                -  

   118,987.00

115

 ร.ร.บ้านกาแบง

       1,000.00

 

   119,987.00

116

 ร.ร.บ้านกาลูบี

       1,000.00

 

   120,987.00

117

 ร.ร.บ้านตูแตหรำ

       1,000.00

 

   121,987.00

118

 น.ส.ระรื่น  บุญชัด

         300.00

 

   122,287.00

119

 ร.ร.อนุบาลท่าแพ

       1,000.00

 

   123,287.00

120

 ร.ร.บ้านทุ่ง

       1,000.00

 

   124,287.00

121

 ร.ร.บ้านไสใหญ่

       1,100.00

 

   125,387.00

122

 กลุ่มบริหารงานบุคคล

       1,000.00

 

   126,387.00

123

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

     10,000.00

 

   136,387.00

124

 ร.ร.บ้านห้วยมะพร้าว

       1,000.00

 

   137,387.00

125

 น.ส.จิราพร  อัครสมพงศ์

       1,000.00

 

   138,387.00

126

 ร.ร.บ้านปันจอร์

       1,200.00

 

   139,587.00

127

 ร.ร.บ้านวังพระเคียน

       1,721.00

 

   141,308.00

128

 ร.ร.บ้านหัวควน

       1,000.00

 

   142,308.00

129

ร.ร.บ้านนาข่า

       1,000.00

 

   143,308.00

130

ร.ร.บ้านทุ่งไหม้

         500.00

 

   143,808.00

131

ร.ร.บ้านควนสตอ

       1,000.00

 

   144,808.00

132

ร.ร.บ้านบูเกตยามู

       1,000.00

 

   145,808.00

133

ร.ร.บ้านทางงอ

       1,000.00

 

   146,808.00

134

ร.ร.บ้านตันหยงละไน้

       1,000.00

 

   147,808.00

135

ร.ร.บ้านทุ่งบุหลัง

       1,000.00

 

   148,808.00

136

ร.ร.บ้านช่องไทร

       1,689.00

 

   150,497.00

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 976 ] คน