หน้าหลัก
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
ติดต่อทางโทรศัพท์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
รายงานผลการจัดการศึกษา
ประกาศเจตจำนงสุจริต
นโยบายการสร้างคุณธรรมฯ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ITA สพป.สตูล
KM สพป.สตูล
คู่มือปฏิบัติงาน สพป.สตูล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Social Media
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ
ข้อมูลการติดต่อ
ผลการสอบ O-net
ผลการสอบ NT
คู่มือการให้บริการประชาชน
การจัดการข้อร้องเรียน
ข่าว ปชส. การขึ้นบัญชี
คู่มือติดต่อราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 

              สพป.สตูล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครังที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

               อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครังที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ดังมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันที่แนบท้ายประกาศ  และให้ผู้มีรายชื่อปฏิบัติตนตามประกาศและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  โดยคลิกรายละเอียดจากไฟล์ที่แนบ

        <<ประกาศ อ.ก.ค.ศ.>>       <<ระเบียบ>>       <<ห้องสอบข้อเขียน>>      

                   <<ห้องสอบสัมภาษณ์>>        <<วิชาเอกคณิตศาสตร์>>       <<วิชาเอกภาษาไทย>>      

                          <<วิชาเอกภาษาอังกฤษ>>        <<วิชาเอกวิทยาศาสตร์>>       <<วิชาเอกสังคมศึกษา>>     

 
จำนวนคนอ่าน [ 2712 ] คน