ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ::
 
ดาวน์โหลดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
[ 09 ม.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 790 ]
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
[ 29 ธ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 787 ]
การประชาสัมพันธ์การงดเก็บค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.
[ 28 ธ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 791 ]
เปิดรับสมัคร นักศึกษาเรียนฟรี ของ ศูนย์ปัญญาภิวัฒน์ 60
[ 20 ธ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 791 ]
สพป.สตูล แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาใหม่
[ 15 ธ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 791 ]
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
[ 14 ธ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 789 ]
เฝ้าระวังภาวะสายตานักเรียน
[ 14 ธ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 793 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย รุ่นเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[ 14 ธ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 785 ]
สมัครสอบ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
[ 09 ธ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 791 ]
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2559
[ 07 ธ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 789 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ส่ง SMS กด ๙ แสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแนวทางการปฏิบัติกรณีพบ ข้อความ หรือเนื้อหาไม่บังควรทางสื่อสังคมต่างๆ
[ 25 พ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 788 ]
เผยแพร่ข่าวสารความค้บหน้าผลการดำเนินการของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
[ 09 พ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 787 ]
การเปลี่ยนแปลงชื่อการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล
[ 05 ต.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 792 ]
เผยแพร่ข่าวสารความค้บหน้าผลการดำเนินการของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
[ 30 ก.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 791 ]
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
[ 27 เม.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 788 ]
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
[ 27 เม.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 785 ]
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
[ 27 เม.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 788 ]
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
[ 27 เม.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 790 ]
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
[ 27 เม.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 791 ]
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
[ 27 เม.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 792 ]
คู่มือสำหรับประชาชน
[ 20 เม.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 789 ]
เผยแพร่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
[ 02 มี.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 800 ]
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.) และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Shopping List ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
[ 16 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 795 ]
รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
[ 18 พ.ย. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 789 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล แจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างภายหลังจากการย้าย (งวดการยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2557)
[ 01 ต.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 790 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25