ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ::
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 24 มี.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 785 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 24 มี.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 794 ]
Road Map to Smart Education “ การศึกษาไทย จะไปในทิศทางไหน? ”
[ 16 มี.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 793 ]
เผยแพร่สรุปปาฐกถาพิเศษโครงการ “น้อมรำลึกใต้ร่มพระบารมี 70 ปี ปวงประชาเป็นสุข” ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
[ 15 มี.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 791 ]
ครม.กำหนดวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ
[ 14 มี.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 789 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 13 มี.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 790 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 10 มี.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 789 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 10 มี.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 786 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 09 มี.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 794 ]
เผยแพร่ความรู้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
[ 07 มี.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 784 ]
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาฯ
[ 07 มี.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 795 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 07 มี.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 791 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 06 มี.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 791 ]
สพม.เขต 39 รับสมัครธุรการโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา
[ 03 มี.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 790 ]
ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 017 2 ชั้น 2 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านควนสตอ
[ 03 มี.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 785 ]
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
[ 28 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 792 ]
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education
[ 21 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 786 ]
กศจ.เพชรบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี 2560
[ 17 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 787 ]
อบจ.สตูล เปิดรับสมัครพัฒนาทักษะเทคโนโลยี ปี 2560
[ 14 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 792 ]
เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
[ 09 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 794 ]
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน ตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
[ 09 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 791 ]
การกำหนดรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
[ 03 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 787 ]
โรงเรียนอนุบาลสตูล เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560
[ 01 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 794 ]
ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
[ 25 ม.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 786 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 23 ม.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 791 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25