ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ::
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 24 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 789 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 23 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 784 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 23 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 785 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 22 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 801 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 22 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 789 ]
ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค
[ 21 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 790 ]
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ในการพัฒนาเด็ก
[ 21 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 793 ]
สพฐ. รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
[ 21 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 786 ]
ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
[ 21 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 788 ]
ขอเชิญอบรม “ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”
[ 18 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 790 ]
โครงการสัมมนาวิชาการ “รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) “ภายใต้แนวคิด “Computing Science องค์ความรู้สำคัญแห่งโลกอนาคต”
[ 17 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 792 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 17 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 791 ]
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล รับสมัครวิทยากร 50 สาขา
[ 15 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 788 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 15 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 793 ]
เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและราชการอื่น
[ 11 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 785 ]
โรงเรียนบ้านเขาจีน รับสมัครนักการภารโรง
[ 08 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 796 ]
ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 33
[ 08 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 791 ]
รับสมัครนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ
[ 08 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 789 ]
ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง การบริหารองค์การภาครัฐในยุค 4.0
[ 02 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 787 ]
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สรรหาบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ปี 2561
[ 26 เม.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 792 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 09 เม.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 787 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 30 มี.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 786 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 27 มี.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 791 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 22 มี.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 789 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 22 มี.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 790 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25