ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ::
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่้อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ 15 ม.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 105 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 14 ม.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 10 ]
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
[ 02 ม.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 57 ]
(สทอภ.) ร่วมกับ ม.บูรพา และ ม.อู่ฮั่น เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ
[ 26 ธ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 42 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 26 พ.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 159 ]
ขอเชิญร่วมโครงการอบรม ข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำและเปิดเผยราคากลางฯ
[ 09 พ.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 126 ]
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(โครงการไนติงเกล) ประจำปีการศึกษา 2562
[ 30 ต.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 281 ]
โรงเรียนบ้านราวปลา รับสมัครธุรการโรงเรียน
[ 19 ต.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 737 ]
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
[ 16 ต.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 57 ]
แผนผังกระบวนการร้องเรียน / ร้องทุกข์
[ 12 ต.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 56 ]
สพฐ. เปิดสอบวัดระดับการใช้ภาษาไทยชาวต่างประเทศ
[ 25 ก.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 56 ]
โครงการ "โรงเรียนแห่งอนาคต-Office 365 for Education"
[ 19 ก.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 291 ]
สช.สตูล รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานรับจ้างบริการ
[ 19 ก.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 291 ]
ครูปองครู การรับครูเข้ารับการอบรม แบบ walk-in
[ 05 ก.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 208 ]
ขอเชิญร่วมอบรม "โรงเรียนส่งเสริมการคิด" Thinking School
[ 27 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 153 ]
ประชาสัมพันธ์เพลงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ภาคกลาง-ภาคตะวันออก
[ 14 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 395 ]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
[ 10 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 351 ]
คุรุสภา เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดคลิบวิดีโอ หัวข้อ ความซื่อสัตย์สุจริต
[ 10 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 82 ]
หนังสือสรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
[ 02 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 79 ]
บทเพลงเฉลิมพระเกียรตฺิ "สดุดีจอมราชา"
[ 23 ก.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 77 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 01 ก.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 122 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่องค์กร 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม"
[ 28 มิ.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 176 ]
ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32
[ 27 มิ.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 76 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 27 มิ.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 136 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ 26 มิ.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 68 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19