การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) 2563
บริหารงานบุคคล (นางนงลักษณ์ จรียานุวัฒน์) วันที่ 06 ม.ค. 63
รับสมัครอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
อำนวยการ (น.ส.กันยา มาศภูมิ) วันที่ 02 พ.ย. 62
อ่านข่าวทั้งหมด