ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
บริหารงานบุคคล (นางนงลักษณ์ จรียานุวัฒน์) วันที่ 24 พ.ค. 62
ประกาศตำแหน่งว่าง สายงานผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
บริหารงานบุคคล (นางนงลักษณ์ จรียานุวัฒน์) วันที่ 23 พ.ค. 62
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
บริหารงานบุคคล (นางนงลักษณ์ จรียานุวัฒน์) วันที่ 18 เม.ย. 62
อ่านข่าวทั้งหมด