รับสมัครอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
อำนวยการ (น.ส.กันยา มาศภูมิ) วันที่ 02 พ.ย. 62
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน
บริหารงานบุคคล (นางนงลักษณ์ จรียานุวัฒน์) วันที่ 23 ก.ย. 62
อ่านข่าวทั้งหมด