ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
บริหารงานบุคคล (นางนงลักษณ์ จรียานุวัฒน์) วันที่ 18 เม.ย. 62
ประกาศ คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
บริหารงานบุคคล (นางนงลักษณ์ จรียานุวัฒน์) วันที่ 22 มี.ค. 62
อ่านข่าวทั้งหมด