หน้าหลัก
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
รายงานผลการจัดการศึกษา
ประกาศเจตจำนงสุจริต
นโยบายการสร้างคุณธรรมฯ
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ข้อมูลสารสนเทศ
ติดต่อทางโทรศัพท์
ผลการสอบ O-net
ผลการสอบ NT
คู่มือการให้บริการประชาชน
การจัดการข้อร้องเรียน
ข่าว ปชส. การขึ้นบัญชี
คู่มือติดต่อราชการ
แผนปฏิบัติการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 


   
ข่าวจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์
 
กิจกรรมลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านท่าแพ ประจำปีการศึกษา 2561

[ ผู้อ่าน 0 คน] วันที่ 19 มี.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านท่าแพ (นางสาวอำหรา ดวงตา)
โรงเรียนบ้านนางแก้วเดินรณรงค์เลือกตั้ง 2562
คณะครูบุคคลากรนักเรียนโรงเรียนบ้านนางแก้วเดินรณรงค์เลือกตั้ง 2562
[ ผู้อ่าน 0 คน] วันที่ 19 มี.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านนางแก้ว (นายชินกฤต ตันสตูล)
โรงเรียนบ้านนางแก้วเดินรณรงค์เลือกตั้ง 2562
คณะครูบุคคลากรนักเรียนโรงเรียนบ้านนางแก้วเดินรณรงค์เลือกตั้ง 2562
[ ผู้อ่าน 0 คน] วันที่ 19 มี.ค. 62
โดย บ้านนางแก้ว (ชินกฤต ตันสตูล)
โรงเรียนผังปาล์ม 7 เดินรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 7 ร่วมเดินรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เพื่อให้ผู้ปกครองและชาวบ้าน ในชุมชนผังปาล์ม 7 เห็นความสำคัญของการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
[ ผู้อ่าน 0 คน] วันที่ 16 มี.ค. 62
โดย โรงเรียนผังปาล์ม7 (พรพิมล หวังกุหลำ)
โรงเรียนบ้านท่าแพ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายฝึกค่ายฝึก นพค.45 สนภ.4 นทพ.

[ ผู้อ่าน 0 คน] วันที่ 15 มี.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านท่าแพ (นางสาวอำหรา ดวงตา)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าแพ ร่วมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

[ ผู้อ่าน 0 คน] วันที่ 15 มี.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านท่าแพ (นางสาวอำหรา ดวงตา)
กิจกรรมการรณรงค์การเลือกตั้ง ปี 2562
โรงเรียนบ้านวังปริงได้รณรงค์การเลือกตั้ง ปี 2562
[ ผู้อ่าน 0 คน] วันที่ 14 มี.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (นางนูรซีลา นาคสง่า)
ครู นร.รร.บ้านวังพระเคียน ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. 24 มี.ค. 2562
ครู นร.รร.บ้านวังพระเคียน ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. 24 มี.ค. 2562
[ ผู้อ่าน 67 คน] วันที่ 13 มี.ค. 62
โดย ()
แข่งขันฟุตบอลรวมน้ำใจเพื่อการกุศล ช่วยเหลือ นักการฯโรงเรียนบ้านขอนคลาน ประสบอุบัติเหตุ
โรงเรียนบ้านขอนคลานและหน่วยงานใกล้เคียง จัดแข่งขันฟุตบอลรวมน้ำใจเพื่อการกุศล ช่วยเหลือนักการฯโรงเรียนบ้านขอนคลาน นายปรีชา เกษมสกุลวงศ์
[ ผู้อ่าน 56 คน] วันที่ 12 มี.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านขอนคลาน (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
โรงเรียนบ้านกาแบงเดินรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

[ ผู้อ่าน 46 คน] วันที่ 12 มี.ค. 62
โดย บ้านกาแบง (จรัส องสารา)
นักเรียนอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านขอนคลานศึกษาแหล่งเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม
นักเรียนอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านขอนคลาน ศึกษาแหล่งเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม เพื่อนำมาทำโครงงานในโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย
[ ผู้อ่าน 42 คน] วันที่ 12 มี.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านขอนคลาน (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายยาว เดินรณรงค์ เชิญชวนชาวบ้านออกใช้สิทธิเลือกตั้ง
นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายยาว เดินรณรงค์ เชิญชวนชาวบ้านออกใช้สิทธิเลือกตั้ง
[ ผู้อ่าน 9 คน] วันที่ 12 มี.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว (นายวรัญญู มิง)
นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายยาว เดินรณรงค์ เชิญชวนชาวบ้านออกใช้สิทธิเลือกตั้ง
นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายยาว เดินรณรงค์ เชิญชวนชาวบ้านออกใช้สิทธิเลือกตั้ง
[ ผู้อ่าน 9 คน] วันที่ 12 มี.ค. 62
โดย บ้านหาดทรายยาว (อัษนีย์ รุ่งเรือง)
"นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านไทรงาม เรียนรู้การทำน้ำยาล้างจาน"
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1–3 โรงเรียนบ้านไทรงาม เรียนรู้การทำน้ำยาล้างจาน
[ ผู้อ่าน 8 คน] วันที่ 11 มี.ค. 62
โดย บ้านไทรงาม (นางสาววาสนา หวังนุรักษ์)
โรงเรียนบ้านโตนปาหนันจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
โรงเรียนบ้านโตนปาหนันจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
[ ผู้อ่าน 8 คน] วันที่ 08 มี.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน (น.ส.จริยา เพ็ชร์หมาด)
ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยสึนามิ) จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

[ ผู้อ่าน 11 คน] วันที่ 07 มี.ค. 62
โดย บ้านกาแบง (จรัส องสารา)
นักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม รณรงค์การเลือกตัั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม รณรงค์การเลือกตัั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
[ ผู้อ่าน 66 คน] วันที่ 05 มี.ค. 62
โดย บ้านไทรงาม (นางสาววาสนา หวังนุรักษ์)
โรงเรียนอนุบาลละงู จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สามัญ ยุวกาชาดและลูกเสือต้านยาเสพติด
วันที่ 27- 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลละงู โรงเรียนอนุบาลละงู จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สามัญ ยุวกาชาดและลูกเสือต้านยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลละงู
[ ผู้อ่าน 53 คน] วันที่ 01 มี.ค. 62
โดย โรงเรียนอนุบาลละงู (นางฝาริดะ หมื่นชล)
ประเมินโรงเรียนในโครงการวิสาหกิจสถานศึกษา
กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรผสมผสานบ้านวังปริง
[ ผู้อ่าน 78 คน] วันที่ 27 ก.พ. 62
โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (นางนูรซีลา นาคสง่า)
โครงการส่งเสริมทักษะการใฝ่รู้ สู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านวังปริง ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมทักษะการใฝ่รู้ สู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2561
[ ผู้อ่าน 58 คน] วันที่ 27 ก.พ. 62
โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (นางนูรซีลา นาคสง่า)
โครงการส่งเสริมทักษะการใฝ่รู้ สู่โลกกว้าง
โรงเรียนบ้านวังปริงนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ จังหวัดพัทลุง
[ ผู้อ่าน 36 คน] วันที่ 26 ก.พ. 62
โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (นางนูรซีลา นาคสง่า)
โรงเรียนบ้านวังปริง จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือบูรณาการ สานวินัยและทักษะชีวิต
เข้าค่ายลูกเสือบูรณาการ ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี
[ ผู้อ่าน 42 คน] วันที่ 26 ก.พ. 62
โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (นางนูรซีลา นาคสง่า)
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนผังปาล์ม 7 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนผังปาล์ม 7
[ ผู้อ่าน 21 คน] วันที่ 25 ก.พ. 62
โดย โรงเรียนผังปาล์ม7 (พรพิมล หวังกุหลำ)
เปิดให้ยื่นใบเสนอราคา...

[ ผู้อ่าน 59 คน] วันที่ 21 ก.พ. 62
โดย บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา (น.ส.ชุติมา บิลังโหลด)
แนะแนวศึกษาต่อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนบ้านปากบารา

[ ผู้อ่าน 37 คน] วันที่ 21 ก.พ. 62
โดย โรงเรียนบ้านปากบารา (นางสาวนิสา แหละหีม)
หน้าที่    1 
 

 


 


ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ระบบฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง