หน้าหลัก
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
รายงานผลการจัดการศึกษา
ประกาศเจตจำนงสุจริต
นโยบายการสร้างคุณธรรมฯ
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ข้อมูลสารสนเทศ
ติดต่อทางโทรศัพท์
ผลการสอบ O-net
ผลการสอบ NT
คู่มือการให้บริการประชาชน
การจัดการข้อร้องเรียน
ข่าว ปชส. การขึ้นบัญชี
คู่มือติดต่อราชการ
แผนปฏิบัติการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 


   
ข่าวจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์
 
โรงเรียนบ้านกาเนะ จัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ
โรงเรียนบ้านกาเนะ จัดโครงการสัมพันธ์ชุมชนกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่/วันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้ความร่วมจากทุกฝ่าย เพื่อสร้างความสุข ความสัมพันธ์ เด็ก ผู้ใหญ่่ และชุมชน พร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
[ ผู้อ่าน 4 คน] วันที่ 15 ม.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านกาเนะ (นางยุวนิตย์ ช่างสาน เเละ นางสาววาลิณา หมาดดาเระ)
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” เข้าร่วมกิจกรรม

[ ผู้อ่าน 2 คน] วันที่ 15 ม.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
กิจกรรมงานวันเด็ก ณ วังปริง
โรงเรียนบ้านวังปริงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
[ ผู้อ่าน 17 คน] วันที่ 14 ม.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (นางนูรซีลา นาคสง่า)
โรงเรียนบ้านกาแบงจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2562

[ ผู้อ่าน 13 คน] วันที่ 14 ม.ค. 62
โดย บ้านกาแบง (จรัส องสารา)
นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กศูนย์เครือข่ายสุไหงอุเปสเตโกดอนและบริษัทสิริแสงอะควาคัลเจอร์
นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของศูนย์เครือข่าย สุไหงอุเปสเตโกดอน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
[ ผู้อ่าน 26 คน] วันที่ 12 ม.ค. 62
โดย โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า (ยาวาเรี๊ยะ หลงหัน)
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” จัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562”

[ ผู้อ่าน 66 คน] วันที่ 10 ม.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ได้ทำการละหมาดฮายัต
ทางโรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ได้ทำการละหมาดฮายัต เพื่อขอดุอาอฺให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยจาก "พายุปาบึก"
[ ผู้อ่าน 57 คน] วันที่ 04 ม.ค. 62
โดย โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว (นายวรัญญู มิง)
โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ได้ทำการละหมาดฮายัต
ทางโรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ได้ทำการละหมาดฮายัต เพื่อขอดุอาอฺให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยจาก "พายุปาบึก"
[ ผู้อ่าน 57 คน] วันที่ 04 ม.ค. 62
โดย บ้านหาดทรายยาว (อัษนีย์ รุ่งเรือง)
การจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา
"สองมือพี่ สองมือน้อง มาร่วมกันลดขยะ ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อโรงเรียนเราน่าอยู่"
[ ผู้อ่าน 83 คน] วันที่ 21 ธ.ค. 61
โดย โรงเรียนบ้านกาเนะ (นางยุวนิตย์ ช่างสาน เเละ นางสาววาลิณา หมาดดาเระ)
โรงเรียนบ้านท่าแพ จัดรณรงค์การจัดการขยะ
โรงเรียนบ้านท่าแพ จัดรณรงค์การจัดการขยะ สร้างจิตสำนึกนักเรียนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
[ ผู้อ่าน 99 คน] วันที่ 20 ธ.ค. 61
โดย ()
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
นายเทียนชัย พิสิฐธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561
[ ผู้อ่าน 73 คน] วันที่ 19 ธ.ค. 61
โดย โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า (ยาวาเรี๊ยะ หลงหัน)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ด้วย นายอับดุลอาซีร์ ยาหมาย ตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ อำเภอละงู จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ ปีการศึกษา 2560
[ ผู้อ่าน 179 คน] วันที่ 17 ธ.ค. 61
โดย โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ (นางสาวทานิดา บิลยีหมาน)
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป.ตรัง เขต 2
นายเทียนชัย พิสิฐธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อ เวลา 09.00 น.-10.30 น.วันที่ 14 ธันวาคม 2561
[ ผู้อ่าน 57 คน] วันที่ 14 ธ.ค. 61
โดย โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า (ยาวาเรี๊ยะ หลงหัน)
โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย
โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สพป.สตูล ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน โดยได้จัดวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการจำแนกขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะ
[ ผู้อ่าน 42 คน] วันที่ 13 ธ.ค. 61
โดย โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน (นายวินิจ กลิ่นละมัย)
ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ลงนิเทศการศึกษา รร.บ้านทุ่งพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ลงนิเทศการศึกษา รร.บ้านทุ่งพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
[ ผู้อ่าน 54 คน] วันที่ 13 ธ.ค. 61
โดย ()
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายที่ 11 อำเภอชะอวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นายเทียนชัย พิสิฐธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายที่ 11 อำเภอชะอวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
[ ผู้อ่าน 58 คน] วันที่ 13 ธ.ค. 61
โดย โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า (ยาวาเรี๊ยะ หลงหัน)
ศึกษานิเทศลงพื้นที่ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ศึกษานิเทศลงพื้นที่ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
[ ผู้อ่าน 55 คน] วันที่ 07 ธ.ค. 61
โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (นางนูรซีลา นาคสง่า)
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561 สพฐ.เกมส์
โรงเรียนบ้านวังปริง ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561 สพฐ.เกมส์
[ ผู้อ่าน 63 คน] วันที่ 07 ธ.ค. 61
โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (นางนูรซีลา นาคสง่า)
โรงเรียนบ้านโตนปาหนันรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาก ศน.จิรัชฎา ลิมานิ
โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล
[ ผู้อ่าน 56 คน] วันที่ 06 ธ.ค. 61
โดย โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน (น.ส.จริยา เพ็ชร์หมาด)
กิจกรรมงานเมาลิดีนนบี ค.ศ.1440
โรงเรียนบ้านวังปริงได้จัดกิจกรรมงานเมาลิดีนนบี ค.ศ.1440
[ ผู้อ่าน 45 คน] วันที่ 03 ธ.ค. 61
โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (นางนูรซีลา นาคสง่า)
กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน(ร้านน้ำชาOK วังปริง)
โรงเรียนบ้านวังปริงได้จัดกิจกรรมบูรณาการเพิ่มเวลารู้ด้วยการเปิดร้านน้ำชา
[ ผู้อ่าน 131 คน] วันที่ 03 ธ.ค. 61
โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (นางนูรซีลา นาคสง่า)
การแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล
ด้วยโรงเรียนบ้านวังปริงได้นำนักเรียนส่งแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล
[ ผู้อ่าน 21 คน] วันที่ 03 ธ.ค. 61
โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (นางนูรซีลา นาคสง่า)
โรงเรียนบ้านท่าแพ รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
[ ผู้อ่าน 168 คน] วันที่ 21 พ.ย. 61
โดย โรงเรียนบ้านท่าแพ (นางสาวอำหรา ดวงตา)
โรงเรียนบ้านหัวควน อ.ละงู เข้ารับการติดตามประเมินลูกเสือช่อสะอาด
โรงเรียนบ้านหัวควน อ.ละงู เข้ารับการติดตามประเมินลูกเสือช่อสะอาด
[ ผู้อ่าน 101 คน] วันที่ 20 พ.ย. 61
โดย บ้านหัวควน (อุเชน)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านวังปริงได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
[ ผู้อ่าน 68 คน] วันที่ 15 พ.ย. 61
โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (นางนูรซีลา นาคสง่า)
หน้าที่    1 
 

 


 


ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ระบบฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง