หน้าหลัก
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
ติดต่อทางโทรศัพท์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
รายงานผลการจัดการศึกษา
ประกาศเจตจำนงสุจริต
นโยบายการสร้างคุณธรรมฯ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ITA สพป.สตูล
KM สพป.สตูล
คู่มือปฏิบัติงาน สพป.สตูล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Social Media
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ
ติดต่อเรา
ผลการสอบ O-net
ผลการสอบ NT
คู่มือการให้บริการประชาชน
การจัดการข้อร้องเรียน
ข่าว ปชส. การขึ้นบัญชี
คู่มือติดต่อราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
       เธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธชเธฒเธฃเธชเธ™เน€เธ—เธจ

  

ปี 2562

ตาราง file excel file pdf
1. ทะเบียนโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล click click
2. จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศรายโรงเรียน click click
3. จำนวนนักเรียนแยกชั้นรายโรงเรียน click click
4. จำนวนห้องเรียนแยกชั้นรายโรงเรียน click click
5. จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (นร.ไม่เกิน 120 คน) click click
6. จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดกลาง (นร. 121-300 คน) click click
7. จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่-ใหญ่พิเศษ (นร. 301 คนขึ้นไป) click click
8. จำนวนนักเรียนรายโรงเรียนแยกชายหญิง  Click  
     

ปี 2561

ตาราง file  excel file pdf
1. ทะเบียนโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล click click
2. จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศรายโรงเรียน click click
3. จำนวนนักเรียนแยกชั้นรายโรงเรียน click click
4. จำนวนห้องเรียนแยกชั้นรายโรงเรียน click click
5. จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก แยกชั้น รายโรงเรียน click click
ุ6. จำนวนนักเรียนโรงเรียนนาดกลาง แยกชั้น รายโรงเรียน click click
7. จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่ แยกชั้น รายโรงเรียน click click
8. แผนที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด click
     

ปี 2560

ตาราง file  excel file pdf
1.ทะเบียนโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล click click
2.จำนวนนักเรียนแยกเพศ รายชั้นเรียน รายโรงเรียน click click
3.จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน รายชั้นเรียน click click
4.จำนวนห้องเรียนรายโรงเรียน รายชั้นเรียน click click
5. จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (นร.ไม่เกิน 120 คน) click click
6. จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดกลาง (นร.121-300 คน) click click
7. จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่ (นร. 301 คน ขึ้นไป) click click
8. จำนวนนักเรียนแยกเป็นเครือข่าย click click


ปี 2559

ตาราง file  excel file  pdf
1.ทะเบียนโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล click click
2.จำนวนนักเรียน (ภาพรวม) click click
3.จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน รายชั้นเรียน click click
4.จำนวนห้องเรียนรายโรงเรียน รายชั้นเรียน click click
5.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา รายชั้นเรียน click click
6.จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก(นร.ไม่เกิน 120 คน) click click
7.จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดกลาง(นร. 121-300 คน) click click
8.จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่(นร. 301 คนขึ้นไป) click click
9.จำนวนนักเรียนแยกเพศ รายชั้นเรียน รายโรงเรียน click click


 ปี 2558

ตาราง file excel file pdf
1.จำนวนนักเรียน (ภาพรวม) click click
2.จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน รายชั้นเรียน click click
3.จำนวนห้องเรียนรายโรงเรียน รายชั้นเรียน click click

 

ข้อมูลสารสนเทศเปรียบเทียบ 5 ปีย้อนหลัง

 

 
ผู้อ่าน 9508 คน

 


ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ระบบฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง