/web57/userfiles/files/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C(6).pdf

ข้อมูลการขึ้นบัญชีและเรียกบรรจุ
ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ประกาศขึ้นบัญชี

ข้อมูลการเรียกบรรจุ
(คลิกวิชาเอก)

วันหมดอายุ
1. บัญชี กศจ.สตูล ครั้งที่ 1 ปี 2559 click 1. วิชาเอกดนตรีสากล 26 กันยายน 2560
     ลงวันที่ 27 กันยายน 2559   2. วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น  
    3. วิชาเอกศิลปะ  
    4. วิชาเอกคอมพิวเตอร์  
    5. วิชาเอกพลศึกษา  
    6. วิชาเอกประถมศึกษา  
    7. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  
    8. วิชาเอกนาฏศิลป์  
    9. วิชาเอกการเงินการบัญชี  
    10. วิชาเอกพุทธศาสนา  
       
2. บัญชีรวม กศจ.สตูล click1 1. วิชาเอกภาษาไทย 14 ตุลาคม 2560
    ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 click2 2. วิชาเอกคณิตศาสตร์  
    3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
    4. วิชาเอกวิทยาศาสตร์  
    5. วิชาเอกสังคมศึกษา  
       
3. บัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ click 1. วิชาเอกภาษาไทย 14 ตุลาคม 2560
    การศึกษาประถมศึกษาสตูล   2. วิชาเอกคณิตศาสตร์  
    ครั้งที่ 2 ปี 2558   3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
    ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558   4. วิชาเอกวิทยาศาสตร์  
    5. วิชาเอกสังคมศึกษา  

 


ผู้อ่าน 10828 คน