ปี 2562

ตาราง file excel file pdf
1. ทะเบียนโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล click click
2. จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศรายโรงเรียน click click
3. จำนวนนักเรียนแยกชั้นรายโรงเรียน click click
4. จำนวนห้องเรียนแยกชั้นรายโรงเรียน click click
3. จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (นร.ไม่เกิน 120 คน) click click
3. จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดกลาง (นร. 121-300 คน) click click
3. จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่-ใหญ่พิเศษ (นร. 301 คนขึ้นไป) click click

ปี 2561

ตาราง file  excel file pdf
1. ทะเบียนโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล click click
2. จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศรายโรงเรียน click click
3. จำนวนนักเรียนแยกชั้นรายโรงเรียน click click
4. จำนวนห้องเรียนแยกชั้นรายโรงเรียน click click
5. จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก แยกชั้น รายโรงเรียน click click
ุ6. จำนวนนักเรียนโรงเรียนนาดกลาง แยกชั้น รายโรงเรียน click click
7. จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่ แยกชั้น รายโรงเรียน click click
8. แผนที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด click
     

ปี 2560

ตาราง file  excel file pdf
1.ทะเบียนโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล click click
2.จำนวนนักเรียนแยกเพศ รายชั้นเรียน รายโรงเรียน click click
3.จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน รายชั้นเรียน click click
4.จำนวนห้องเรียนรายโรงเรียน รายชั้นเรียน click click
5. จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (นร.ไม่เกิน 120 คน) click click
6. จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดกลาง (นร.121-300 คน) click click
7. จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่ (นร. 301 คน ขึ้นไป) click click
8. จำนวนนักเรียนแยกเป็นเครือข่าย click click


ปี 2559

ตาราง file  excel file  pdf
1.ทะเบียนโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล click click
2.จำนวนนักเรียน (ภาพรวม) click click
3.จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน รายชั้นเรียน click click
4.จำนวนห้องเรียนรายโรงเรียน รายชั้นเรียน click click
5.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา รายชั้นเรียน click click
6.จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก(นร.ไม่เกิน 120 คน) click click
7.จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดกลาง(นร. 121-300 คน) click click
8.จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่(นร. 301 คนขึ้นไป) click click
9.จำนวนนักเรียนแยกเพศ รายชั้นเรียน รายโรงเรียน click click


 ปี 2558

ตาราง file excel file pdf
1.จำนวนนักเรียน (ภาพรวม) click click
2.จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน รายชั้นเรียน click click
3.จำนวนห้องเรียนรายโรงเรียน รายชั้นเรียน click click

 

ข้อมูลสารสนเทศเปรียบเทียบ 5 ปีย้อนหลัง

 

ผู้อ่าน 8707 คน