หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
สพฐ.คัพ ครั้งที่ 6
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
สหวิชา.com

eDLTV

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
   
 
 
ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนา
ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมสัมมนาความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนางานงานสารบรรณ การเงิน การคลัง และการควบคุมควมเสี่ยง
วันที่ 22 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 46 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูล  เร่งเครื่องครูวิชาการโรงเรียน  ปั้นคุณภาพนักเรียน
สพป.สตูล เร่งเครื่องครูวิชาการโรงเรียน ปั้นคุณภาพนักเรียน
สพป.สตูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน เร่งเครื่องพัฒนางานวิชาการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน
วันที่ 20 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 83 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
ด้วยนายธนิตย์ ฉิมสะอาด คู่สมรสของนางเพ็ญรัตน์ ฉิมสะอาด ข้าราชการบำนาญ สพป.สตูล (กลุ่มอำนวยการ) ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพตั้งศพที่วัดหมื่นระงับประชารังสรรค์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช อยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟ และกำหนดฌาปนกิจในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 18 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 25 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
แข่งวอลเลย์บอล สพฐ.คัพ ครั้งที่  6
แข่งวอลเลย์บอล สพฐ.คัพ ครั้งที่ 6
สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
วันที่ 17 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 116 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
สพฐ.คัพ ครั้งที่ 6 กับวันที่ 3
สพฐ.คัพ ครั้งที่ 6 กับวันที่ 3
ต่อคะ สพฐ.คัพ ครั้งที่ 6 กับการแข่งขันในจังหวัดสตูล ในวันที่ 3
วันที่ 17 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 141 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
 
29 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
28 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
13 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
08 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
06 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
31 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
22 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
22 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
07 มิ.ย. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
         
ร่วมงาน"การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน"ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ฯ กทม. : 23 ก.ย.57
คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ร่วมงาน"การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน"ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ฯ กทม. : 23 ก.ย.57
[ ผู้อ่าน 3 คน] วันที่ 24 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล (นายชินกฤต ตันสตูล)
ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาที่มาจัดโครงการ ไอ เอส แชร์ความรู้สู่รุ่นน้อง
ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาที่มาจัดโครงการ ไอ เอส แชร์ความรู้สู่รุ่นน้อง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล : 23 ก.ย.57
[ ผู้อ่าน 2 คน] วันที่ 24 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล (นายชินกฤต ตันสตูล)
โรงเรียนบ้านนท่าแลหลาเข้ารับการประเมินโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านนท่าแลหลาเข้ารับการประเมินโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันจันทร์ ที่ 22 กันยายน 2557
[ ผู้อ่าน 7 คน] วันที่ 23 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านท่าแลหลา (ฟารีฮัน ยะระ)
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เปิดประตูสู่ทักษะการใช้ชีวิต
โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดสงขลา โดยนายจรูญ พิมพ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนระดับปฐมวัย จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และร่วมด้วยผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งสิน 220 คน
[ ผู้อ่าน 4 คน] วันที่ 23 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม (ยาวารีย์ หลงกาสา)
นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนคลานรับทุนการศึกษา
นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนคลานรับทุนการศึกษาอีกครั้ง หลังจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลมาเยี่ยมบ้านนักเรียน
[ ผู้อ่าน 3 คน] วันที่ 23 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านขอนคลาน (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
โรงเรียนบ้านไทรงามร่วมกิจกรรมโรงเรียนสีเขียวลดโลกร้อน
นายบัญญัติ รักศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนสีเขียวลดโลกร้อน เรียนรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน
[ ผู้อ่าน 15 คน] วันที่ 22 ก.ย. 57 โดย บ้านไทรงาม (อลิศรา บัวเพ็ชร)
ประเมินการอ่านครั้งที่ 2และประชุมผู้ปกครอง ตามวิธีการสอนแบบ RTI โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง20
คณะผู้นิเทศติดตาม การทดลองนำร่องการใช้รูปแบบ RTI ประเมินการอ่านครั้งที่ 2 และประชุมผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง20
[ ผู้อ่าน 38 คน] วันที่ 18 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 (นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์)
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ จัดกิจกรรม ค่าย English Camp For Student.
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" จัดกิจกรรม ค่าย English Camp For Student. วันที่ 18 - 19 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
[ ผู้อ่าน 40 คน] วันที่ 18 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
อีกครั้งกับกีฬาเปตอง ตูแตหรำ
โรงเรียนเพียงหลวง ๔ จัดกิจกรรม "เพียงหลวง ๔ เกมส์ ครั้งที่ ๕" แข่งกีฬา เปตองและฟุตบอล เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายนที่ ผ่านมา และมีกีฬาพื้นบ้านสำหรับชุมชนด้วย
[ ผู้อ่าน 32 คน] วันที่ 18 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านตูแตหรำ (นายบาฮารูดิน ยาโงะ)
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ นายอรรถไกร จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน ได้สูญเสียบิดา ได้กลับคืนสู่ความเมตตาของอัลลอฮ

[ ผู้อ่าน 59 คน] วันที่ 17 ก.ย. 57 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านทุ่งไหม้
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแมะแซ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3 จำนวน 40 คน มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ เรื่องการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
[ ผู้อ่าน 78 คน] วันที่ 15 ก.ย. 57 โดย บ้านทุ่งไหม้ (ญาดา นุ้ยไฉน)
บ่อหินนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดสงขลา
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้เชื่อมโยงความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อได้พัฒนาชีวิตและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
[ ผู้อ่าน 107 คน] วันที่ 14 ก.ย. 57 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
ต้นพะยอมพันธ์ใหม่ เปิดโลกทักศน์สู่สากล
12 กันยายน 2557 นำโดย นางสาวถนอมสุข ผิวเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนทุกระดับชั้น (อนุบาล - ประถมศึกษา) เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และยอมรับความคิดของวัฒนธรรมที่แตกต่าง
[ ผู้อ่าน 52 คน] วันที่ 12 ก.ย. 57 โดย บ้านโคกพยอม (นางสาวขนิษฐา สุริยมาศ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ก.มหาดไทย เยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ก.มหาดไทย เยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP และศูนย์การเรียนรู้สานฝาไม้ไผ่ ณ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
[ ผู้อ่าน 48 คน] วันที่ 12 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร (วิชาญ ประกอบชัยชนะ)
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรนำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 46 คน และครู จำนวน 8 คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
[ ผู้อ่าน 49 คน] วันที่ 12 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร (วิชาญ ประกอบชัยชนะ)
สุขภาพดี ชีวีมีสุข กับค่ายรักษ์สุขภาพ
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ได้จัดกิจกรรมค่ายจุดประกายความคิดสร้างจิตสำนึกในการรักษ์สุขภาพ ซึ่งนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 72 คน โดยการนำของท่าน ผอ.โชคชัย ทิพย์รองพล พร้อมคณะครู
[ ผู้อ่าน 43 คน] วันที่ 10 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านตูแตหรำ (นายบาฮารูดิน ยาโงะ)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง