หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.

กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ทรูปลูกปัญญา

สหวิชา.com

eDLTV

 

 

     
 

 
 
 
ผอ.สพป.สตูล  ประชุมขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ผอ.สพป.สตูล ประชุมขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557  
ผอ.สพป.สตูล ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 เพื่อให้เป็นงานแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพที่ครู นักเรียน สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น
วันที่ 21 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 2 ] คน โดย ()
สพป.สตูลเร่งส่งมอบแท็บแล็ตนักเรียน ป.2
สพป.สตูลเร่งส่งมอบแท็บแล็ตนักเรียน ป.2  
สพป.สตูล เร่งส่งมอบแท็บแล็ตนักเรียน ป.2
วันที่ 21 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 63 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
ด้วยคุณแม่นายณรงณ์กร ชำนาญเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปิใหญ่ อ.ละงู จ.สตูล ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านปากแตระ อ.ระโนด สงขลา กำหนดเข้างานวันที่ 22 สิงหาคม 2557 และฌาปนกิจในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ด้วย
วันที่ 17 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 21 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
เด็กบ้านทุ่งไหม้ใจจิตอาสาพาสังคมฯรับรางวัล
เด็กบ้านทุ่งไหม้ใจจิตอาสาพาสังคมฯรับรางวัล
นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นโครงการที่โรงเรียนร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู
วันที่ 15 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 100 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
สพป.สตูล ร่วมกับ ศพส.จ.สต. พัฒนาครูสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในโรงเรียน
สพป.สตูล ร่วมกับ ศพส.จ.สต. พัฒนาครูสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในโรงเรียน
สพป.สตูล ร่วมกับ ศพส.จ.สต. พัฒนาครูสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนระดับประถมศึกษาเยาวชนก่อนวัยเสียง ห้มีทักษะชีวิตที่สามารถคิดวิเคราะห์จัดการกับปัญหาต่าง ๆ เห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
วันที่ 15 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 59 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
 
13 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
08 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
06 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
31 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
22 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
22 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
07 มิ.ย. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
         
โรงเรียนตันหยงกลิงคว้าชัย ตะกร้อชายอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับ สพป. สตูล
โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง ตัวแทนเครือข่ายเมืองสตูล 2 รุ่น ชายอายุไม่เกิน 12 ปี ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.สตูล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
[ ผู้อ่าน 4 คน] วันที่ 21 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง (อุเชน ไชยภูมิ)
โรงเรียนบ้านดาหลำ ร่วมงานมหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่สังคมไทยด้วยใจเดียวกัน
โรงเรียนบ้านดาหลำ ร่วมงานมหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่สังคมไทยด้วยใจเดียวกัน
[ ผู้อ่าน 7 คน] วันที่ 20 ส.ค. 57 โดย บ้านดาหลำ (กัญญา หมาดง๊ะ)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านกาลันยีตันได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโดยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องสมุดโรงเรียนมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น กิจกรรมเขียนการ์ดวันแม่ เป็นต้น
[ ผู้อ่าน 4 คน] วันที่ 20 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านกาลันยึตัน (นรบดี โชโต)
“ คืนความสุขสู่ลูก นาพญา ” ปีแห่งการการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน
(18 ส.ค. 57) นายนพดล ยังสมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพญา เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยแรลลี่เยี่ยมบ้าน และครอบครัวนักเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนาพญา เข้าร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ของการเยี่ยมบ้าน ระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2557
[ ผู้อ่าน 55 คน] วันที่ 19 ส.ค. 57 โดย บ้านนาพญา (นายชาคริต งะสมัน)
บ่อหินเข้าร่วมโครงการมหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่สังคมไทยด้วยใจเดียวกัน
โครงการมหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่สังคมไทยด้วยใจเดียวกัน ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 57 จังหวัด
[ ผู้อ่าน 56 คน] วันที่ 19 ส.ค. 57 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
นักมวยใจบุญ
นักมวยไทยชื่อดังของเมืองไทย เจ้าของฉายา"คนไม่ยอมคน เสกสรร อ.ขวัญเมือง" และคณะ นำไอศกรีม มาเลี้ยงให้กับน้อง ๆ โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด
[ ผู้อ่าน 69 คน] วันที่ 19 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด (อับดุลเลาะฮ์ พันหวัง)
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 นำนักเรียนศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มอ.
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 นำนักเรียนศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสงขลา
[ ผู้อ่าน 29 คน] วันที่ 18 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 (นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์)
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ศูนย์เครือข่ายทุ่งหว้า
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหว้า จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับจังหวัด
[ ผู้อ่าน 61 คน] วันที่ 16 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านขอนคลาน (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
โรงเรียนบ้านโคกพยอมได้ร่วมกิจกรรมประกวดผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอมได้นำนักเรียนแสดงลิเกบกและผลิตภัณฑ์ขนมจากลูกโหรย ไปร่วมกิจกรรมพร้อมด้วยชุมชน ในการต้อนรับผู้ประเมินการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2557
[ ผู้อ่าน 15 คน] วันที่ 15 ส.ค. 57 โดย บ้านโคกพยอม (นางสาวขนิษฐา สุริยมาศ)
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ศูนย์เครือข่ายละงู 1
สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
[ ผู้อ่าน 93 คน] วันที่ 15 ส.ค. 57 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกพยอม
บ่ายวันนี้ (15 สิงหาคม 2557) นำโดย นางสาวถนอมสุข ผิวเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอม เป็นประธานการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตามโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของโรงเรียนบ้านโคกพยอม โดยมีคณะครู และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
[ ผู้อ่าน 37 คน] วันที่ 15 ส.ค. 57 โดย บ้านโคกพยอม (นางสาวขนิษฐา สุริยมาศ)
ชมรมไทยเก๊ก เทศบาลเมืองสตูลมาเยี่ยมนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ชมรมไทยเก๊ก เทศบาลเมืองสตูลมาเยี่ยมนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา
[ ผู้อ่าน 33 คน] วันที่ 15 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา (โอม บาราสัน)
งานวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
โรงเรียนอนุบาลละงู โดยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ เทศบาล ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
[ ผู้อ่าน 32 คน] วันที่ 15 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนอนุบาลละงู (นายกูอาหมาด กูหลง)
โรงเรียนบ้านไร่ร่วมกับ อบต.ท่าเรือ จัดอบรมกฏหมายสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านไร่ ร่วมกับ อบต.ท่าเรือ จัดอบรมกฏหมายสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง
[ ผู้อ่าน 21 คน] วันที่ 15 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านไร่ (นายคอเล็ด ปังเตะ)
วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านวังปริง
โรงเรียนบ้านวังปริงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังปริง
[ ผู้อ่าน 27 คน] วันที่ 15 ส.ค. 57 โดย บ้านวังปริง (จารุวรรณ ไวปรีชา)
แข่งขันทักษะนักเรียน เครือข่ายละงู 2
ศูนย์เครือข่ายละงู 2 นำโดย นายทวัศักดิ์ ลิ่มวิริยะกุล ประธานศูนย์เครือข่าย จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 คัดตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับจังหวัด
[ ผู้อ่าน 78 คน] วันที่ 14 ส.ค. 57 โดย บ้านปากบาง (จุรี นราจิต)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง