หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
สพฐ.คัพ ครั้งที่ 6
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
สหวิชา.com

eDLTV

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 

คลิก...สู่..ระบบรายงานผลการเลือกตั้ง  อ.ก.ค.ศ.

สำหรับ สพป.สตูล ไม่ต้องเลือกตั้งตัวแทน อ.ก.ค.ศ. สพป.สตูล

เนื่องจาก
1. ตัวแทน ผู้บริหารโรงเรียน  มีผู้สมัครเพียงรายเดียว
2. ตัวแทนครูผุ้สอน  มีผู้สมัครเพียงรายเดียว
3. ตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาตามมาตราที่ 38 ค (1) และ (2) มีผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเพียงรายเดียว

 
 
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557  เปิดโลกการเรียนรู้นักเรียนสตูล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 เปิดโลกการเรียนรู้นักเรียนสตูล  
นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตุล ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้ครู นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นไปตามนโยบายปฏิรูปการศึกษารอบสองของกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 27 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 5 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูล ยกระดับองค์ความรู้ด้านการเงินและพัสดุให้กับบุคลากรของสถานศึกษา
สพป.สตูล ยกระดับองค์ความรู้ด้านการเงินและพัสดุให้กับบุคลากรของสถานศึกษา
สพป.สตูล จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและพัสดุให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบในระดับสถานศึกษา เพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้านการเงินและพัสดุให้กับบุคลากรของสถานศึกษา เน้นให้เบิกจ่ายและจัดหาได้ถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็วและตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างสะดวก
วันที่ 26 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 165 ] คน โดย การเงินและสินทรัพย์ (วิลัยพักตร์ วชิรอนันต์)
สพป.สตูล  เร่งโรงเรียนทำประกันคุณภาพภายใน  เพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพการศึกษา
สพป.สตูล เร่งโรงเรียนทำประกันคุณภาพภายใน เพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพการศึกษา
สพป.สตูล ประชุมผู้บริหารโรงเรียน เร่งจัดประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เพื่อสร้างหลักประกันคุณคุณภาพการศึกษา ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 26 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 80 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
ผอ.สพป.สตูล  ประชุมขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ผอ.สพป.สตูล ประชุมขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ผอ.สพป.สตูล ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 เพื่อให้เป็นงานแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพที่ครู นักเรียน สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น
วันที่ 21 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 107 ] คน โดย ()
  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 29
วันที่ 21 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 92 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
 
13 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
08 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
06 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
31 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
22 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
22 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
07 มิ.ย. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
         
แขมป์อีกแล้วครับท่าน
เปตองหญิงประเภททีม กีฬา อบต.กำแพงเกมส์ 2014 โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ชนะเลิศเปตองหญิง
[ ผู้อ่าน 1 คน] วันที่ 27 ส.ค. 57 โดย บ้านตูแตหรำ (นายบาฮารูดิน ยาโงะ)
ถึงมาช้า ก็เร้าใจ กับผลงานนักเรียน
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ มาอีกแล้ว ชนะเลิศ เปตองหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับจังหวัด และ อันดับ 2 ประเภทหญิงคู่
[ ผู้อ่าน 1 คน] วันที่ 27 ส.ค. 57 โดย บ้านตูแตหรำ (นายบาฮารูดิน ยาโงะ)
กำแพงเกมส์ 2014 ครั้งที่ 10 สนามโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
บรรยากาศ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กำแพงเกมส์ 2014 ครั้งที่ 10/2557 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม พ.ศ.2557
[ ผู้อ่าน 1 คน] วันที่ 27 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ (ประพันธุ์ กองบก)
นักเรียนชั้น ป. 2 โรงเรียนบ้านหาญ ดีใจได้รับ Tablet แล้ว
วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหาญ รับมอบ Tablet จากผู้อำนวยการโรงเรียน นายกชพงศ์ เพชรอินทร์ ซึ่งสร้างความยินดีให้กับนักเรียนและได้นำไปเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรต่อไป
[ ผู้อ่าน 9 คน] วันที่ 26 ส.ค. 57 โดย บ้านหาญ (ประดิษฐ์ สองเมือง)
โรงเรียนบ้านสาครจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย

[ ผู้อ่าน 10 คน] วันที่ 25 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านสาคร (ฮัฟซะฮ์ เหมมุน)
ปาล์ม 3 คว้าถ้วยทอง ชนะเลิศการแข่งขันเปตอง คู่ผสม รุ่นไม่เกิน 12 ปี
ปาล์ม 3 คว้าถ้วยทอง ชนะเลิศการแข่งขันเปตอง คู่ผสม รุ่นไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดสตูล
[ ผู้อ่าน 33 คน] วันที่ 24 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนผังปาล์ม 3 (อรษา เกตุมุณี)
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3ตัวแทนสพป.สตูลร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี2557
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3ตัแทนสพป.สตูลร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2557 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค12จังหวัดยะลา
[ ผู้อ่าน 63 คน] วันที่ 23 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3 (ธัญญลักษณ์ คงแดง)
เยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา2557
คณะครูโรงเรียนวรรธนะสารเยี่ยมบ้านนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2557
[ ผู้อ่าน 6 คน] วันที่ 22 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนวรรธนะสาร (นางสาวสาริณี หนูหมาด)
โรงเรียนบ้านเกตรีจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
โรงเรียนบ้านเกตรีจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสื่อสารมวลชนโดยการนำของท่าน สำราญ วิจิตรพันธ์ ประชามสัมพันธ์จังหวัดสตูลร่วมงานอย่างคับคั่ง
[ ผู้อ่าน 55 คน] วันที่ 22 ส.ค. 57 โดย บ้านเกตรี (ซูอีด อัสนีย์)
ค่ายอาเซียนบูรณาการค่ายห้องสมุดและค่ายวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านไทรงาม จัดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน บูรณาการค่ายห้องสมุด และค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
[ ผู้อ่าน 66 คน] วันที่ 22 ส.ค. 57 โดย บ้านไทรงาม (อลิศรา บัวเพ็ชร)
โรงเรียนตันหยงกลิงคว้าชัย ตะกร้อชายอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับ สพป. สตูล
โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง ตัวแทนเครือข่ายเมืองสตูล 2 รุ่น ชายอายุไม่เกิน 12 ปี ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.สตูล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
[ ผู้อ่าน 46 คน] วันที่ 21 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง (อุเชน ไชยภูมิ)
ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย"มิตรภาพที่ 49" ร่วมแข่งขันกีฬา "กาหลงเกมส์"
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ 2557 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่าย "กาหลงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2557
[ ผู้อ่าน 26 คน] วันที่ 21 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
โรงเรียนบ้านดาหลำ ร่วมงานมหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่สังคมไทยด้วยใจเดียวกัน
โรงเรียนบ้านดาหลำ ร่วมงานมหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่สังคมไทยด้วยใจเดียวกัน
[ ผู้อ่าน 36 คน] วันที่ 20 ส.ค. 57 โดย บ้านดาหลำ (กัญญา หมาดง๊ะ)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านกาลันยีตันได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโดยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องสมุดโรงเรียนมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น กิจกรรมเขียนการ์ดวันแม่ เป็นต้น
[ ผู้อ่าน 18 คน] วันที่ 20 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านกาลันยึตัน (นรบดี โชโต)
“ คืนความสุขสู่ลูก นาพญา ” ปีแห่งการการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน
(18 ส.ค. 57) นายนพดล ยังสมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพญา เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยแรลลี่เยี่ยมบ้าน และครอบครัวนักเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนาพญา เข้าร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ของการเยี่ยมบ้าน ระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2557
[ ผู้อ่าน 103 คน] วันที่ 19 ส.ค. 57 โดย บ้านนาพญา (นายชาคริต งะสมัน)
บ่อหินเข้าร่วมโครงการมหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่สังคมไทยด้วยใจเดียวกัน
โครงการมหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่สังคมไทยด้วยใจเดียวกัน ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 57 จังหวัด
[ ผู้อ่าน 91 คน] วันที่ 19 ส.ค. 57 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง