หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 


แจ้งด่วน...
     พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 98 ตำแหน่ง เงินเดือนประจำเดือนมีนาคม 2558 จะออกช้ากว่าปกติ เนื่องจากรอการแจ้งโอนเงินจาก สพฐ.
     เพื่อโปรดทราบ
 
 
 
จ.สตูล แข่งขันกีฬาโครงการ “สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้” ปี 2558
จ.สตูล แข่งขันกีฬาโครงการ “สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้” ปี 2558  

วันที่ 29 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 13 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
รับมอบหนังสือ
รับมอบหนังสือ
รับมอบหนังสือ
วันที่ 27 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 12 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
สพป.สตูล  ทำคู่มือติดต่อราชการ อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่องาน
สพป.สตูล ทำคู่มือติดต่อราชการ อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่องาน
สพป.สตูล ทำคู่มือติดต่อราชการ อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่องาน สร้างความเข้าใจและความประทับใจในการขอรับบริการต่าง ๆ
วันที่ 26 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 36 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
ด้วยนายจ้วน อ่อนจีน (ผู้ใหญ่บ้าน) บิดาของนายสมภาส อ่อนจีน ครู โรงเรียนบ้านเขาไคร อ.ควนกาหลง จ.สตูล ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดบ้านสะท้อน ต.นาทวี จ.สงขลา กำหนดฌาปนกิจศพในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ณ เมรุวัดบ้านสะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา ....จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 26 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 12 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ออกตรวจคุณภาพการศึกษา ปี 2558
สพป.สตูล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ออกตรวจคุณภาพการศึกษา ปี 2558
สพป.สตูล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ออกตรวจสถานศึกษาเร่งคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา เริ่มปี 2558
วันที่ 25 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 40 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
 
23 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
10 ก.พ. 58
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
07 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
16 ธ.ค. 57
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
18 พ.ย. 57
()
14 ต.ค. 57
()
14 ต.ค. 57
()
01 ต.ค. 57
()
29 ส.ค. 57
()
28 ส.ค. 57
()
13 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
         
บากันโต๊ะทิด รายงานผลการศึกษา สู่ สาธารณชน
วันนี้ (27 มีนาคม 2558) นำโดยนายทวีศักดิ์ หลีหาด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด ประธานในพิธีเปิด "รายงานผลการศึกษา สู่ สาธารณชน" ร.ต.ต.ชุมพลศะกดิ์ อินทร์แก้ว และ ร.ต.ต. เติม ถิ่นนา สภ.ละงู มอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[ ผู้อ่าน 9 คน] วันที่ 27 มี.ค. 58 โดย บ้านบากันโต๊ะทิด (นายชาคริต งะสมัน)
ปลักหว้า
โรงเรียนบ้านปลักหว้า " รายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน และพิธีมอบวุฒิบัตรวันสำเร็จการศึกษา " ประจำปีการศึกษา 2557ในวันที่ 26มีนาคม 2558 นำโดย นางอรุนา ตาเดอิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลักหว้า
[ ผู้อ่าน 34 คน] วันที่ 26 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านปลักหว้า (นายอับดลกาหรีม รอเกต)
"กิจกรรมสายสัมพันธ์วันอำลาและพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย"
โรงเรียนบ้านนาพญา จัดกิจกรรม " สายสัมพันธ์วันอำลาและพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย" แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาพญา ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[ ผู้อ่าน 52 คน] วันที่ 24 มี.ค. 58 โดย บ้านนาพญา (นายชาคริต งะสมัน)
โคกพยอมสัมพันธ์ รายงานผลการศึกษา อำลา ป.6
วันนี้ (23 มีนาคม 2558) ทางโรงเรียนบ้านโคกพยอม ดำเนินการจัดงาน " โคกพยอมสัมพันธ์ รายงานผลการศึกษา อำลา ป.6 " นำโดย นางสุริกาญจน์ สันหลี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอม ประธานการจัดงาน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านโคกพยอม ประธานในพิธีเปิด พ.ต.ท.พัฒนพงษ์ ทองด้วง รอง ผกก. สภ.ละงู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกพยอม ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[ ผู้อ่าน 60 คน] วันที่ 23 มี.ค. 58 โดย บ้านโคกพยอม (นางสาวขนิษฐา สุริยมาศ)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บทค้ดย่อ รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พัฒนาการของมนุษย์และครอบครัวดีมีสุข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบ้านวังปริง
[ ผู้อ่าน 29 คน] วันที่ 22 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (จารุวรรณ ไวปรีชา)
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้1 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง42 โรงเรียนบ้านกลุ่ม5ประชารัฐ โรงเรียนตชด. ยูงทองรัฐประชาสรรค์ และโรงเรียนตชด. บ้านส้านแดง ได้นำลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนตชด. บ้านส้านแดง
[ ผู้อ่าน 31 คน] วันที่ 20 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120 (วิลาวรรณ ปอหรา)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวและนำไปสู่
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวและนำไปสู่"สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข"
[ ผู้อ่าน 21 คน] วันที่ 20 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านท่าแพ (ดาริวัลย์ สาดีน)
อพป.ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
ราษฎรหมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัยโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบร่วมกับอำเภอละงู จัดกิจกรรมการฝึกอบรมราษฎรตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-13 ที่ผ่านมา
[ ผู้อ่าน 15 คน] วันที่ 20 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ (ประพันธุ์ กองบก)
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ของควนฟ้าแลบ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง
[ ผู้อ่าน 15 คน] วันที่ 20 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ (ประพันธุ์ กองบก)
โรงเรียนบ้านควนขันจัดกิจกรรมเปิดบ้านการศึกษา สู่สาธารณชนควนขัน ปีการศึกษา 2557
วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2558 นางรัญชน์รวี ธรรมปรีชาถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขัน คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชนบ้านควนขัน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านการศึกษาสู่สาธารณชนควนขัน ประจำปีการศึกษา 2557
[ ผู้อ่าน 44 คน] วันที่ 20 มี.ค. 58 โดย บ้านควนขัน (ปุณยนุช ยอดนุ่น)
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีขอนคลานคัพ ครั้งที่ 15
โรงเรียนบ้านขอนคลาน จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีขอนคลานคัพ ครั้งที่ 15 ซึ่งทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 17 – 27 มีนาคม 2558 มีการแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 24 ทีม และมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558
[ ผู้อ่าน 31 คน] วันที่ 19 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านขอนคลาน (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ - เนตรนารี และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - เนตรนารี ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ
[ ผู้อ่าน 49 คน] วันที่ 13 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ได้พาลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายร่วมกับกลุ่มจตุรมิตร (ร.ร.วัดหน้าเมือง ร.ร.บ้านควนล่อน ร.ร.บ้านท่าหิน)
[ ผู้อ่าน 76 คน] วันที่ 12 มี.ค. 58 โดย บ้านห้วยน้ำดำ (อาซัลหลี ศรียาน)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายละงู 1
ศูนย์เครือข่ายละงู 1 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง
[ ผู้อ่าน 111 คน] วันที่ 11 มี.ค. 58 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
โรงเรียนบ้านท่าหินจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
โรงเรียนบ้านท่าหิน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 เมื่อวันที่ 4–6 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดหน้าเมือง
[ ผู้อ่าน 45 คน] วันที่ 10 มี.ค. 58 โดย บ้านท่าหิน (นางจรวย จันทร์ทองพูน)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสายควน
[ ผู้อ่าน 49 คน] วันที่ 10 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านสายควน (นัศรีน ตาเดอิน)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   d
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง