หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.

กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
   
 
 
สพป.สตูล เตรียมพร้อมร่วมงานชุมนุมลูกเสือชายไต้
สพป.สตูล เตรียมพร้อมร่วมงานชุมนุมลูกเสือชายไต้  
สพป.สตูล เตรียมพร้อมร่วมงานชุมนุมลูกเสือชายไต้ ไทย-ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 10
วันที่ 23 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 22 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
ลมหายใจแรงผลักดันก้าวเดินแห่งการเรียนร่วมเด็กพิเศษเรียนร่วม
ลมหายใจแรงผลักดันก้าวเดินแห่งการเรียนร่วมเด็กพิเศษเรียนร่วม
ลมหายใจแรงผลักดันก้าวเดินแห่งการเรียนร่วมเด็กพิเศษเรียนร่วม ณ ชั้นอนุบาลควนกาหลง
วันที่ 22 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 30 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
นายร่มหลี  สุมาลี   รับเกียรติบัตรบุคคลที่ควรยกย่องจากมาเลเซีย
นายร่มหลี สุมาลี รับเกียรติบัตรบุคคลที่ควรยกย่องจากมาเลเซีย
นายร่มหลี สุมาลี ครูช่วยราชการ รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์ สพป.สตูล ได้รับการพิจารณาจากกรมการศึกษารัฐเคด้า ประเทศมาเลเซีย รับเกียรติบัตรบุคคลที่ควรยกย่อง จาก ดาติน ฮัจยะ อาซูร่า ฮาซัน ผู้อำนวยการกรมการศึกษารัฐเคด้า เมื่อเร็ว ๆ นี้
วันที่ 21 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 101 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูลอัดฉีด ผู้บริหาร ร.ร.การใช้ ICTเป็นเครื่องจัดเก็บข้อมูล
สพป.สตูลอัดฉีด ผู้บริหาร ร.ร.การใช้ ICTเป็นเครื่องจัดเก็บข้อมูล
สพป.สตูลอัดฉีด ผู้บริหาร ร.ร.การใช้ ICTเป็นเครื่องจัดเก็บข้อมูลในการบริการการจัดการศึกษาสู่แบบแผนเกิดประโยชน์
วันที่ 21 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 95 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
ด้วยบิดาของนางสุมิตรา นกรอด ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านสวนเทศ อ.ท่าแพ จ.สตูล ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านวังหญา 138 ม. 3 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เคลื่อนศพบำเพ็ญกุศลที่วัดคลองใหญ่ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ในวันที่ 21 กรกฎาคม2557 เข้างานวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 ฌาปนกิจวันพัฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น. จึงเรียนประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วถึงกัน และขอแสดงความเสียใจไว้ ณ โอกาสนี้
วันที่ 18 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 28 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
 
22 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
22 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
07 มิ.ย. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
         
โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
นายฮาเสด ยาบา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนทุกคน จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไปปล่อยพันธุ์กุ้งและปลาซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยประมงฯ และปลูกป่าชายเลน ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้จากอุทยานป่าชายเลน จ.สตูล เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.
[ ผู้อ่าน 2 คน] วันที่ 23 ก.ค. 57 โดย บ้านทุ่งไหม้ (ญาดา นุ้ยไฉน)
เปิดประตูสู่อาเซียน....ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้

[ ผู้อ่าน 11 คน] วันที่ 23 ก.ค. 57 โดย บ้านตำมะลังใต้ (สุธิพร สมันตรัฐ)
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
โรงเรียนบ้านสายควน จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
[ ผู้อ่าน 5 คน] วันที่ 23 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านสายควน (นัศรีน ตาเดอิน)
โรงเรียนบ้านสาครเหนือ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนบ้านสาครเหนือ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๒๒- ๒๔กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
[ ผู้อ่าน 8 คน] วันที่ 23 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านสาครเหนือ (มยุรี รักสกุล)
โรงเรียนบ้านควนเก อบรมการใช้สื่อมัลติมีเดียส์ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านควนเก อบรมการใช้สื่อมัลติมีเดียส์ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
[ ผู้อ่าน 10 คน] วันที่ 23 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านควนเก (ซัครียา หมาดบากา)
คว้ารางวัล
นักเรียนอนุบาลสตูลคว้ารางวัลการแข่งขันอ่านฟังเสียง ครั้งที่ 43 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
[ ผู้อ่าน 18 คน] วันที่ 22 ก.ค. 57 โดย อนุบาลสตูล (ว่าที่ร.ต.หญิงจรีรัตน์ บัวอ่อน)
โครงการรินน้ำใจ...สู่เด็กกำพร้า ซับน้ำตาวันอีด ท่าแพ
สมาคมครูอิสลามศึกษาสตูล ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ,สหกรณ์อิบนุเอาฟฺ และผู้ใหญ่ใจดี ร่วมมอบชุดรายอแก่นักเรียนที่กำพร้า ณ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ
[ ผู้อ่าน 21 คน] วันที่ 22 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนอนุบาลท่าแพ (นายประชา มัจฉา)
โรงเรียนบ้านทุ่งวิมานจัดกิจกรรมละศิลอดเดือนรอมฏอน
โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (เครือข่ายเมืองสตูล1) จัดกิจกรรมละศิลอดเดือนรอมฏอน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และเพื่อสงเสริมประเพณีการละศิลอดเดือนรอมฏอน
[ ผู้อ่าน 27 คน] วันที่ 22 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน (นายวินิจ กลิ่นละมัย)
ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนบ้านสนกลาง
หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ได้สนับสนุนรถบรรทุกและเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงลานกีฬาและสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านสนกลาง
[ ผู้อ่าน 28 คน] วันที่ 22 ก.ค. 57 โดย บ้านสนกลาง (อับดนหาดี)
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการ
โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
[ ผู้อ่าน 56 คน] วันที่ 22 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง (นายชาติรัตน์ พรหมชาติ)
แข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายควนโดน
เครือข่ายสถานศึกษาควนโดน จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
[ ผู้อ่าน 38 คน] วันที่ 22 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด (อับดุลเลาะฮ์ พันหวัง)
เก็บตก Bakan Camp2
ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิดครั้งที่ 2 วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิชาศาสนา ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลามและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
[ ผู้อ่าน 27 คน] วันที่ 21 ก.ค. 57 โดย บ้านบากันโต๊ะทิด (นายชาคริต งะสมัน)
โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้...ขับเคลื่อนระบบดูแลนักเรียนจัดประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
[ ผู้อ่าน 18 คน] วันที่ 21 ก.ค. 57 โดย บ้านตำมะลังใต้ (สุธิพร สมันตรัฐ)
โรงเรียนและชุมชนร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ได้ร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้หลากหลายชนิด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
[ ผู้อ่าน 37 คน] วันที่ 21 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง (อภิศักดิ์ บินตาเอบ)
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ (แก้บวช) โรงเรียนบ้านควนขัน
โรงเรียนบ้านควนขัน ได้จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ (แก้บวช)
[ ผู้อ่าน 35 คน] วันที่ 21 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านควนขัน (นางปุณยนุช ยอดนุ่น)
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบจัดกิจกรรมแจกอาหารละศีลอดในเดือนรอม่าฎอน
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบจัดกิจกรรม บรรยายธรรม พร้อมกับแจกจ่ายอาหารละศีลอดให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับรู้รับฟังเกียวกับหลังปฏิบัติ ในการเป็นอยู่ในช่วงเดือนร่อฎอน
[ ผู้อ่าน 28 คน] วันที่ 20 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ (ประพันธุ์ กองบก)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง