สวัสดี Hacker ถ้ามั่นใจว่าสามารถหลบหลีกการตรวจสอบจากทีมตำรวจ IT ได้ ก็ hack ต่อไป แค่เปลี่ยนชื่อ table และ field ก็สามารถเพิ่มความยุ่งยากในการ hack แล้ว แต่ยังไม่เปลี่ยนก่อน เพราะอยากให้ตำรวจ IT หาตัวให้เจอก่อน

หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
  \r\n  
 
 
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว อ.เลอศักดิ์ พลพิพัฒน์ที่เสียชีวิต
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว อ.เลอศักดิ์ พลพิพัฒน์ที่เสียชีวิต
สพป.สตูล ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว อ.เลอศักดิ์ พลพิพัฒน์ ข้าราชการบำนาญ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล กำหนดฌาปนกิจ ในวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 13:00 น. จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
วันที่ 25 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 49 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
เชิญชวนประกวดโรงเรียนปลอดขยะ
เชิญชวนประกวดโรงเรียนปลอดขยะ
เชิญชวนประกวดโรงเรียนปลอดขยะ
วันที่ 24 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 41 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
สพป.สตูลร่วมสัมมนาเครือข่ายป้องกันภับพิบัติทางธรรมชาติ 10 ปี มหันตภัยสึนามิ
สพป.สตูลร่วมสัมมนาเครือข่ายป้องกันภับพิบัติทางธรรมชาติ 10 ปี มหันตภัยสึนามิ
สพป.สตูลร่วมสัมมนาเครือข่ายป้องกันภับพิบัติทางธรรมชาติ 10 ปี มหันตภัยสึนามิ
วันที่ 24 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 35 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
มาเลเซีย สนใจดูงานทักษะฝีมืออาชีพนักเรียน 2 ร.ร.ในสตูล
มาเลเซีย สนใจดูงานทักษะฝีมืออาชีพนักเรียน 2 ร.ร.ในสตูล
หน.สนง.การศึกษาอำเภอเปินดัง นำเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ศึกษาดูงานการสาธิตทักษะอาชีพของนักเรียน ร.ร.รปค.42 จ.สตูล และร.ร.บ้านค่ายรวมมิตร
วันที่ 24 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 54 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
ข้าราชการครู สพป.สตูลเข้ารับฟัง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการครู สพป.สตูลเข้ารับฟัง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการครู สพป.สตูลเข้ารับฟัง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ ฯ 2494
วันที่ 24 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 72 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
 
         
รองฯจักรพงษ์ ทองเพ็ชร เข้าเยี่ยมชมและนิเทศโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร รอง ผอ.สพป.สตูล เข้าเยี่ยมชมและนิเทศโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
[ ผู้อ่าน 28 คน] วันที่ 26 ธ.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร (วิชาญ ประกอบชัยชนะ)
กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนอนุบาลสตูล
โรงเรียนอนุบาลสตูลจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ อาคารบัวบาน โรงเรียนอนุบาลสตูล
[ ผู้อ่าน 29 คน] วันที่ 25 ธ.ค. 57 โดย อนุบาลสตูล (ว่าที่ร.ต.หญิงจรีรัตน์ บัวอ่อน)
ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลสตูล
โรงเรียนอนุบาลสตูลจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดขึ้นในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557
[ ผู้อ่าน 21 คน] วันที่ 25 ธ.ค. 57 โดย อนุบาลสตูล (ว่าที่ร.ต.หญิงจรีรัตน์ บัวอ่อน)
ค่ายภาษาอังกฤษ 2/MEP อนุบาลสตูล
โรงเรียนอนุบาลสตูลจัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง MEP (Mini English Programe )ณ จังหวัดกระบี่
[ ผู้อ่าน 11 คน] วันที่ 25 ธ.ค. 57 โดย อนุบาลสตูล (ว่าที่ร.ต.หญิงจรีรัตน์ บัวอ่อน)
กิจกรรมหัวแหลม กับ โรงเรียนอนุบาลสตูล
มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมร่วมกับโรงเรียนอนุบาลสตูล จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลสตูล
[ ผู้อ่าน 6 คน] วันที่ 25 ธ.ค. 57 โดย อนุบาลสตูล (ว่าที่ร.ต.หญิงจรีรัตน์ บัวอ่อน)
เปิดบ้านกาแบง "เมื่อมีศิษย์มีครูเพียงพอดี ก็เป็นห้องเรียนที่ง่ายงดงาม"
โรงเรียนบ้านกาแบง ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
[ ผู้อ่าน 51 คน] วันที่ 25 ธ.ค. 57 โดย ()
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนวรรธนะสารร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่มและโรงเรียนบ้านคีรีวงจัดค่ายลูกเสือชั่วคราว ณ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม
[ ผู้อ่าน 16 คน] วันที่ 25 ธ.ค. 57 โดย ()
หน.สนง.กศ.อ.เปอนดัง รัฐเกดะห์ มาเลเซีย และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
ฮัจยี โมฮัมหมัด โลลีบซอบบลี บิลอิสมาแอน หน.สนง.กศ.อ.เปินดัง รัฐเคด้า มาเลเซีย พร้อมด้วย รองฯกอเฉ็ม หมีนเหม และคณะเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารหารศึกษาของ อ.เปินดัง มาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
[ ผู้อ่าน 47 คน] วันที่ 23 ธ.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร (วิชาญ ประกอบชัยชนะ)
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร อบรมการประยุกต์และบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระวิชา
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรโดย ว่าที่ร้อยโท อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร และนายสวน สิทธิพงษ์ ครูแกนนำ การประยุกต์และบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระวิชา
[ ผู้อ่าน 33 คน] วันที่ 23 ธ.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร (วิชาญ ประกอบชัยชนะ)
สพฐ.ตรวจเยี่ยมการเตรียมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร รอง ผอ.สพป.สตูล ได้เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมการสอบ O-net
[ ผู้อ่าน 24 คน] วันที่ 23 ธ.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร (วิชาญ ประกอบชัยชนะ)
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 จัดกิจกรรมนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2557 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
[ ผู้อ่าน 27 คน] วันที่ 22 ธ.ค. 57 โดย ()
อบรมขยายผลครู 8 กลุ่มสาระ
โรงเรียนบ้านปากบาง โดยนายทวีศักดิ์ ลิ่มวิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบาง และนางจุรี นราจิต ครูแกนนำ การประยุกต์และบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระวิชา จัดอบรมขยายผลให้แก่ครูผู้สอน
[ ผู้อ่าน 36 คน] วันที่ 19 ธ.ค. 57 โดย บ้านปากบาง (จุรี นราจิต)
นักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้3 คว้าเหรียญทองชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64 จังหวัดกระบี่ เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ
โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 คว้า 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 จ.กระบี่ และเป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม1-ม.3 ระดับประเทศ ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี
[ ผู้อ่าน 55 คน] วันที่ 19 ธ.ค. 57 โดย ()
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นายเจนวิทย์ อุสสวิโร ครูชำนาญการ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม “สโตยวันวานสตูลวันนี้” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 จังหวัดสตูล
[ ผู้อ่าน 39 คน] วันที่ 18 ธ.ค. 57 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้2 (นายประกิต ผลมูล)
อบจ.สตูล ได้จัดกิจกรรม อบจ.สัมพันธ์ 58 วันที่ 17 ธ.ค. 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ
โดยมีบูธต่างๆมากมายมาให้บริการ อาทิ เช่น นวดแผนโบราณ เอกซ์เรย์สายตา โดยมีผู้ปกครองนักเรียนในชุมชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[ ผู้อ่าน 33 คน] วันที่ 17 ธ.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ จังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา "ชูสินอุปถัมภ์" ได้จัดโครงการนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ จังหวัดภูเก็ต
[ ผู้อ่าน 44 คน] วันที่ 17 ธ.ค. 57 โดย ()
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง