หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
สพฐ.คัพ ครั้งที่ 6
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
สหวิชา.com

eDLTV

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
   
 
 
สพฐ.คัพ   กีฬาสื่อแห่งมิตรภาพ  จชต.
สพฐ.คัพ กีฬาสื่อแห่งมิตรภาพ จชต.
ปิดฉากลงไปแล้วพร้อมด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขกันถ้วนหน้า สำหรับกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สพฐ.คัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 เจ้าภาพ สพป.สตูล ทำผลงานเยี่ยมรักษาแชมป็ฟุตบอล อายุไม่เกิน 12 ปี และอายุไม่เกิน 15 ปี ขยายโอกาสฯ ได้เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน
วันที่ 01 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 45 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูล  พัฒนาศักยภาพครูไม่มีวุฒิปฐมวัย  สู่คุณภาพการสอนปฐมวัย
สพป.สตูล พัฒนาศักยภาพครูไม่มีวุฒิปฐมวัย สู่คุณภาพการสอนปฐมวัย
สพป.สตูล พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยในโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้ใช้ความสามารถในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ สอดรับตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และการประเมินสถานศึกษาจาก สมศ.
วันที่ 30 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 80 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
เด็กแห่รับประทาน สลัดแขก  จากผักไฮโดรโปนิกส์
เด็กแห่รับประทาน สลัดแขก จากผักไฮโดรโปนิกส์
สลัดแขก จากผักไฮโดรโปนิกส์
วันที่ 29 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 58 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนาเตรียมเปิดอาคารเรียนมูลนิธิร่วมกตัญญู 27
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนาเตรียมเปิดอาคารเรียนมูลนิธิร่วมกตัญญู 27
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนาเตรียมเปิดอาคารเรียนมูลนิธิร่วมกตัญญู 27
วันที่ 29 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 50 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
นักเรียนเกาะสาหร่ายน้อมนำพระราชดำริ สร้างเรือไฟเบอร์แกล๊สขายชาวประมง
นักเรียนเกาะสาหร่ายน้อมนำพระราชดำริ สร้างเรือไฟเบอร์แกล๊สขายชาวประมง
นักเรียนเกาะสาหร่ายน้อมนำพระราชดำริ สร้างเรือไฟเบอร์แกล๊สขายชาวประมง
วันที่ 29 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 44 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
 
01 ต.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
29 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
28 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
13 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
08 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
06 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
31 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
22 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
22 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
         
โรงเรียนบ้านคลองขุด จัดงานแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนบ้านคลองขุด จัดงานแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557 เพื่อยกย่องข้าราชการครูที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาที่จะสิ้นสุดการปฏิบัติงานราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2557
[ ผู้อ่าน 43 คน] วันที่ 29 ก.ย. 57 โดย บ้านคลองขุด (ทิพยาภรณ์ พูนพานิช)
พิธีรับมอบห้องสมุดหลวงพิธานอำนวยกิจ ณ โรงเรียนผังปาล์ม 3
โรงเรียนผังปาล์ม 3 จัดงานพิธีรับมอบห้องสมุดหลวงพิธานอำนวยกิจ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
[ ผู้อ่าน 45 คน] วันที่ 28 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนผังปาล์ม 3 (อรษา เกตุมุณี)
โรงเรียนอนุบาลละงูจัดกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
เมื่อวันพฤหัสสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลละงูได้จัดกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามที่ทางโรงเรียนอนุบาลละงูได้ให้ความร่วมมือกับครูตำรวจ D.A.R.E จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอละงู เข้ามาให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา (Drug Abuse Resistance Education : D.A.R.E )
[ ผู้อ่าน 36 คน] วันที่ 26 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนอนุบาลละงู (นายกูอาหมาด กูหลง)
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง20
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง20 จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ We are asean. โดยวิทยากรชาวต่างชาติ
[ ผู้อ่าน 30 คน] วันที่ 26 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 (นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์)
ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาที่มาจัดโครงการ ไอ เอส แชร์ความรู้สู่รุ่นน้อง
ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาที่มาจัดโครงการ ไอ เอส แชร์ความรู้สู่รุ่นน้อง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล : 23 ก.ย.57
[ ผู้อ่าน 36 คน] วันที่ 24 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล (นายชินกฤต ตันสตูล)
โรงเรียนบ้านนท่าแลหลาเข้ารับการประเมินโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านนท่าแลหลาเข้ารับการประเมินโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันจันทร์ ที่ 22 กันยายน 2557
[ ผู้อ่าน 71 คน] วันที่ 23 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านท่าแลหลา (ฟารีฮัน ยะระ)
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เปิดประตูสู่ทักษะการใช้ชีวิต
โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดสงขลา โดยนายจรูญ พิมพ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนระดับปฐมวัย จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และร่วมด้วยผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งสิน 220 คน
[ ผู้อ่าน 35 คน] วันที่ 23 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม (ยาวารีย์ หลงกาสา)
นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนคลานรับทุนการศึกษา
นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนคลานรับทุนการศึกษาอีกครั้ง หลังจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลมาเยี่ยมบ้านนักเรียน
[ ผู้อ่าน 55 คน] วันที่ 23 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านขอนคลาน (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
โรงเรียนบ้านไทรงามร่วมกิจกรรมโรงเรียนสีเขียวลดโลกร้อน
นายบัญญัติ รักศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนสีเขียวลดโลกร้อน เรียนรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน
[ ผู้อ่าน 27 คน] วันที่ 22 ก.ย. 57 โดย บ้านไทรงาม (อลิศรา บัวเพ็ชร)
ประเมินการอ่านครั้งที่ 2และประชุมผู้ปกครอง ตามวิธีการสอนแบบ RTI โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง20
คณะผู้นิเทศติดตาม การทดลองนำร่องการใช้รูปแบบ RTI ประเมินการอ่านครั้งที่ 2 และประชุมผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง20
[ ผู้อ่าน 64 คน] วันที่ 18 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 (นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์)
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ จัดกิจกรรม ค่าย English Camp For Student.
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" จัดกิจกรรม ค่าย English Camp For Student. วันที่ 18 - 19 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
[ ผู้อ่าน 59 คน] วันที่ 18 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
อีกครั้งกับกีฬาเปตอง ตูแตหรำ
โรงเรียนเพียงหลวง ๔ จัดกิจกรรม "เพียงหลวง ๔ เกมส์ ครั้งที่ ๕" แข่งกีฬา เปตองและฟุตบอล เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายนที่ ผ่านมา และมีกีฬาพื้นบ้านสำหรับชุมชนด้วย
[ ผู้อ่าน 50 คน] วันที่ 18 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านตูแตหรำ (นายบาฮารูดิน ยาโงะ)
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ นายอรรถไกร จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน ได้สูญเสียบิดา ได้กลับคืนสู่ความเมตตาของอัลลอฮ

[ ผู้อ่าน 74 คน] วันที่ 17 ก.ย. 57 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านทุ่งไหม้
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแมะแซ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3 จำนวน 40 คน มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ เรื่องการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
[ ผู้อ่าน 94 คน] วันที่ 15 ก.ย. 57 โดย บ้านทุ่งไหม้ (ญาดา นุ้ยไฉน)
บ่อหินนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดสงขลา
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้เชื่อมโยงความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อได้พัฒนาชีวิตและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
[ ผู้อ่าน 119 คน] วันที่ 14 ก.ย. 57 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
ต้นพะยอมพันธ์ใหม่ เปิดโลกทักศน์สู่สากล
12 กันยายน 2557 นำโดย นางสาวถนอมสุข ผิวเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนทุกระดับชั้น (อนุบาล - ประถมศึกษา) เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และยอมรับความคิดของวัฒนธรรมที่แตกต่าง
[ ผู้อ่าน 61 คน] วันที่ 12 ก.ย. 57 โดย บ้านโคกพยอม (นางสาวขนิษฐา สุริยมาศ)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง