หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
สพฐ.คัพ ครั้งที่ 6
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
สหวิชา.com

eDLTV

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 

คลิก...สู่..ระบบรายงานผลการเลือกตั้ง  อ.ก.ค.ศ.

สำหรับ สพป.สตูล ไม่ต้องเลือกตั้งตัวแทน อ.ก.ค.ศ. สพป.สตูล

เนื่องจาก
1. ตัวแทน ผู้บริหารโรงเรียน  มีผู้สมัครเพียงรายเดียว
2. ตัวแทนครูผุ้สอน  มีผู้สมัครเพียงรายเดียว
3. ตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาตามมาตราที่ 38 ค (1) และ (2) มีผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเพียงรายเดียว

 
 
 
สพป.สตูลแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตมารดาอาจารย์เตือนจิตต์  ปัญญาศิริ
สพป.สตูลแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตมารดาอาจารย์เตือนจิตต์ ปัญญาศิริ
คณะเจ้าหน้าที่ สพป.สตูลแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตมารดาอาจารย์เตือนจิตต์ ปัญญาศิริ ครู โรงเรียนบ้านนาทอน
วันที่ 01 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 8 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
เครือข่ายละงู เฮนำผู้มีจิตอาสาลงเกาะปรับปรุงโรงเรียนบูโหลน
เครือข่ายละงู เฮนำผู้มีจิตอาสาลงเกาะปรับปรุงโรงเรียนบูโหลน
เครือข่ายละงู เฮนำผู้มีจิตอาสาลงเกาะปรับปรุงโรงเรียนบูโหลน
วันที่ 29 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 51 ] คน โดย ()
สพป.สตูลเชิญชมบุตรหลานแข่งกีฬาชายแดนใต้
สพป.สตูลเชิญชมบุตรหลานแข่งกีฬาชายแดนใต้
สพป.สตูลเชิญชมบุตรหลานแข่งกีฬาชายแดนใต้
วันที่ 29 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 40 ] คน โดย ()
กลุ่มบริหารงานการเงินพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ระบบ e-GP ให้กับครูพัสดุโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ระบบ e-GP ให้กับครูพัสดุโรงเรียน
สพป.สตูล โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัด Work shop การใช้ระบบ e-GP ให้กับ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพัสดุโรงเรัยน การดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP และเนื้อหาอื่นๆ ที่มักพบว่ามีการดำเนินการคาดเคลื่อน ต้องแก้ไขปรับปรุงบ่อย ๆ ภารกิจครั้งครูพัสดุโรงเรียนทั้งหัวหน้าพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
วันที่ 29 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 123 ] คน โดย การเงินและสินทรัพย์ (วิลัยพักตร์ วชิรอนันต์)
สพป.สตูล ขานรับนโยบาย รัฐบาลเร่งประุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กรับกระบวนการทางไกลผ่านดาวเทียว
สพป.สตูล ขานรับนโยบาย รัฐบาลเร่งประุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กรับกระบวนการทางไกลผ่านดาวเทียว
นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล ขานรับนโยบายรัฐบาลเร่งประุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กรับกระบวนการทางไกลผ่านดาวเทียม ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแนวทาง รัฐบาล เพิ่มคุณภาพการศึกษาเด็กไทย
วันที่ 29 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 60 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
 
29 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
28 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
13 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
08 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
06 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
31 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
22 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
22 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
07 มิ.ย. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
         
ได้เฮ อีกแล้วครับท่าน สำหรับบ้านตูแตหรำ
อบต.กำแพง ได้จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 2014 ระหว้างวันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2557 มีการแข่งขันกีฬาและกรีฑา
[ ผู้อ่าน 3 คน] วันที่ 01 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านตูแตหรำ (นายบาฮารูดิน ยาโงะ)
ได้เฮ! อีกแล้ว ตูแตหรำนำชัย
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ คว้าชัย 8 รายการ ในการแข่งขันทักษะทางวิชการศิลปหัคถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
[ ผู้อ่าน 4 คน] วันที่ 01 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านตูแตหรำ (นายบาฮารูดิน ยาโงะ)
โรงเรียนบ้านควนขัน ร่วมกับ TK. Park จัดกิจกรรมอาเซียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขัน คณะครู และ TK. Park จากเทศบาลเมืองสตูล จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
[ ผู้อ่าน 3 คน] วันที่ 01 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านควนขัน (นางปุณยนุช ยอดนุ่น)
รายงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดสตูล
"เด็กสตูล ก้าวไกล หนึ่งในอาเซียน"
[ ผู้อ่าน 74 คน] วันที่ 31 ส.ค. 57 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
สัปดาห์รณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2557
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน คณะครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อร่วมกันดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุขและปลอดภัยในสังคม
[ ผู้อ่าน 57 คน] วันที่ 31 ส.ค. 57 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
คว้ารางวัลเหรียญทองชนะเลิศนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์
นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนคลาน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค จ.กระบี่ คณะครูและนักเรียนต่างชื่นชมยินดี
[ ผู้อ่าน 9 คน] วันที่ 30 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านขอนคลาน (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
สพป.สตูลเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านขอนคลาน ร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เจ้าหน้าที่จากสพป.สตูล ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ
[ ผู้อ่าน 13 คน] วันที่ 30 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านขอนคลาน (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
อุปกรณ์ย่างอาหารเพื่อสุขภาพ 3NO
โรงเรียนบ้านปาเต๊ะแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3 ในงานมหกรรมวิชาการ สพป.สตูล วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล เป็นตัวแทนสพป.สตูลเข้าแข่งขันระดับภาค จ.กระบี่
[ ผู้อ่าน 24 คน] วันที่ 29 ส.ค. 57 โดย บ้านปาเต๊ะ (นิฟติมา หมาดทิ้ง)
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6
นักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 อ.ควนกาหลง จ.สตูล เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6
[ ผู้อ่าน 34 คน] วันที่ 29 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120 (วิลาวรรณ ปอหรา)
แขมป์อีกแล้วครับท่าน
เปตองหญิงประเภททีม กีฬา อบต.กำแพงเกมส์ 2014 โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ชนะเลิศเปตองหญิง
[ ผู้อ่าน 57 คน] วันที่ 27 ส.ค. 57 โดย บ้านตูแตหรำ (นายบาฮารูดิน ยาโงะ)
ถึงมาช้า ก็เร้าใจ กับผลงานนักเรียน
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ มาอีกแล้ว ชนะเลิศ เปตองหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับจังหวัด และ อันดับ 2 ประเภทหญิงคู่
[ ผู้อ่าน 19 คน] วันที่ 27 ส.ค. 57 โดย บ้านตูแตหรำ (นายบาฮารูดิน ยาโงะ)
กำแพงเกมส์ 2014 ครั้งที่ 10 สนามโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
บรรยากาศ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กำแพงเกมส์ 2014 ครั้งที่ 10/2557 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม พ.ศ.2557
[ ผู้อ่าน 16 คน] วันที่ 27 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ (ประพันธุ์ กองบก)
นักเรียนชั้น ป. 2 โรงเรียนบ้านหาญ ดีใจได้รับ Tablet แล้ว
วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหาญ รับมอบ Tablet จากผู้อำนวยการโรงเรียน นายกชพงศ์ เพชรอินทร์ ซึ่งสร้างความยินดีให้กับนักเรียนและได้นำไปเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรต่อไป
[ ผู้อ่าน 40 คน] วันที่ 26 ส.ค. 57 โดย บ้านหาญ (ประดิษฐ์ สองเมือง)
โรงเรียนบ้านสาครจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย

[ ผู้อ่าน 29 คน] วันที่ 25 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านสาคร (ฮัฟซะฮ์ เหมมุน)
ปาล์ม 3 คว้าถ้วยทอง ชนะเลิศการแข่งขันเปตอง คู่ผสม รุ่นไม่เกิน 12 ปี
ปาล์ม 3 คว้าถ้วยทอง ชนะเลิศการแข่งขันเปตอง คู่ผสม รุ่นไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดสตูล
[ ผู้อ่าน 49 คน] วันที่ 24 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนผังปาล์ม 3 (อรษา เกตุมุณี)
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3ตัวแทนสพป.สตูลร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี2557
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3ตัแทนสพป.สตูลร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2557 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค12จังหวัดยะลา
[ ผู้อ่าน 101 คน] วันที่ 23 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3 (ธัญญลักษณ์ คงแดง)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง