หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
สพฐ.คัพ ครั้งที่ 6
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ “สพฐ.คัพ” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗

 
 
 
สพป.สตูล  ติดตามการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
สพป.สตูล ติดตามการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  
นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล พร้อมศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในเครือข่ายเมืองสตูล 2
วันที่ 24 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 5 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ทำผลงานวิจัยเรื่อง การบริหารจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปี 2555-2556 และนำเผยแพร่ให้ผู้บริหารการศึกษาได้นำไปใช้ในการบริหารการศึกษาที่ประสบความสำเร็จต่อไป
วันที่ 21 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 26 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านด้วยกระบวนการSATUN สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2554 และนำเผยแพร่ให้ผู้บริหารการศึกษาได้นำไปใช้ในการบริหารการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ
วันที่ 21 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 22 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
ผอ.สพป.สตูล  ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองขุด มอบทุนการศึกษานักเรียนยอดกตัญญู
ผอ.สพป.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองขุด มอบทุนการศึกษานักเรียนยอดกตัญญู
ผอ.สพป.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองขุด มอบทุนการศึกษา ด.ญ.กนกวรรณ สุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ตื่นช่วยแม่กวาดขยะตั้งแต่ตีสีทุกวัน
วันที่ 21 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 36 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาชายแดนภาคมใต้
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาชายแดนภาคมใต้
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาชายแดนภาคมใต้
วันที่ 20 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 23 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
 
18 พ.ย. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
14 ต.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
14 ต.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
10 ต.ค. 57
()
01 ต.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
29 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
28 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
13 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
08 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
06 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
31 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
         
สนุกคิด วิทย์ฯ อาสา 57 ร่วมกับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค นครศรีธรรมราช
วันนี้ (21 พ.ย. 57) นำโดย นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมมราช ประธานในพิธีเปิด ค่าย สนุกคิด วิทย์ฯ อาสา ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดที่เชื่อมโยงกับบริบทท้องถิ่น อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะในสังคม มีจิตอาสา และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
[ ผู้อ่าน 8 คน] วันที่ 21 พ.ย. 57 โดย บ้านบากันโต๊ะทิด (นายชาคริต งะสมัน)
สสส.จัดกิจกรรมสังคมปลอดบุหรี่ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ
สสส.จัดกิจกรรมสังคมปลอดบุหรี่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ความรุนแรงต่างๆนาๆ ให้นักเรียนทราบถึงผลที่ตามมา
[ ผู้อ่าน 20 คน] วันที่ 20 พ.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ จัดกิจกรรมประชุมชั้นเรียน พูดคุย ปรึกษา หารือ ร่วมกันแก้ไขปัญหา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
[ ผู้อ่าน 16 คน] วันที่ 20 พ.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
กิจกรรม วันอาซูรออฺ 1436
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ ได้จัดกิจกรรมวันอาซูรออฺขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผู้ปกครองในชุมชนให้ความร่วมมืออย่างดี รวมถึงห้างร้านต่างๆก็ได้บริจาควัถุดิบในการทำกิจกรรม เช่น อิทผาลัม ข้าวโพด เป็นต้น
[ ผู้อ่าน 13 คน] วันที่ 20 พ.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
ปลื้มใจสุด ๆ กับการเยียมของท่าน ผอ.สพป.สตูล
เมื่อวานนนี้ (18 พ.ย. 2557) นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้มาเยี่ยมเยียนและดูผลการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านตูแตหรำ
[ ผู้อ่าน 39 คน] วันที่ 19 พ.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านตูแตหรำ (นายบาฮารูดิน ยาโงะ)
ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลร่วมกับนักข่าวช่อง7ช่อง3และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3
ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลร่วมกับทีมข่าวช่อง 7 ช่อง 3และสำนักพิมพ์ไทยรัฐ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3 "โรงเรียนชีวิต..ผลิตผลแห่งความพอเพียง"
[ ผู้อ่าน 30 คน] วันที่ 18 พ.ย. 57 โดย โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3 (ธัญญลักษณ์ คงแดง)
ประชุม สัมมนาการขับเคลื่อนโครงการรักราษฎร์ รักษ์แผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดำริฯ
โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ จัดประชุม สัมมนา เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน สนองโครงการรักราษฎร์ รักษ์แผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[ ผู้อ่าน 16 คน] วันที่ 17 พ.ย. 57 โดย บ้านปาเต๊ะ (นิฟติมา หมาดทิ้ง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เข้าสอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ณ สนามสอบธรรมหลวง ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ ให้กำลังใจผู้เข้าสอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ณ สนามสอบธรรมหลวง ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด
[ ผู้อ่าน 62 คน] วันที่ 17 พ.ย. 57 โดย บ้านคลองขุด (ทิพยาภรณ์ พูนพานิช)
โรงเรียนอนุบาลท่าแพ จัดประชุมผุู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนอนุบาลท่าแพจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อสร้างความเข้าใจ และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียน บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง
[ ผู้อ่าน 34 คน] วันที่ 14 พ.ย. 57 โดย โรงเรียนอนุบาลท่าแพ (นายประชา มัจฉา)
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ มอบสมุดบันทึกความดีในโครงการ "ทำความดี จิตอาสา สู่สากล"
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ จัดกิจกรรมมอบสมุดบันทึกความดีให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ที่เป็นสมาชิกในโครงการ "ทำความดี จิตอาสา สู่สากล"
[ ผู้อ่าน 25 คน] วันที่ 14 พ.ย. 57 โดย บ้านห้วยน้ำดำ (อาซัลหลี ศรียาน)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการสร้างความรู้เรื่อง การปลูกข้าวโพดหวาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม
[ ผู้อ่าน 131 คน] วันที่ 13 พ.ย. 57 โดย บ้านนางแก้ว (ปรีชา เทพและหมัน)
น.ร.ร.ร.บ้านปลักหว้าเรียนรู้เปลี่ยนมุมมองของขยะ เป็นสิ่งที่มีคุณค่า
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านปลักหว้า โดยนางอรุนา ตาเดอิน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้พานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่เรื่องการจัดการขยะในชุมชนหรือโรงเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลในชุมชน บ้านควนโดนใน อ.ควนโดน จังหวัดสตูล
[ ผู้อ่าน 65 คน] วันที่ 12 พ.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านปลักหว้า (นายอับดลกาหรีม รอเกต)
โรงเรียนบ้านคลองขุด จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านคลองขุด ได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง
[ ผู้อ่าน 50 คน] วันที่ 12 พ.ย. 57 โดย บ้านคลองขุด (ทิพยาภรณ์ พูนพานิช)
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสตูล จัดกิจกรรมครบรอบ 40 ปี หาดทิพย์ คืนกำไรสู่สังคม
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ได้รับอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมครบรอบ 40 ปี หาดทิพย์ คืนกำไรสู่สังคม จาก บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสตูล
[ ผู้อ่าน 49 คน] วันที่ 12 พ.ย. 57 โดย บ้านหัวกาหมิง (อภิศักดิ์ บินตาเอบ)
ร่วมกันปลูกต้นพะยูง
นายสมศักดื์ จันทรชู(นายอำเภอทุ่งหว้า)และคณะเดินทางมาโรงเรียนวรรธนะสารเพื่อร่วมกันปลูกต้นพะยูงกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวรรธนะสาร
[ ผู้อ่าน 56 คน] วันที่ 11 พ.ย. 57 โดย โรงเรียนวรรธนะสาร (นางสาวสาริณี หนูหมาด)
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนกับครูตำรวจ (D.A.R.E.)
โรงเรียนบ้านปาเต๊ะจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน โดยมีครูตำรวจ (D.A.R.E.) จากสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 32 คน ใช้เวลาเรียน 13 ชั่วโมง ในวันจันทร์ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
[ ผู้อ่าน 31 คน] วันที่ 11 พ.ย. 57 โดย บ้านปาเต๊ะ (นิฟติมา หมาดทิ้ง)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง