หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.

กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ทรูปลูกปัญญา

สหวิชา.com

eDLTV

 

 

     
   
 
 
โรงเรียนอนุบาลสตุล ประกาศสอบราคาจ้างบริษัทจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โรงเรียนอนุบาลสตุล ประกาศสอบราคาจ้างบริษัทจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โรงเรียนอนุบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล ประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างบริษัทจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนอนุบาลสตูล ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 29 ก.ค.-8 ส.ค.2557 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:00 น. ณ อาคารสำนักงานโรงเรียนอนุบาลสตูล ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.anbsatun.ac.th หรือโทร 074-711004 ในวันเวลาราชการ
วันที่ 01 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 9 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
เผยแผร่ผลงานวิชาการ
เผยแผร่ผลงานวิชาการ
นายยูโสบ สุมาตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้ภาคีเครือข่าย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) ปีการศึกษา 2556
วันที่ 31 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 70 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูล  เลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการใน กตปน. สพป.สตูล ชุดใหม่
สพป.สตูล เลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการใน กตปน. สพป.สตูล ชุดใหม่
สพป.สตูล ดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล ชุดใหม่ ในการกำหนดทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.สตูล แทนชุดเก่าที่จะครบวาระในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 นี้
วันที่ 31 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 39 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
ผอ.สพป.สตูล บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคม 57
ผอ.สพป.สตูล บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคม 57
นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคม 57
วันที่ 31 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 16 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
ขอความร่วมมือสถานศึกษาร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ขอความร่วมมือสถานศึกษาร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ขอความร่วมมือทุกสถานศึกษาทำไวนิลค่านิยม 12 ประการ ของ คสช. ปิดประชาสัมพันธ์หน้าสถานศึกษา
วันที่ 30 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 70 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
 
31 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
22 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
22 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
07 มิ.ย. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
         
นายทวีศักดิ์ ลิ่มวิริยะกุล รับมอบเงินสมทบทุนก่อสร้างโรงอาหาร
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 นายทวีศักดิ์ ลิ่มวิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบาง รับมอบเงินสมทบทุนก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านปากบาง จาก นายเสรี ลิ่มวิริยะกุล อดีตหัวหน้าการประถมศึกษา จำนวน 20,000 บาท ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
[ ผู้อ่าน 9 คน] วันที่ 01 ส.ค. 57 โดย บ้านปากบาง (จุรี นราจิต)
บำเพ็ญประโยชน์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 คณะครูโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด นำนักเรียนไปพัฒนากุโบร์บ้านบากันโต๊ะทิด
[ ผู้อ่าน 3 คน] วันที่ 01 ส.ค. 57 โดย บ้านบากันโต๊ะทิด (นายชาคริต งะสมัน)
โครงการค่ายภาษาอังกฤษรองรับอาเซียน
โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษรองรับการเข้าสู่อาเซียน
[ ผู้อ่าน 7 คน] วันที่ 01 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด (อับดุลเลาะฮ์ พันหวัง)
ซาบซึ้งใจ มาอัฟกัน หลังวันรายา
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ได้จัดกิจกรรม มาอัฟ ของนักเรียนกับครู เนื่องใน วัน ฮารีรายาอิดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1435
[ ผู้อ่าน 27 คน] วันที่ 01 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านตูแตหรำ (นายบาฮารูดิน ยาโงะ)
โรงเรียนบ้านคลองขุด จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านคลองขุด ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย และตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ที่มีใช้เป็นระยะเวลากว่า 700 ปีมาแล้ว
[ ผู้อ่าน 17 คน] วันที่ 31 ก.ค. 57 โดย บ้านคลองขุด (ทิพยาภรณ์ พูนพานิช)
โรงเรียนบ้านควนขัน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยนางรัญชน์รวี ธรรมปรีชาถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขัน ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
[ ผู้อ่าน 20 คน] วันที่ 31 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านควนขัน (นางปุณยนุช ยอดนุ่น)
ผังปาล์ม 3 จัดกิจกรรมละศีลอด
โรงเรียนผังปาล์ม 3 จัดกิจกรรมร่วมละศีลอด ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
[ ผู้อ่าน 14 คน] วันที่ 30 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนผังปาล์ม 3 (อรษา เกตุมุณี)
โรงเรียนผังปาล์ม 3 จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนผังปาล์ม3 จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
[ ผู้อ่าน 21 คน] วันที่ 26 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนผังปาล์ม 3 (อรษา เกตุมุณี)
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านราไว จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ โดยมีนายประพันธ์ มอบพิจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราไว พร้อมคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์
[ ผู้อ่าน 25 คน] วันที่ 25 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านราไว (สาวิตรี จิ้วจวบ)
โรงเรียนบ้านทุ่งวิมานรับมอบอุปกรณ์กีฬา จาก สกย.สตูล
ว่าที่ร้อยตรีบุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน รับมอบอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการบริจาคอุปกรณ์กีฬา จากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)
[ ผู้อ่าน 54 คน] วันที่ 25 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน (นายวินิจ กลิ่นละมัย)
สาครเหนือ สืบสานตำนานขนมพื้นบ้านฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี
โรงเรียนบ้านสาครเหนือ เครือข่ายท่าแพ จัดกิจกรรมสืบสานตำนานขนมพื้นบ้านสู่การเรียนรู้
[ ผู้อ่าน 36 คน] วันที่ 25 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านสาครเหนือ (มยุรี รักสกุล)
ร่วมโครงการรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าซับน้ำตาในวันอีด ครั้งที่ 5
นายสมชาย หนูรัตน์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนคลาน มอบหมายให้นางสาวรินดา จอหวัง นำเด็กชายดนัย ผิวดี นักเรียนชั้นป.5 ซึ่งเป็นนักเรียนกำพร้าบิดา เข้ารับเสื้อผ้าเพื่อให้มีเสื้อผ้าใหม่ใส่ในวันอีด
[ ผู้อ่าน 71 คน] วันที่ 25 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านขอนคลาน (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
กิจกรรมละศึลอดสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน
เมื่อ 24 กรกฏาคม 2557 ต้ังแต่เวลา 16.00 น. โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูกจัดกิจกรรมละศิลอดสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน กิจกรรมคร้ังนี้มีชุมชนมาร่วมละศิลอดกับนักเรียนและครู โดยมีนางสิริ เด็นเบ็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูกพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ
[ ผู้อ่าน 55 คน] วันที่ 25 ก.ค. 57 โดย บ้านบ่อเจ็ดลูก (นายอุสมาน กาเจ)
กิจกรรมละศิลอดโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย บรรลุวัตถุประสงค์เกินเป้า...
เมื่อวันพุธ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 18.30 น. นายเจริญ จิหมาด รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย เป็นประธานในกิจกรรมการละศิลอด ประจำปี พ.ศ.2557 ตามโครงการสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
[ ผู้อ่าน 50 คน] วันที่ 24 ก.ค. 57 โดย บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา (อับดุลเล๊าะ ใบหมาดปันจอ)
กิจกรรมต้อนรับวันอิดิลฟิตรี ประจำปี ฮ.ศ.1435 โรงบ้านเกาะสาหร่ายฯ
เมื่อวันพุธ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. นายเจริญ จิหมาด รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย เป็นประธานในกิจกรรมต้อนรับวันอิดิลฟิตรี ประจำปี ฮ.ศ.1435 และได้กล่าวให้โอวาส อวยพรให้กับนักเรียน เนื่องในวันตรุษอิดิลฟิตรีปีนี้
[ ผู้อ่าน 48 คน] วันที่ 24 ก.ค. 57 โดย บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา (อับดุลเล๊าะ ใบหมาดปันจอ)
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.สตูลจัดอบรมพัฒนาส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มเครือข่ายทุ่งหว้า
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.สตูลจัดอบรมพัฒนาส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มเครือข่ายทุ่งหว้า ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ระหว่างวันที่ 24 - 25 ก.ค.2557
[ ผู้อ่าน 65 คน] วันที่ 24 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า (ยาวาเรี๊ยะ หลงหัน)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง