หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 


แจ้งด่วน...
     ขณะนี้ สพป.สตูล ได้ตั้งเบิกเงินเดือนพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 98 ตำแหน่ง ประจำเดือนมีนาคม 2558 แล้ว คาดว่าจะได้รับภายในวันที่ 10 เมษายน 2558
     เพื่อโปรดทราบ
 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
ด้วยนางปอหรา ศรีดนุเดช (หวันดาหลา) มารดาของนายยุทธยา แคยิหวา ครูโรงเรียนบ้านบ่อหิน นายวัชระ แคยิหวา ครูโรงเรียนบ้านควนขัน นายเลิศศักดิ์ ศรีดนุเดช อดีตครูโรงเรียนอนุบาลสตูล นายจารุวัตร ศรีดนุเดช อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกประดู่ นายกฤษฎา ศรีดานุเดช อดีตครูโรงเรียนบ้านบ่อหิน ได้ถึงแก่กรรม และกำหนดฝั่งวันที่ 11 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ที่กุโบร์บ้านบ่อหิน ตำบลเขาขาว อำเภอละงู ........จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและขอแสดงความเสียใจไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
วันที่ 10 เม.ย. 58   ผู้อ่าน [ 15 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
โรงเรียนอนุบาลสตูล สอบราคาจ้างครูชาวต่างชาติ
โรงเรียนอนุบาลสตูล สอบราคาจ้างครูชาวต่างชาติ
โรงเรียนอนุบาลสตูล สอบราคาจ้างครูชาวต่างชาติ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 7-20 เมษายน 2558
วันที่ 10 เม.ย. 58   ผู้อ่าน [ 34 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
ขอเชิญร่วมโหวตให้คะแนนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
ขอเชิญร่วมโหวตให้คะแนนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
ขอเชิญร่วมโหวตให้คะแนน น.ส.จีรนันท์ งามสง่า ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล เป็นสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 5 ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2558 ที่หมายเลข 1900 1900 กดโทรออก กดเลือก 18 ก่อนเวลา 21.30 น. และหลังเวลา 23.30 น.
วันที่ 10 เม.ย. 58   ผู้อ่าน [ 92 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
จ.สตูล เร่งขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE  เน้นโรงเรียนเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE
จ.สตูล เร่งขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE เน้นโรงเรียนเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE
จ.สตูล ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE เน้นโรงเรียนเป็นสมาชิก และดำเนินการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE อย่างเข้มแข็ง
วันที่ 10 เม.ย. 58   ผู้อ่าน [ 35 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
พิธีมอบโครงการห้องสมุดเฉลิอมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
พิธีมอบโครงการห้องสมุดเฉลิอมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
พิธีมอบโครงการห้องสมุดเฉลิอมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
วันที่ 10 เม.ย. 58   ผู้อ่าน [ 54 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
 
23 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
10 ก.พ. 58
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
07 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
16 ธ.ค. 57
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
18 พ.ย. 57
()
14 ต.ค. 57
()
14 ต.ค. 57
()
01 ต.ค. 57
()
29 ส.ค. 57
()
28 ส.ค. 57
()
13 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
         
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายวิทยา มาราสา
โรงเรียนบ้านปาเต๊ะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนายวิทยา มาราสา เรื่องการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องน้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
[ ผู้อ่าน 17 คน] วันที่ 17 เม.ย. 58 โดย บ้านปาเต๊ะ (นิฟติมา หมาดทิ้ง)
โครงการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
จังหวัดสตูลและสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลร่วมกับโรงเรียนวรรธนะสารจัดโครงการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
[ ผู้อ่าน 18 คน] วันที่ 10 เม.ย. 58 โดย โรงเรียนวรรธนะสาร (นางสาวสาริณี หนูหมาด)
กิจกรรมวันกตัญญู โรงเรียนบ้านวังสายทอง
การจัดกิจกรรม "วันกตัญญู" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเนื่องจากวันสงกรานต์
[ ผู้อ่าน 31 คน] วันที่ 10 เม.ย. 58 โดย โรงเรียนบ้านวังสายทอง (นางสาวฮาบีบ๊ะ สขสง่า)
กิจกรรมวันกตัญญู โรงเรียนบ้านวังสายทอง
การจัดกิจกรรม "วันกตัญญู" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเนื่องจากวันสงกรานต์
[ ผู้อ่าน 31 คน] วันที่ 10 เม.ย. 58 โดย บ้านวังสายทอง (นางสาวฮาบีบ๊ะ สุขสง่า)
ลูกเสือปากบางบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรตืฯ
ลูกเสือปากบางนำโดย นายทวีศักดิ์ ลิ่มวิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบาง เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[ ผู้อ่าน 27 คน] วันที่ 05 เม.ย. 58 โดย บ้านปากบาง (จุรี นราจิต)
Open House โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน
โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน โดย ว่าที่ร้อยตรีบุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน จัดงาน "เปิดโลกวิชาการ Open House " 31 มีนาคม 2558
[ ผู้อ่าน 40 คน] วันที่ 04 เม.ย. 58 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน (นายวินิจ กลิ่นละมัย)
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบการศึกษา ปี2557
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา2557
[ ผู้อ่าน 53 คน] วันที่ 01 เม.ย. 58 โดย โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3 (ธัญญลักษณ์ คงแดง)
โรงเรียนบ้านควนขันจัดกิจกรรมวันอำลานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวัน จันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านควนขัน ร่วมจัดกิจกรรมวันอำลาให้กับ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา2557
[ ผู้อ่าน 44 คน] วันที่ 31 มี.ค. 58 โดย บ้านควนขัน (ปุณยนุช ยอดนุ่น)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

[ ผู้อ่าน 75 คน] วันที่ 30 มี.ค. 58 โดย บ้านหนองหอยโข่ง (นายฉุอิบ หลงสลำ)
พิธีมอบวุฒิบัตรและรายงานผลการจัดการศึกษา โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120
ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
[ ผู้อ่าน 48 คน] วันที่ 30 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120 (วิลาวรรณ ปอหรา)
กิจกรรมรายงานผลการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 30 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านท่าแพ จัดกิจกรรมรายงานผลการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2557
[ ผู้อ่าน 49 คน] วันที่ 30 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านท่าแพ (ดาริวัลย์ สาดีน)
กิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านสายควนจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2557
[ ผู้อ่าน 36 คน] วันที่ 30 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านสายควน (นัศรีน ตาเดอิน)
กิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา สู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านนางแก้วจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา สู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2557
[ ผู้อ่าน 35 คน] วันที่ 30 มี.ค. 58 โดย บ้านนางแก้ว (ปรีชา เทพและหมัน)
บากันโต๊ะทิด รายงานผลการศึกษา สู่ สาธารณชน
วันนี้ (27 มีนาคม 2558) นำโดยนายทวีศักดิ์ หลีหาด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด ประธานในพิธีเปิด "รายงานผลการศึกษา สู่ สาธารณชน" ร.ต.ต.ชุมพลศะกดิ์ อินทร์แก้ว และ ร.ต.ต. เติม ถิ่นนา สภ.ละงู มอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[ ผู้อ่าน 59 คน] วันที่ 27 มี.ค. 58 โดย บ้านบากันโต๊ะทิด (นายชาคริต งะสมัน)
ปลักหว้า
โรงเรียนบ้านปลักหว้า " รายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน และพิธีมอบวุฒิบัตรวันสำเร็จการศึกษา " ประจำปีการศึกษา 2557ในวันที่ 26มีนาคม 2558 นำโดย นางอรุนา ตาเดอิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลักหว้า
[ ผู้อ่าน 101 คน] วันที่ 26 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านปลักหว้า (นายอับดลกาหรีม รอเกต)
"กิจกรรมสายสัมพันธ์วันอำลาและพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย"
โรงเรียนบ้านนาพญา จัดกิจกรรม " สายสัมพันธ์วันอำลาและพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย" แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาพญา ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[ ผู้อ่าน 86 คน] วันที่ 24 มี.ค. 58 โดย บ้านนาพญา (นายชาคริต งะสมัน)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   d
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง