หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 

 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
ด้วยบิดาของนางสุนีย์ อาดำ นักวิเคราะห์นโยยายและแผน สพป.สตูล ได้ถึงแก่กรรม ตั้งศพที่บ้านพัก และกำหนดฝังศพหลังละหมาดดุธรี ที่กุโบร์โต๊ะมาโหม (ใกล้ยามแยกไฟแดงสถานีตำรวจธูรเมืองสตูล) จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและขอแสดงความเสียใจไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย (เสำหรับเส้นทางเดินทางไปบ้านพักของนางสุนีย์ อาดำ โดยใช้ถนนหน้า ร.ร.อนุบาลสตูล ผ่าน สนง.ไฟฟ้าสตูล เกือบสุดถนนให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปประมาณ 200 ม. อยู่เยื่องตรงข้ามกับสถานีกระจายสัญญาณโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 9
วันที่ 02 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 23 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูล เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันสานฝันกีฬา สู่ระบบการศึกษา จชต. ปี 58
สพป.สตูล เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันสานฝันกีฬา สู่ระบบการศึกษา จชต. ปี 58
ผอ.สพป.สตูล ประชุมหน่วยกีฬาการศึกษาในจ.สตูล เตรียมจัดแข่งขันกีฬาสานฝันกีฬา สู่รีะบบการศึกษา จชต.ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1เมษายน 2558
วันที่ 02 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 45 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สตูล
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สตูล
สพป.สตูล ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สตูล
วันที่ 01 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 1019 ] คน โดย ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
สพป.สตูล ใช้มาตรการเข้มป้องกันการทุจริตสอบครูผู้ช่วย กรณีจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
สพป.สตูล ใช้มาตรการเข้มป้องกันการทุจริตสอบครูผู้ช่วย กรณีจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
ผอ.สพป.สตูล วางมาตรการเข้มใช้เครื่องตรวจจับโลหะสแกนผู้เข้าสอบ ป้องกันการทุจริตการสอบครูผู้ช่วย กรณีจำเป็นหรือเหตพิเศษ ซึ่งเปิดสอบ 8 กลุ่มวิชา 13 อัตรา ใน 13 โรงเรียน สพป.สตูล
วันที่ 28 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 130 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
ผอ.สพป.สตูลร่วมแสดงความเสียที่มารดาถึงแก่กรรม
ผอ.สพป.สตูลร่วมแสดงความเสียที่มารดาถึงแก่กรรม
ผอ.สพป.สตูลร่วมแสดงความเสียที่มารดาถึงแก่กรรม
วันที่ 27 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 124 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
 
23 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
10 ก.พ. 58
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
07 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
16 ธ.ค. 57
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
18 พ.ย. 57
()
14 ต.ค. 57
()
14 ต.ค. 57
()
01 ต.ค. 57
()
29 ส.ค. 57
()
28 ส.ค. 57
()
13 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
         
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนางแก้วได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก ปฏิบัติในส่ิงทึ่ถูกต้อง
[ ผู้อ่าน 19 คน] วันที่ 03 มี.ค. 58 โดย บ้านนางแก้ว (ปรีชา เทพและหมัน)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯทุกระดับชั้นและฉีดยา บาดทะยักคอตีบให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯทุกระดับชั้นและฉีดยา บาดทะยักคอตีบให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ
[ ผู้อ่าน 9 คน] วันที่ 02 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
โรงเรียนบ้านโตนปาหนันจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 เมื่อวันที่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโตนปาหนัน จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะทางลูกเสือ ได้รับความสนุกสนาน ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
[ ผู้อ่าน 44 คน] วันที่ 25 ก.พ. 58 โดย โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน (น.ส.จริยา เพ็ชร์หมาด)
นักเรียนตะโละใส ตะลุยห้องข่าวเรื่องเล่าเช้านี้
โรงเรียนบ้านตะโละใส จัดประสบการณ์การเรียนรู้เติมความรู้ด้วยกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร
[ ผู้อ่าน 95 คน] วันที่ 25 ก.พ. 58 โดย โรงเรียนบ้านตะโละใส (นางจิราพร องศารา)
นักเรียนเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนวรรธนะสารนำนักเรียนเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดสวนเทศ
[ ผู้อ่าน 17 คน] วันที่ 25 ก.พ. 58 โดย โรงเรียนวรรธนะสาร (นางสาวสาริณี หนูหมาด)
ร่วมปลูกป่าชายเลนและปล่อยสัตว์น้ำ
นายอำเภอละงูพร้อมด้วย นายก อบต.กำแพง กำนันตำบลกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูแตหรำ ชาวบ้านและนักเรียนบ้านตูแตหรำ ร่วมแรงร่วมใจปลูกป่าและปล่อยสัตว์น้ำ
[ ผู้อ่าน 23 คน] วันที่ 25 ก.พ. 58 โดย บ้านตูแตหรำ (นายบาฮารูดิน ยาโงะ)
กิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านสายควน
โรงเรียนบ้านสายควนจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
[ ผู้อ่าน 27 คน] วันที่ 25 ก.พ. 58 โดย โรงเรียนบ้านสายควน (นัศรีน ตาเดอิน)
รางวัญเหรียญทอง การแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทอน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทอน ที่เข้าร่วมการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จนได้รับรางวัลเหรียญทอง
[ ผู้อ่าน 34 คน] วันที่ 25 ก.พ. 58 โดย โรงเรียนบ้านนาทอน (นายอินยัส จิเหม)
รางวัญเหรียญทอง การแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทอน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทอน ที่เข้าร่วมการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จนได้รับรางวัลเหรียญทอง
[ ผู้อ่าน 34 คน] วันที่ 25 ก.พ. 58 โดย โรงเรียนบ้านนาทอน (นุสรีหนา จิตหลัง)
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ขนมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
วัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ขนมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ขนมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ขนมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นสอน ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมกลุ่มย่อย ขั้นที่ 3 ขั้นทดสอบย่อย ขั้นที่ 4 ขั้นปรับปรุงคะแนน ขั้นที่ 5 ขั้นสร้างความประทับใจ
[ ผู้อ่าน 20 คน] วันที่ 25 ก.พ. 58 โดย โรงเรียนวัดชมพูนิมิต (นางสาวรีซา ดือเร๊ะ)
โรงเรียนบ้านหาญ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหาญ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาญ สำหรับฐานผจญภัยได้ใช้ฐานผจญภัยค่ายลูกเสือปากบาง
[ ผู้อ่าน 67 คน] วันที่ 23 ก.พ. 58 โดย บ้านหาญ (ประดิษฐ์ สองเมือง)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ นำเสนอการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางชนมน อักโขสุวรรณ ครู คศ.2 ชำนาญการ โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ บทเรียนสำเร็จรูป ชุดชีวิตปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางชนมน อักโขสุวรรณครู คศ.2 ชำนาญการ โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ชุดชีวิตปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
[ ผู้อ่าน 58 คน] วันที่ 23 ก.พ. 58 โดย โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ (นายอาหลี ลิมานัน)
โรงเรียนบ้านควนขันจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นางรัญชน์รวี ธรรมปรีชาถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขัน และคณะครู ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สำรองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3
[ ผู้อ่าน 62 คน] วันที่ 23 ก.พ. 58 โดย บ้านควนขัน (ปุณยนุช ยอดนุ่น)
โรงเรียนบ้านท่าหิน จัดกิจกรรมเสริมสมาธิก่อนก่อนเข้าห้องเรียน เสริมประสิทธิภาพการเรียน
โรงเรียนบ้านท่าหิน กิจกรรมยามเช้าฝึกสมาธินักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเข้าห้องเรียนหนังสือ
[ ผู้อ่าน 64 คน] วันที่ 20 ก.พ. 58 โดย บ้านท่าหิน (นางจรวย จันทร์ทองพูน)
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมโครงการบริการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล โดยการนำของนายอนุรักษ์ สาดล ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์และการประหยัดพลังงานให้กับนักเรียน และผู้ที่สนใจ ณ โรงเรียนบ้านเนินสูง ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
[ ผู้อ่าน 202 คน] วันที่ 12 ก.พ. 58 โดย บ้านเนินสูง (นายสุทิน ไชยเจริญ)
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง20
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง20 จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
[ ผู้อ่าน 217 คน] วันที่ 11 ก.พ. 58 โดย นิคมพัฒนาผัง 20 (นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง