หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 


 
 
 
สพป.สตูล จัดรอมฏอนสัมพันธ์ประจำปี 2558  สานสัมพันธ์สู่สันติสุขยั่งยืน
สพป.สตูล จัดรอมฏอนสัมพันธ์ประจำปี 2558 สานสัมพันธ์สู่สันติสุขยั่งยืน
สพป.สตูล จัดรอมฏอนสัมพันธ์ประจำปี 2558 สานสัมพันธ์พี่น้องมุสลิมสู่สันติสุขยั่งยืน
วันที่ 02 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 89 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
โรงเรียนใน สพป.สตูล รับสมัครพนักงานราชการ
โรงเรียนใน สพป.สตูล รับสมัครพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก และโรงเรียนบ้านปาเต๊ะ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558
วันที่ 01 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 356 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
จังหวัดสตูล  จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
จังหวัดสตูล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
ลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดสตูล สวนสนามและปฏิญาณตนเป็นพลเมืองที่ดี เสียสละเพื่อประเทศชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
วันที่ 30 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 97 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูลขับเคลื่อน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
สพป.สตูลขับเคลื่อน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
สพป.สตูลขับเคลื่อน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
วันที่ 08 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 136 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
โรงเรียนวัดหน้าเมือง ร่วมลงนาม (MOC)โรงเรียน Sekolah Kebangsaan Long Boh มาเลเซีย
โรงเรียนวัดหน้าเมือง ร่วมลงนาม (MOC)โรงเรียน Sekolah Kebangsaan Long Boh มาเลเซีย
โรงเรียนวัดหน้าเมือง ร่วมลงนาม (MOC)โรงเรียน Sekolah Kebangsaan Long Boh มาเลเซีย
วันที่ 08 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 148 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
 
23 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
10 ก.พ. 58
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
07 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
16 ธ.ค. 57
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
18 พ.ย. 57
()
14 ต.ค. 57
()
14 ต.ค. 57
()
01 ต.ค. 57
()
29 ส.ค. 57
()
28 ส.ค. 57
()
13 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
         
โรงเรียนบ้านขอนคลานจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
โรงเรียนบ้านขอนคลาน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสะอาดของห้องเรียน สถานที่ต่าง ๆ และส้วม เพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีของนักเรียน
[ ผู้อ่าน 0 คน] วันที่ 03 ก.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านขอนคลาน (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
โรงเรียนบ้านหาญจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านหาญ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (2 กรกฎาคม 2558) สู่ความร่วมมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น
[ ผู้อ่าน 20 คน] วันที่ 03 ก.ค. 58 โดย บ้านหาญ (ประดิษฐ์ สองเมือง)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูวิไลวรรณ อ่อนชื่นจิตร โรงเรียนบ้านไทรงาม
ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วย น้ำและอากาศบนโลก
[ ผู้อ่าน 7 คน] วันที่ 02 ก.ค. 58 โดย บ้านไทรงาม (อลิศรา บัวเพ็ชร)
มูลนิธิกู้ภัยร่มไทรจังหวัดสตูล จัดเจ้าหน้าที่ทีมกู้ชีพกู้ภัยให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบันนังปุเลา
(๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ) โดยนางสาวชญารัศมิ์ ด้วงหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบันนังปุเลา ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร จ.สตูล
[ ผู้อ่าน 17 คน] วันที่ 02 ก.ค. 58 โดย บ้านบันนังปุเลา (สุริยา รักดี)
โรงเรียนบ้านบันนังปุเลาจัดกิจกรรม
(๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ) โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา โดยนางสาวชญารัศมิ์ ด้วงหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบันนังปุเลา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ร่วมต่อต้านยาเสพติด
[ ผู้อ่าน 16 คน] วันที่ 02 ก.ค. 58 โดย บ้านบันนังปุเลา (สุริยา รักดี)
โรงเรียนบ้านบันนังปุเลาจัดกิจกรรม
(๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ) นางสาวชญารัศมิ์ ด้วงหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบันนังปุเลา และคณะครูได้จัดกิจกรรม รอมฎอนสัมพันธ์ ขึ้น
[ ผู้อ่าน 18 คน] วันที่ 02 ก.ค. 58 โดย บ้านบันนังปุเลา (สุริยา รักดี)
ลูกเสือ เนตรนารี บ้านตันหยงโป ร่วมประกวดเดินสวนสนาม ณ สนามศุภชลาศัย ในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่่งชาติ ปี 2558
กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านตันหยงโป เข้าร่วมการประกวดเดินสวนสนาม ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร เมื่อ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
[ ผู้อ่าน 31 คน] วันที่ 02 ก.ค. 58 โดย บ้านตันหยงโป (มารีย๊ะ แดงตี)
ประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านวังปริง
โรงเรียนบ้านวังปริง ดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
[ ผู้อ่าน 10 คน] วันที่ 01 ก.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (จารุวรรณ ไวปรีชา)
บ้านวังปริงต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 22558 โรงเรียนบ้านวังปริง ดำเนินกิจกรรมต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558
[ ผู้อ่าน 15 คน] วันที่ 01 ก.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (จารุวรรณ ไวปรีชา)
โรงเรียนบ้านวังปริงสุขภาพดีถ้วนหน้า
โรงเรียนบ้านวังปริง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ ดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนระดับอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[ ผู้อ่าน 13 คน] วันที่ 01 ก.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (จารุวรรณ ไวปรีชา)
โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน กิจกรรม ละศีลอดในเดือนรอมฎอน
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน โดยผู้อำนวยการ ว่าที่ร.ต.บุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน จัดกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการโรงเรียนผู้นำศาสนาและประชาชนในท้องถิ่น
[ ผู้อ่าน 30 คน] วันที่ 30 มิ.ย. 58 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน (นายวินิจ กลิ่นละมัย)
เลือกตั้งสภานักเรียน ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนบ้านไทรงามจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไทรงาม ซึ่ง โรงเรียนได้เห็นความสำคัญของสภานักเรียนเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียน
[ ผู้อ่าน 18 คน] วันที่ 30 มิ.ย. 58 โดย บ้านไทรงาม (อลิศรา บัวเพ็ชร)
โรงเรียนบ้านคลองขุดได้จัดกิจกรรมทำบุญต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านคลองขุดได้จัดกิจกรรมทำบุญต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ให้นักเรียนนำหลักธรรมที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอนและชีวิตประจำวัน ส่งเสริมวิถีความเป็นอยู่ในแบบอิสลาม
[ ผู้อ่าน 27 คน] วันที่ 30 มิ.ย. 58 โดย บ้านคลองขุด (ทิพยาภรณ์ พูนพานิช)
โรงเรียนบ้านคลองขุดได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันไหว้ครู ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครูและพระคุณของบิดามารดา
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านคลองขุด นำโดย นายสานนท์ สุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าพระคุณของครู ได้แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ รวมทั้งให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาซึ่งเปรียบเสมือนครูคนแรกของนักเรียน
[ ผู้อ่าน 16 คน] วันที่ 30 มิ.ย. 58 โดย บ้านคลองขุด (ทิพยาภรณ์ พูนพานิช)
โรงเรียนบ้านคลองขุด ได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านคลองขุด ได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง
[ ผู้อ่าน 8 คน] วันที่ 30 มิ.ย. 58 โดย บ้านคลองขุด (ทิพยาภรณ์ พูนพานิช)
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสตูล
โรงเรียนอนุบาลสตูลจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลสตูล
[ ผู้อ่าน 19 คน] วันที่ 29 มิ.ย. 58 โดย อนุบาลสตูล (ว่าที่ร.ต.หญิงจรีรัตน์ บัวอ่อน)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง