หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 


แจ้งด่วน...
     พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 98 ตำแหน่ง เงินเดือนประจำเดือนมีนาคม 2558 จะออกช้ากว่าปกติ เนื่องจากรอการแจ้งโอนเงินจาก สพฐ.
     เพื่อโปรดทราบ
 
 
 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล   เปิดรับพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เปิดรับพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา  
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เปิดรับพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2558
วันที่ 31 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 60 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
แจ้งจัดสรรที่เรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558  รอบ 2
แจ้งจัดสรรที่เรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558 รอบ 2
สพป.สตูล เปิดรับแจ้งจัดสรรที่เรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รอบ 2 ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2558
วันที่ 30 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 19 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูลน้อมนำลูกเสือจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกีบยรติฯ
สพป.สตูลน้อมนำลูกเสือจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกีบยรติฯ
สพป.สตูลน้อมนำลูกเสือจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกีบยรติฯ
วันที่ 30 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 6 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
สพป.สตูล เตรียมประกาศใช้ระเบียบการใช้ค่ายลูกเสือปากบาง
สพป.สตูล เตรียมประกาศใช้ระเบียบการใช้ค่ายลูกเสือปากบาง
สพป.สตูล เตรียมประกาศใช้ระเบียบการใช้ค่ายลูกเสือปากบาง มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป คาดหวังการอำนวยความสะดวกและให้บริการได้อย่างถึง
วันที่ 30 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 16 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
ผอ.สพป.สตูลเปิดงาน กีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน ร.ร.อนุบาลมะนัง
ผอ.สพป.สตูลเปิดงาน กีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน ร.ร.อนุบาลมะนัง
ผอ.สพป.สตูลเปิดงาน กีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน ร.ร.อนุบาลมะนัง
วันที่ 30 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 8 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
 
23 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
10 ก.พ. 58
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
07 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
16 ธ.ค. 57
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
18 พ.ย. 57
()
14 ต.ค. 57
()
14 ต.ค. 57
()
01 ต.ค. 57
()
29 ส.ค. 57
()
28 ส.ค. 57
()
13 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
         
โรงเรียนบ้านควนขันจัดกิจกรรมวันอำลานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวัน จันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านควนขัน ร่วมจัดกิจกรรมวันอำลาให้กับ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา2557
[ ผู้อ่าน 3 คน] วันที่ 31 มี.ค. 58 โดย บ้านควนขัน (ปุณยนุช ยอดนุ่น)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ด้วยนางอารีวรรณ หลงสลำ ครูโรงเรียนบ้านทางยางได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง ขนมพื้นบ้านเทศกาลวันฮารีรายอจังหวัดสตูล
[ ผู้อ่าน 0 คน] วันที่ 30 มี.ค. 58 โดย บ้านหนองหอยโข่ง (นายฉุอิบ หลงสลำ)
พิธีมอบวุฒิบัตรและรายงานผลการจัดการศึกษา โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120
ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
[ ผู้อ่าน 10 คน] วันที่ 30 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120 (วิลาวรรณ ปอหรา)
กิจกรรมรายงานผลการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 30 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านท่าแพ จัดกิจกรรมรายงานผลการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2557
[ ผู้อ่าน 12 คน] วันที่ 30 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านท่าแพ (ดาริวัลย์ สาดีน)
กิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านสายควนจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2557
[ ผู้อ่าน 12 คน] วันที่ 30 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านสายควน (นัศรีน ตาเดอิน)
กิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา สู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านนางแก้วจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา สู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2557
[ ผู้อ่าน 11 คน] วันที่ 30 มี.ค. 58 โดย บ้านนางแก้ว (ปรีชา เทพและหมัน)
บากันโต๊ะทิด รายงานผลการศึกษา สู่ สาธารณชน
วันนี้ (27 มีนาคม 2558) นำโดยนายทวีศักดิ์ หลีหาด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด ประธานในพิธีเปิด "รายงานผลการศึกษา สู่ สาธารณชน" ร.ต.ต.ชุมพลศะกดิ์ อินทร์แก้ว และ ร.ต.ต. เติม ถิ่นนา สภ.ละงู มอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[ ผู้อ่าน 27 คน] วันที่ 27 มี.ค. 58 โดย บ้านบากันโต๊ะทิด (นายชาคริต งะสมัน)
ปลักหว้า
โรงเรียนบ้านปลักหว้า " รายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน และพิธีมอบวุฒิบัตรวันสำเร็จการศึกษา " ประจำปีการศึกษา 2557ในวันที่ 26มีนาคม 2558 นำโดย นางอรุนา ตาเดอิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลักหว้า
[ ผู้อ่าน 57 คน] วันที่ 26 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านปลักหว้า (นายอับดลกาหรีม รอเกต)
"กิจกรรมสายสัมพันธ์วันอำลาและพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย"
โรงเรียนบ้านนาพญา จัดกิจกรรม " สายสัมพันธ์วันอำลาและพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย" แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาพญา ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[ ผู้อ่าน 64 คน] วันที่ 24 มี.ค. 58 โดย บ้านนาพญา (นายชาคริต งะสมัน)
โคกพยอมสัมพันธ์ รายงานผลการศึกษา อำลา ป.6
วันนี้ (23 มีนาคม 2558) ทางโรงเรียนบ้านโคกพยอม ดำเนินการจัดงาน " โคกพยอมสัมพันธ์ รายงานผลการศึกษา อำลา ป.6 " นำโดย นางสุริกาญจน์ สันหลี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอม ประธานการจัดงาน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านโคกพยอม ประธานในพิธีเปิด พ.ต.ท.พัฒนพงษ์ ทองด้วง รอง ผกก. สภ.ละงู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกพยอม ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[ ผู้อ่าน 68 คน] วันที่ 23 มี.ค. 58 โดย บ้านโคกพยอม (นางสาวขนิษฐา สุริยมาศ)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บทค้ดย่อ รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พัฒนาการของมนุษย์และครอบครัวดีมีสุข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบ้านวังปริง
[ ผู้อ่าน 37 คน] วันที่ 22 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (จารุวรรณ ไวปรีชา)
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้1 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง42 โรงเรียนบ้านกลุ่ม5ประชารัฐ โรงเรียนตชด. ยูงทองรัฐประชาสรรค์ และโรงเรียนตชด. บ้านส้านแดง ได้นำลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนตชด. บ้านส้านแดง
[ ผู้อ่าน 37 คน] วันที่ 20 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120 (วิลาวรรณ ปอหรา)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวและนำไปสู่
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวและนำไปสู่"สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข"
[ ผู้อ่าน 25 คน] วันที่ 20 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านท่าแพ (ดาริวัลย์ สาดีน)
อพป.ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
ราษฎรหมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัยโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบร่วมกับอำเภอละงู จัดกิจกรรมการฝึกอบรมราษฎรตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-13 ที่ผ่านมา
[ ผู้อ่าน 16 คน] วันที่ 20 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ (ประพันธุ์ กองบก)
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ของควนฟ้าแลบ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง
[ ผู้อ่าน 17 คน] วันที่ 20 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ (ประพันธุ์ กองบก)
โรงเรียนบ้านควนขันจัดกิจกรรมเปิดบ้านการศึกษา สู่สาธารณชนควนขัน ปีการศึกษา 2557
วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2558 นางรัญชน์รวี ธรรมปรีชาถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขัน คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชนบ้านควนขัน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านการศึกษาสู่สาธารณชนควนขัน ประจำปีการศึกษา 2557
[ ผู้อ่าน 52 คน] วันที่ 20 มี.ค. 58 โดย บ้านควนขัน (ปุณยนุช ยอดนุ่น)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   d
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง