หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 


 
 
 
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปในโรงเรียน สพป.สตูล
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปในโรงเรียน สพป.สตูล
โรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล เปิดรับพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา ในกลุ่มวิชาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
วันที่ 01 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 348 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูลจัด ครูต่างชาติ อัดเข้มฝึกภาษาอังกฤษเตรียมเปิดภาคเรียน
สพป.สตูลจัด ครูต่างชาติ อัดเข้มฝึกภาษาอังกฤษเตรียมเปิดภาคเรียน
สพป.สตูลจัด ครูต่างชาติ อัดเข้มฝึกภาษาอังกฤษเตรียมเปิดภาคเรียน
วันที่ 30 เม.ย. 58   ผู้อ่าน [ 90 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
ด้วยนางพยอม ดำจันทร์ อายุ 87 ปี มารดาของนางอุฬาลิน สุวรรณวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านควน อ.เมือง จ.สตููล ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดบรรพตพินิต อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง กำหนดฌมปนกิจศพในวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:00 น........... จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและขอแสดงความเสียใจไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
วันที่ 29 เม.ย. 58   ผู้อ่าน [ 20 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
ผอ.สพป.สตูล ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาล
ผอ.สพป.สตูล ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาล
ผอ.สพป.สตูล เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบริจาคเงิน หรือสิ่งของเครื่องใช่้ ร่วมช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยแผ่นดินไหว และต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
วันที่ 29 เม.ย. 58   ผู้อ่าน [ 22 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูลประชุปร่วมสรุปผลการปฏิบัติงาน
สพป.สตูลประชุปร่วมสรุปผลการปฏิบัติงาน
สพป.สตูลประชุปร่วมสรุปผลการปฏิบัติงาน
วันที่ 28 เม.ย. 58   ผู้อ่าน [ 47 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
 
23 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
10 ก.พ. 58
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
07 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
16 ธ.ค. 57
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
18 พ.ย. 57
()
14 ต.ค. 57
()
14 ต.ค. 57
()
01 ต.ค. 57
()
29 ส.ค. 57
()
28 ส.ค. 57
()
13 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
         
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นายบุรฮัน หลังปูเต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านปาเต๊ะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่องการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[ ผู้อ่าน 107 คน] วันที่ 28 เม.ย. 58 โดย บ้านปาเต๊ะ (นิฟติมา หมาดทิ้ง)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นางสาวยาวาเรี๊ยะ หลงหัน ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
[ ผู้อ่าน 66 คน] วันที่ 26 เม.ย. 58 โดย โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า (ยาวาเรี๊ยะ หลงหัน)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายวิทยา มาราสา
โรงเรียนบ้านปาเต๊ะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนายวิทยา มาราสา เรื่องการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องน้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
[ ผู้อ่าน 71 คน] วันที่ 17 เม.ย. 58 โดย บ้านปาเต๊ะ (นิฟติมา หมาดทิ้ง)
โครงการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
จังหวัดสตูลและสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลร่วมกับโรงเรียนวรรธนะสารจัดโครงการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
[ ผู้อ่าน 37 คน] วันที่ 10 เม.ย. 58 โดย โรงเรียนวรรธนะสาร (นางสาวสาริณี หนูหมาด)
กิจกรรมวันกตัญญู โรงเรียนบ้านวังสายทอง
การจัดกิจกรรม "วันกตัญญู" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเนื่องจากวันสงกรานต์
[ ผู้อ่าน 61 คน] วันที่ 10 เม.ย. 58 โดย โรงเรียนบ้านวังสายทอง (นางสาวฮาบีบ๊ะ สขสง่า)
กิจกรรมวันกตัญญู โรงเรียนบ้านวังสายทอง
การจัดกิจกรรม "วันกตัญญู" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเนื่องจากวันสงกรานต์
[ ผู้อ่าน 61 คน] วันที่ 10 เม.ย. 58 โดย บ้านวังสายทอง (นางสาวฮาบีบ๊ะ สุขสง่า)
ลูกเสือปากบางบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรตืฯ
ลูกเสือปากบางนำโดย นายทวีศักดิ์ ลิ่มวิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบาง เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[ ผู้อ่าน 49 คน] วันที่ 05 เม.ย. 58 โดย บ้านปากบาง (จุรี นราจิต)
Open House โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน
โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน โดย ว่าที่ร้อยตรีบุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน จัดงาน "เปิดโลกวิชาการ Open House " 31 มีนาคม 2558
[ ผู้อ่าน 66 คน] วันที่ 04 เม.ย. 58 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน (นายวินิจ กลิ่นละมัย)
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบการศึกษา ปี2557
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา2557
[ ผู้อ่าน 81 คน] วันที่ 01 เม.ย. 58 โดย โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3 (ธัญญลักษณ์ คงแดง)
โรงเรียนบ้านควนขันจัดกิจกรรมวันอำลานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวัน จันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านควนขัน ร่วมจัดกิจกรรมวันอำลาให้กับ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา2557
[ ผู้อ่าน 61 คน] วันที่ 31 มี.ค. 58 โดย บ้านควนขัน (ปุณยนุช ยอดนุ่น)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

[ ผู้อ่าน 131 คน] วันที่ 30 มี.ค. 58 โดย บ้านหนองหอยโข่ง (นายฉุอิบ หลงสลำ)
พิธีมอบวุฒิบัตรและรายงานผลการจัดการศึกษา โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120
ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
[ ผู้อ่าน 61 คน] วันที่ 30 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120 (วิลาวรรณ ปอหรา)
กิจกรรมรายงานผลการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 30 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านท่าแพ จัดกิจกรรมรายงานผลการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2557
[ ผู้อ่าน 64 คน] วันที่ 30 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านท่าแพ (ดาริวัลย์ สาดีน)
กิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านสายควนจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2557
[ ผู้อ่าน 52 คน] วันที่ 30 มี.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านสายควน (นัศรีน ตาเดอิน)
กิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา สู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านนางแก้วจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา สู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2557
[ ผู้อ่าน 44 คน] วันที่ 30 มี.ค. 58 โดย บ้านนางแก้ว (ปรีชา เทพและหมัน)
บากันโต๊ะทิด รายงานผลการศึกษา สู่ สาธารณชน
วันนี้ (27 มีนาคม 2558) นำโดยนายทวีศักดิ์ หลีหาด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด ประธานในพิธีเปิด "รายงานผลการศึกษา สู่ สาธารณชน" ร.ต.ต.ชุมพลศะกดิ์ อินทร์แก้ว และ ร.ต.ต. เติม ถิ่นนา สภ.ละงู มอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[ ผู้อ่าน 68 คน] วันที่ 27 มี.ค. 58 โดย บ้านบากันโต๊ะทิด (นายชาคริต งะสมัน)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   d
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง