หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.

กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
   
 
 
นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสตอ   คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เครื่องบินจำลองฯ ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด  “หนูน้อยจ้าวเวหา”  ปี 2557   สนามแรก
นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสตอ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องบินจำลองฯ ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด “หนูน้อยจ้าวเวหา” ปี 2557 สนามแรก
ผอ.สพป.สตูล แสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนโรงเรียนบ้านควนสตอ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด “หนูน้อยจ้าวเวหา” เมื่อวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2557
วันที่ 10 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 55 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงานเชิงประจักษ์ระดับ สพป.สตูล
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงานเชิงประจักษ์ระดับ สพป.สตูล
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงานเชิงประจักษ์ระดับ สพป.สตูล
              1. นิคมพัฒนาภาคใต้ 1
              2. บ้านโกตา
              3. บ้านไร่
              4. บ้านนาข่า
              5. บ้านกาแบง
วันที่ 10 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 163 ] คน โดย ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
สพป.สตูล  จัดประกวดและแห่เทียนพรรษา  ปี 2557   สืบสานพระพุทธศาสนา
สพป.สตูล จัดประกวดและแห่เทียนพรรษา ปี 2557 สืบสานพระพุทธศาสนา
สพป.สตูล นำครู นักเรียน ประกวดเทียนพรรษา สืบสานประเพณ๊วันเข้าพรรษา เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด
วันที่ 09 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 59 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
ม.เทคโนโลยีสุรนารีเชิญสมัครอบรมเสมือนจริง
ม.เทคโนโลยีสุรนารีเชิญสมัครอบรมเสมือนจริง
ม.เทคโนโลยีสุรนารีเชิญสมัครอบรมเสมือนจริง ปี 2557
วันที่ 08 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 38 ] คน โดย ()
สพป.สตูลมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกสวัสดิการครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
สพป.สตูลมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกสวัสดิการครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
สพป.สตูลมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกสวัสดิการครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
วันที่ 08 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 79 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
 
12 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
07 มิ.ย. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
         
สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสงขลาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารและยาที่โรงเรียนบ้านท่ายาง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารและยาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่ายาง
[ ผู้อ่าน 10 คน] วันที่ 13 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านท่ายาง (ชญารัศมิ์ ด้วงหวัง)
โรงเรียนบ้านท่ายางได้รับการนิเทศการจัดการเรียนร่วม
เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2557 โรงเรียนบ้านท่ายางได้รับการนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม โดยศน.สพป.สตูล นายสัมภาษณ์ ปลอดขาว และนายดนตอเหลบ หมาดเหยด
[ ผู้อ่าน 15 คน] วันที่ 13 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านท่ายาง (ชญารัศมิ์ ด้วงหวัง)
นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนคลานร่วมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนคลานร่วมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กับสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 37 อ.ทุ่งหว้า โดยมีสำนักงานประมงจังหวัดสตูล และศูนย์วิจัยพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดสตูล สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ
[ ผู้อ่าน 12 คน] วันที่ 12 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านขอนคลาน (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
โรงเรียนบ้านปากบาง จัดกิจกรรมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนบ้านปากบาง จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สพป.สตูล โครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยเน้นให้โรงเรียนจัดกิจกรรมแบบเข้มทดแทนการเรียน ในห้องเรียน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปากบาง
[ ผู้อ่าน 8 คน] วันที่ 11 ก.ค. 57 โดย บ้านปากบาง (จุรี นราจิต)
กิจกรรมละศีลอด โรงเรียนบ้านปากบาง
คณะกรรมการสถานศึกษา่ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบาง จัดกิจกรรมละศีลอด เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านปากบาง
[ ผู้อ่าน 8 คน] วันที่ 11 ก.ค. 57 โดย บ้านปากบาง (จุรี นราจิต)
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3จัดกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอร
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3 ภายใต้การบริหารของ นายอุมัธ สวาหลัง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา จัดกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และส่งเสริมให้นักเรียนทำความดี มีความอดทน รู้จักเสียสละและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
[ ผู้อ่าน 13 คน] วันที่ 11 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3 (ธัญญลักษณ์ คงแดง)
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม นำนักเรียนร่วมประเพณีเข้าพรรษา
คณะครู นักเรียน ที่นับถือศาสนาพุทธ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ร่วมประเพณีเข้าพรรษา ปี 2557 ณ วัดชมพูมิมิต อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เวลา 09.00 – 11.00 น. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
[ ผู้อ่าน 14 คน] วันที่ 11 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า (ยาวาเรี๊ยะ หลงหัน)
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า เร่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลนำโดย นายเทียนชัย พิสิฐธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมมือคณะครูเร่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
[ ผู้อ่าน 25 คน] วันที่ 11 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า (ยาวาเรี๊ยะ หลงหัน)
คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง20 ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง20 นำนักเรียนร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่ามะนังชโลธาร อ.มะนัง จ.สตูล
[ ผู้อ่าน 14 คน] วันที่ 10 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 (นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์)
ร่วมแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขันประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา ณ วัดมงคลมิ่งเมือง จังหวัดสตูล
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา
[ ผู้อ่าน 18 คน] วันที่ 10 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120 (วิลาวรรณ ปอหรา)
ศูนย์เครือข่ายเมืองสตูล 2 จัดเข้าค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ(English camp) รองรับประชาคมอาเซียน
นายเอกมล ร่มเย็น ผู้จัดการ บริษัท ทีโอที มหาชน จำกัด จังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ (English camp) ตามโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุม ทีโอที สตูล ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
[ ผู้อ่าน 17 คน] วันที่ 10 ก.ค. 57 โดย บ้านเนินสูง (นายสุทิน ไชยเจริญ)
โรงเรียนบ้านขอนคลานฝากอินทผาลัมถึงผู้ปกครองเดือนรอมฎอน
คณะครู และบุคลากร ร่วมกันจัดหาอินทผาลัม ฝากไปยังผู้ปกครองนักเรียนทุกครอบครัว จำนวน 120 ครอบครัว ในเดือนรอมฎอน และให้ความสำคัญของการถือศีลอด
[ ผู้อ่าน 20 คน] วันที่ 10 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านขอนคลาน (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ฮจ.1435
วานนี้ 9 กรกรฏาคม 2557 นำโดย นายสะอาด อุศมา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประธานในพิธี รอมฎอมสัมพันธ์ ฮจ. 1435 ณ โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด
[ ผู้อ่าน 46 คน] วันที่ 10 ก.ค. 57 โดย บ้านบากันโต๊ะทิด (นายชาคริต งะสมัน)
นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสตอได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หนูน้อยจ้าวเวหา
ร่วมแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหา เพื่อสานฝันให้กับเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนใต้
[ ผู้อ่าน 28 คน] วันที่ 10 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านควนสตอ (นางสาวฮานา แดสา)
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) ท่าแพ จัดค่ายภาษาอังกฤษ
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) ท่าแพ จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในเครือข่ายท่าแพ ณ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
[ ผู้อ่าน 20 คน] วันที่ 10 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนอนุบาลท่าแพ (นายประชา มัจฉา)
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน-ละศีลอด โรงเรียนบ้านวังปริง
โรงเรียนบ้านวังปริง จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน และร่วมละศีลอดร่วมกับมัสยิดในเขตบริการของโรงเรียน
[ ผู้อ่าน 29 คน] วันที่ 10 ก.ค. 57 โดย บ้านวังปริง (จารุวรรณ ไวปรีชา)
 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 

   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง