น้อมถวายบังคมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 


 
 
 
ต้อนรับ ผอ.สพป.สตูล คนใหม่
ต้อนรับ ผอ.สพป.สตูล คนใหม่  
คณะผู้บริหารสำนักงาน สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.สตูลคนใหม่ พร้อมขานรับปณิทานการทำงาน รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสใส่ใจบริการ
วันที่ 25 ต.ค. 59   ผู้อ่าน [ 79 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพฐ.ชูนโยบายต่อ
สพฐ.ชูนโยบายต่อ  
สพฐ.ชูนโยบายต่อ
วันที่ 25 ต.ค. 59   ผู้อ่าน [ 21 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
สพป.สตูล  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สพป.สตูล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สพป.สตูล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุโบสถวัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.สตูล
วันที่ 23 ต.ค. 59   ผู้อ่าน [ 48 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
ผอ.เขตฯให้โอวาท นักเรียนทุนโครงการผลิตครูฯ
ผอ.เขตฯให้โอวาท นักเรียนทุนโครงการผลิตครูฯ
ผอ.เขตฯให้โอวาท นักเรียนทุนโครงการผลิตครูฯ
วันที่ 23 ต.ค. 59   ผู้อ่าน [ 168 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี วันปิยมหาราช
คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี วันปิยมหาราช
คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี วันปิยมหาราช
วันที่ 23 ต.ค. 59   ผู้อ่าน [ 56 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
 
05 ต.ค. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
30 ก.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
13 ก.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
13 ก.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
25 ส.ค. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
01 ก.ค. 59
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
24 มิ.ย. 59
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
03 มิ.ย. 59
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
27 พ.ค. 59
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
26 พ.ค. 59
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
         
โรงเรียนบ้านควนเก ขยายผล TEPE Online ครบ 100 %
โรงเรียนบ้านควนเก ภายใต้การบริหารของนายอะหมาร สันนาหู ผู้่อำนวยการโรงเรียน เร่งขยายผลให้ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ศึกษาความรู้ TEPE Online เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
[ ผู้อ่าน 122 คน] วันที่ 10 ต.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านควนเก (ซัครียา หมาดบากา)
โรงเรียนวัดแม่เตยศึกษาดูงานผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไร้ดินบ้านบ่อหิน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดแม่เตย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จำนวน 9 ท่าน เข้าศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านบ่อหิน
[ ผู้อ่าน 127 คน] วันที่ 06 ต.ค. 59 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
สพป.ยะลา เขต 1 เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
สพป.ยะลา เขต 1 เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนในฝันโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
[ ผู้อ่าน 134 คน] วันที่ 05 ต.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
โรงเรียนอนุบาลละงู จัดมุทิตาจิตแด่รองสุจินธราและน้าเทพ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลละงู พร้อมนักเรียนทุกคน ร่วมแสดงมุทิตรจิตแด่ท่านรองสุจินธรา สุธากุล และนายสุเทพ อังศุพานิช
[ ผู้อ่าน 134 คน] วันที่ 30 ก.ย. 59 โดย โรงเรียนอนุบาลละงู (นางฝาริดะ หมื่นชล)
เดินตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง
โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด "มิตรภาพที่114" ได้รับการประเมินสถานศึกษา พอเพียง
[ ผู้อ่าน 184 คน] วันที่ 27 ก.ย. 59 โดย บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 (สาวิตรี บุญเทพ)
นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่114 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่114 นำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดปากบารา
[ ผู้อ่าน 90 คน] วันที่ 27 ก.ย. 59 โดย บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 (สาวิตรี บุญเทพ)
โรงเรียนบ้านไทรงาม ขับเคลื่อนคานิยม 12 ประการ อย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนบ้านไทรงาม จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ อย่างต่อเนื่อง หวังสร้างคุณลักษณะนิสัยทีดี มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
[ ผู้อ่าน 90 คน] วันที่ 23 ก.ย. 59 โดย บ้านไทรงาม (อลิศรา บัวเพ็ชร)
โรงเรียนบ้านนางแก้ว นำนักเรียนเข้าค่ายพุทธบุตร ถวายเป็นพระราชกุศล
คณะครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีื่ ๓ โรงเรียนบ้านนางแก้ว อ.ละงู พร้อมใจเข้าค่ายพุทธบุตร ณ สำนักสงฆ์ถ้ำพุทธคีรี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ
[ ผู้อ่าน 177 คน] วันที่ 22 ก.ย. 59 โดย โรงเรียนบ้านนางแก้ว (นายชินกฤต ตันสตูล)
โรงเรียนบ้านโคกพยอม รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
นางสาวไลลา บินโส๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอม คณะครูและบุคกรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกพยอม นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันต้อนรับคณะผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
[ ผู้อ่าน 329 คน] วันที่ 21 ก.ย. 59 โดย โรงเรียนบ้านโคกพยอม (นายชาคริต งะสมัน)
เรียนรู้จังหวัดบ้านเกิดไปกับอนุบาลหนูน้อย... จูงมือพ่อแม่ เรียนรู้สร้างประสบการณ์
ครูและผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 โรงเรียนบ้านบ่อหิน ชวนจูงมือเที่ยวเรียนรู้บ้านเกิด สร้างร้อยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น เปิดโอกาสเรียนรู้ให้ลูกด้วยประสบการณ์
[ ผู้อ่าน 156 คน] วันที่ 10 ก.ย. 59 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
โรงเรียนบ้านไร่ ร่วมจัดนิทรรศการงาน “ครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ”
โรงเรียนบ้านไร่ ร่วมจัดนิทรรศการงาน “ครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ”ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
[ ผู้อ่าน 168 คน] วันที่ 08 ก.ย. 59 โดย โรงเรียนบ้านไร่ (กัลยาณี หลีดินซุด)
โรงเรียนอนุบาลละงูจัดนิทรรศการ
โรงเรียนอนุบาลละงูจัดนิทรรศการ"ครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ" ณ โรงเรียนวัดหน้าเมือง
[ ผู้อ่าน 160 คน] วันที่ 07 ก.ย. 59 โดย โรงเรียนอนุบาลละงู (นางฝาริดะ หมื่นชล)
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหว้า จัดกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหว้า จัดกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
[ ผู้อ่าน 319 คน] วันที่ 02 ก.ย. 59 โดย เครือข่ายทุ่งหว้า (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
โรงเรียนบ้านไร่ ร่วมพิธีเปิดกีฬาบาราเกตุส์เกมครั้งที่ 5
โรงเรียนบ้านไร่ ร่วมพิธีเปิดกีฬาบาราเกตุส์เกมครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559
[ ผู้อ่าน 215 คน] วันที่ 02 ก.ย. 59 โดย โรงเรียนบ้านไร่ (กัลยาณี หลีดินซุด)
โรงเรียนบ้านสายควนเข้าร่วม โครงการ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสายควน เข้าร่วมโครงการ "พลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ" ดำเนินการโดยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 41 (ท่าแพ สตูล)ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
[ ผู้อ่าน 198 คน] วันที่ 31 ส.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านสายควน (นัศรีน ตาเดอิน)
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 เข้าร่วมกีฬาอำเภอ กีฬากาหลงเกมส์ 2559
คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" ร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอ "กีฬากาหลงเกมส์ 2559" ในระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สตูล
[ ผู้อ่าน 199 คน] วันที่ 30 ส.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ระบบฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง