หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
   
 
 
ติวเข้ม ครูเด็กพิเศษโโครงการห้องเรียนคู่ขนาน
ติวเข้ม ครูเด็กพิเศษโโครงการห้องเรียนคู่ขนาน
ติวเข้ม ครูเด็กพิเศษโโครงการห้องเรียนคู่ขนาน
วันที่ 30 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 26 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 36
สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 36
วิทยาลับฃุมชมสตูล เปิดรับสมัครหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 36
วันที่ 30 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 12 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพฐ. ติดตามงานโครงการอาหารกลางวันและระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน สพป.สตูล
สพฐ. ติดตามงานโครงการอาหารกลางวันและระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน สพป.สตูล
สพฐ. ติดตามการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันและโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ประจำปี 2557 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่ 30 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 50 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประธานประชุมจัดสอบโอเน็ต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประธานประชุมจัดสอบโอเน็ต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประธานประชุมจัดสอบโอเน็ต
วันที่ 29 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 29 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
สพป.สตูลร่วมโครงการสื่อมวลสัมพันธ์
สพป.สตูลร่วมโครงการสื่อมวลสัมพันธ์
สพป.สตูลร่วมโครงการสื่อมวลสัมพันธ์
วันที่ 29 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 13 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
 
16 ธ.ค. 57
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
18 พ.ย. 57
()
14 ต.ค. 57
()
14 ต.ค. 57
()
10 ต.ค. 57
()
01 ต.ค. 57
()
29 ส.ค. 57
()
28 ส.ค. 57
()
13 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
08 ส.ค. 57
()
06 ส.ค. 57
()
31 ก.ค. 57
()
         
กิจกรรมยามเช้า ก่อนเข้าห้องเรียนของนักเรียน
จากการที่โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ไดัรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำขนาดเล็กในการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จึงเกิดกิจกรรมยามแช้าขึ้นมา
[ ผู้อ่าน 7 คน] วันที่ 31 ม.ค. 58 โดย บ้านตูแตหรำ (นายบาฮารูดิน ยาโงะ)
ปลื้มปิติ น้ำตาไหลเอ่อ กับน้ำใจ
โรงเรียนตูแตหรำ ได้ต้อนรับ บุคคลคณะต่าง ๆ ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยจำนวน ๔ คน
[ ผู้อ่าน 26 คน] วันที่ 29 ม.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านตูแตหรำ (นายบาฮารูดิน ยาโงะ)
โรงเรียนบ้านควนขันจัดกิจกรรมนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านควนขัน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ HATYAI ICEDOME และหาดสมิหรา สงขลา
[ ผู้อ่าน 12 คน] วันที่ 29 ม.ค. 58 โดย บ้านควนขัน (ปุณยนุช ยอดนุ่น)
ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนาสู่ความสำเร็จ
นายโชคชัย ทิพย์รองพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูแตหรำ ได้ขอความอนุเคราะห์พนักงานบริการในเครือข่ายละงู ๑ เพื่อมาช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
[ ผู้อ่าน 34 คน] วันที่ 28 ม.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านตูแตหรำ (นายบาฮารูดิน ยาโงะ)
กิจกรรมหัวแหลม กับ โรงเรียนอนุบาลสตูล
มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมร่วมกับโรงเรียนอนุบาลสตูล จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลสตูล
[ ผู้อ่าน 39 คน] วันที่ 25 ธ.ค. 57 โดย อนุบาลสตูล (ว่าที่ร.ต.หญิงจรีรัตน์ บัวอ่อน)
เปิดบ้านกาแบง "เมื่อมีศิษย์มีครูเพียงพอดี ก็เป็นห้องเรียนที่ง่ายงดงาม"
โรงเรียนบ้านกาแบง ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
[ ผู้อ่าน 149 คน] วันที่ 25 ธ.ค. 57 โดย ()
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนวรรธนะสารร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่มและโรงเรียนบ้านคีรีวงจัดค่ายลูกเสือชั่วคราว ณ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม
[ ผู้อ่าน 52 คน] วันที่ 25 ธ.ค. 57 โดย โรงเรียนวรรธนะสาร (นางสาวสาริณี หนูหมาด)
หน.สนง.กศ.อ.เปอนดัง รัฐเกดะห์ มาเลเซีย และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
ฮัจยี โมฮัมหมัด โลลีบซอบบลี บิลอิสมาแอน หน.สนง.กศ.อ.เปินดัง รัฐเคด้า มาเลเซีย พร้อมด้วย รองฯกอเฉ็ม หมีนเหม และคณะเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารหารศึกษาของ อ.เปินดัง มาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
[ ผู้อ่าน 74 คน] วันที่ 23 ธ.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร (วิชาญ ประกอบชัยชนะ)
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร อบรมการประยุกต์และบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระวิชา
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรโดย ว่าที่ร้อยโท อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร และนายสวน สิทธิพงษ์ ครูแกนนำ การประยุกต์และบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระวิชา
[ ผู้อ่าน 71 คน] วันที่ 23 ธ.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร (วิชาญ ประกอบชัยชนะ)
สพฐ.ตรวจเยี่ยมการเตรียมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร รอง ผอ.สพป.สตูล ได้เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมการสอบ O-net
[ ผู้อ่าน 66 คน] วันที่ 23 ธ.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร (วิชาญ ประกอบชัยชนะ)
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 จัดกิจกรรมนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2557 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
[ ผู้อ่าน 50 คน] วันที่ 22 ธ.ค. 57 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120 (วิลาวรรณ ปอหรา)
อบรมขยายผลครู 8 กลุ่มสาระ
โรงเรียนบ้านปากบาง โดยนายทวีศักดิ์ ลิ่มวิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบาง และนางจุรี นราจิต ครูแกนนำ การประยุกต์และบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระวิชา จัดอบรมขยายผลให้แก่ครูผู้สอน
[ ผู้อ่าน 75 คน] วันที่ 19 ธ.ค. 57 โดย บ้านปากบาง (จุรี นราจิต)
นักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้3 คว้าเหรียญทองชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64 จังหวัดกระบี่ เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ
โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 คว้า 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 จ.กระบี่ และเป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม1-ม.3 ระดับประเทศ ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี
[ ผู้อ่าน 99 คน] วันที่ 19 ธ.ค. 57 โดย ()
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นายเจนวิทย์ อุสสวิโร ครูชำนาญการ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม “สโตยวันวานสตูลวันนี้” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 จังหวัดสตูล
[ ผู้อ่าน 86 คน] วันที่ 18 ธ.ค. 57 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้2 (นายประกิต ผลมูล)
อบจ.สตูล ได้จัดกิจกรรม อบจ.สัมพันธ์ 58 วันที่ 17 ธ.ค. 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ
โดยมีบูธต่างๆมากมายมาให้บริการ อาทิ เช่น นวดแผนโบราณ เอกซ์เรย์สายตา โดยมีผู้ปกครองนักเรียนในชุมชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[ ผู้อ่าน 74 คน] วันที่ 17 ธ.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ จังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา "ชูสินอุปถัมภ์" ได้จัดโครงการนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ จังหวัดภูเก็ต
[ ผู้อ่าน 67 คน] วันที่ 17 ธ.ค. 57 โดย บ้านทุ่งตำเสา (อาซัลหลี ศรียาน)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง