HackKED By PaPer Hack Team เปลี่ยนสคลิปด่วน + ปิดช่องโหว่ด้วย https://www.facebook.com/pages/Paper-Team/1497882463796858 ติดต่อพวกผมได้เลย 24 ชม.

หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
สพฐ.คัพ ครั้งที่ 6
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 

HackKeD By PaPer Teamhack

 hackKeDBy PaPer Teamhack

 
 
 
ผอ.สพป.สตูล  มอบทุนแบงก์ชาติให้นักเรียนประพฤติดี
ผอ.สพป.สตูล มอบทุนแบงก์ชาติให้นักเรียนประพฤติดี
ผอ.สพป.สตูล มอบทุนช่วยเหลือการศึกษาจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้นักเรียนในสังกัด 2 ราย
วันที่ 18 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 47 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
ครู นักเรียน รปค.42 จ.สตูล  เข้าอวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.สตูล
ครู นักเรียน รปค.42 จ.สตูล เข้าอวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.ร.ร.รปค. 42 พร้อมตัวแทนครู นักเรียน เข้าพบคารวะ ผอ.สพป.สตูล มอบกระเช้าผลผลิตนักเรียน เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2558
วันที่ 17 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 34 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพฐ. ติดตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป,สตูล
สพฐ. ติดตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป,สตูล
สพฐ. ลงพื้นที่ประชุมร่วมทีมบริหารการศึกษา สพป.สตูล และศึกษานิเทศก์ ติดตามการดำเนินงานตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา รับทราบภาพปัญหาการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจในการทำงาน
วันที่ 17 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 24 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
 สาร สพป.สตูล ปีที่ 6 ฉบับที่ 49 ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2557
สาร สพป.สตูล ปีที่ 6 ฉบับที่ 49 ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามข่าวสารและกิจกรรมการศึกษาเด่นในรอบเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2557 ในวารสาร สพป.สตูล ฉบับที่ 49 อาทิ "ปั้นดินน้ำมันกับครูต๋อย" "การบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ในห้องเรียน" "การนำนโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา" "สพป.สตูล เน้นสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง" "เปิด-ปิดโรงเรียน ไปทัศนศึกษาทำได้หรือไม่" พร้อมประมวลภาพกิจกรรมเด่น ๆ สาร สพป.สตูล ปีที่ 6 ฉบับที่ 49 ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2557
วันที่ 17 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 34 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
คณะกรรมการจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ลงพื้นที่จัติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่จังหวัดสตูล
คณะกรรมการจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ลงพื้นที่จัติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่จังหวัดสตูล
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด พบมีครูได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาจากสังกัดต่าง ๆ ถึง 5 คน
วันที่ 16 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 46 ] คน โดย ()
 
16 ธ.ค. 57
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
18 พ.ย. 57
()
14 ต.ค. 57
()
14 ต.ค. 57
()
10 ต.ค. 57
()
01 ต.ค. 57
()
29 ส.ค. 57
()
28 ส.ค. 57
()
13 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
08 ส.ค. 57
()
06 ส.ค. 57
()
31 ก.ค. 57
()
         
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นายเจนวิทย์ อุสสวิโร ครูชำนาญการ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม “สโตยวันวานสตูลวันนี้” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 จังหวัดสตูล
[ ผู้อ่าน 12 คน] วันที่ 18 ธ.ค. 57 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้2 (นายประกิต ผลมูล)
อบจ.สตูล ได้จัดกิจกรรม อบจ.สัมพันธ์ 58 วันที่ 17 ธ.ค. 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ
โดยมีบูธต่างๆมากมายมาให้บริการ อาทิ เช่น นวดแผนโบราณ เอกซ์เรย์สายตา โดยมีผู้ปกครองนักเรียนในชุมชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[ ผู้อ่าน 16 คน] วันที่ 17 ธ.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ จังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา "ชูสินอุปถัมภ์" ได้จัดโครงการนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ จังหวัดภูเก็ต
[ ผู้อ่าน 30 คน] วันที่ 17 ธ.ค. 57 โดย บ้านทุ่งตำเสา (อาซัลหลี ศรียาน)
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" จัดงานเลี้ยงอำลา ผอ.อรุณ โต๊ะหวันหลง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยจัดกิจกรรมช่วยเช้า ผอ.ได้กล่าวอำลานักเรียน และเวลา 10.00 น. ผอ.ได้กล่าวอำลาผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
[ ผู้อ่าน 52 คน] วันที่ 16 ธ.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
ทัศนศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและ BBL โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสตูล อีก 12 โรงเรียน ได้เดินทางไปทัศนศึกษาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและ BBL โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
[ ผู้อ่าน 67 คน] วันที่ 16 ธ.ค. 57 โดย บ้านห้วยน้ำดำ (อาซัลหลี ศรียาน)
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิงจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา
[ ผู้อ่าน 42 คน] วันที่ 16 ธ.ค. 57 โดย บ้านหัวกาหมิง (อภิศักดิ์ บินตาเอบ)
ขอแสดงความยินดีกับ 4 เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 จ.กระบี่
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ ขอแสดงความยินดีกับ 4 เหรียญทองและ 1 ตัวแทนภาคใต้ ไปแข่งขันระดับประเทศ ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี
[ ผู้อ่าน 86 คน] วันที่ 15 ธ.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
โรงเรียนบ้านน้ำหราจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านน้ำหรา ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง ประชุมชี้แจงนโยบายการศึกษาและการจัดการศึกษาแก่ผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
[ ผู้อ่าน 42 คน] วันที่ 15 ธ.ค. 57 โดย บ้านน้ำหรา (หมัดเวช ปังแลมาเส็น)
นักเรียนโรงเรียนบ้านปากบาง ชนะเลิศ แข่งขันการเล่านิทาน
ขอชื่นชม นายทวีศักดิ์ ลิ่มวิริยะกุล ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปากบาง และคณะครู ในความสำเร็จที่สามารถคว้าเหรียญทอง ได้ถึง 2 รายการ คือ 1. เด็กชายอนุชา อย่าทิ้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม. 1 – 3 2. เด็กชายวัลล์ดารุซ สาสว่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
[ ผู้อ่าน 63 คน] วันที่ 15 ธ.ค. 57 โดย บ้านปากบาง (จุรี นราจิต)
ดีใจสุด ๆ กับการต่อยอดโครงการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมฯ (สสค.)
ดร.อุบล เล่นวารี พร้อมด้วยนายหรน หัสมา ผู้ประสานงานในระดับภาคใต้ ได้มาเยี่ยมเยียน โรงเรียนบ้านตูแตหรำ เพื่อมาติดตามโครงการของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)
[ ผู้อ่าน 33 คน] วันที่ 15 ธ.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านตูแตหรำ (นายบาฮารูดิน ยาโงะ)
อนุบาลสตูล จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนอนุบาลสตูลจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬาอนุบาลสตูลเกม ณ ห้องประชุมบัวหลวง
[ ผู้อ่าน 34 คน] วันที่ 09 ธ.ค. 57 โดย อนุบาลสตูล (ว่าที่ร.ต.หญิงจรีรัตน์ บัวอ่อน)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางนิรมล กาเส็มส๊ะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหัวควน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สตูล เผยแพร่รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[ ผู้อ่าน 24 คน] วันที่ 09 ธ.ค. 57 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 (นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์)
เริ่มแล้วมหกรรมกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชน " เขาขาวเกมส์ " ครั้งที่ 14 ประจำปี 2557
"รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ไม่ว่ายุคสมัยไหนก็ไม่เสื่อมความศรัทธาลงได้ เมื่อนักกีฬา นักกรีฑา มีอย่างเปี่ยมคุณธรรม"
[ ผู้อ่าน 48 คน] วันที่ 08 ธ.ค. 57 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
ทุนต้นกล้า 2009
ชมรมต้นกล้า 2009 จัดมอบทุนการศึกษาให้น้องๆ
[ ผู้อ่าน 24 คน] วันที่ 08 ธ.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย (นายยุทธการ นุ้ยตีเตบ)
ทัศนศึกษา พาเรียนรู้ นอกห้องเรียน จังหวัดสงขลา
โรงเรียนบ้านปาเต๊ะจัดกิจกรรมทัศนศึกษา พาเรียนรู้ นอกห้องเรียน จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 157 คน โดยกำหนดทัศนศึกษา เป็น 2 จุดตามระดับชั้น ได้แก่ ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นสถานีรถไฟควนเนียง และสวนสาธารณหาดใหญ่ และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นสมิหลา ฟาร์มแกะ และสวนสัตว์สงขลา
[ ผู้อ่าน 21 คน] วันที่ 07 ธ.ค. 57 โดย บ้านปาเต๊ะ (นิฟติมา หมาดทิ้ง)
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557
[ ผู้อ่าน 33 คน] วันที่ 04 ธ.ค. 57 โดย โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3 (ธัญญลักษณ์ คงแดง)
 
 
         
 
 
         
ข้อมูลร้าน | ระบบหลังร้าน alert('ยังไม่เข้าสู่ระบบ');window.location='index.php';";exit;} */ //ข้อมูลร้าน $sqlSetting="SELECT * FROM setting"; $resultSetting=mysql_query($sqlSetting)or die(mysql_error()); $rowSetting=mysql_fetch_array($resultSetting); ?>
แก้ไขข้อมูลร้าน
ชื่อร้่าน
URL เว็บไซต์ ตัวอย่าง : http://yourdomain.com
แฟนเพจ
อีเมล
เบอร์ติดต่อ
 
แก้ไขแท็กเมตา
Title
Description
Keyword
Google Analytics
Author
 
ตัวเก็บสถิติ
รหัส
โค้ด
แสดงบนหน้าร้าน
ตั้งค่า อื่นๆ
Login ( หากทำการเปิดใช้งานจำเป็นต้องมี AppID และ AppSecret จึงจะทำงานสมบูรณ์แบบ )
App App ID : App Secret : ดูได้ที่ : developers.facebook
 
 
         

 
 

ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   HackKeD By PaPer Teamhack hackKeDBy PaPer Teamhack
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง