หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
สพฐ.คัพ ครั้งที่ 6
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ “สพฐ.คัพ” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗

 
 
 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
นางบุษราภรณ์ เกปัน (ศิวลักษณ์) ครู โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง อ.ควนโดน จ.สตูล ได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้ว กำหนดฝังศพ วันพุธูที่ 22 ต.ค. 57 ณ กูโบร์ ชุมชนควนโดนใน อ.ควนโดน เวลา 14.00 น.
วันที่ 22 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 27 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
การชุมนุมลูกเสือทางอากาศ ครั้ง 57 และชุมชนทางลูกเสือทางอินเทอร์เน็ตระดับโลก  ครั้งที่ 13 ปี 2014
การชุมนุมลูกเสือทางอากาศ ครั้ง 57 และชุมชนทางลูกเสือทางอินเทอร์เน็ตระดับโลก ครั้งที่ 13 ปี 2014
ฝ่าละอองธุลีพระบาทตวนกูไซย์ ไฟซุดเด็น ปุตรา อิบนี ตวนกูไซย์ ศิรายุดเด็นยามาลุดลัย มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ทรงพระเมตตาแก่ลูกเสือในกิจกรรมชุมนุมลูกเสือชายแดนระดับรัฐเปอร์ลิส การชุมนุมลูกเสือทางอากาศ ครั้ง 57 และชุมชนทางลูกเสือทางอินเทอร์เน็ตระดับโลก ครั้งที่ 13 ปี 2014
วันที่ 21 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 22 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
เข้ารับพิธีมอบดวงดาราและเหรียญตรา จากประเทศมาเลเซีย
เข้ารับพิธีมอบดวงดาราและเหรียญตรา จากประเทศมาเลเซีย
ตัวแทน เลขาธิการฯ สพฐ.พร้อมตัวแทนและข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตฯ เข้าร่วมพิธีมอบดวงดาราและเหรียญตรา
วันที่ 19 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 49 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายมะชานน เหล่าโสด ครู ชำนาญการ โรงเรียนบ้านปากบารา เผยแพร่ผลงานการศึกษารายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด การเลี้ยงปลาน้ำจืด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากบารา
วันที่ 18 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 37 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
บิ๊กซีสตูล  มอบทุนการศึกษาเพิ่มคุณภาพชีวิตนักเรียนสตูล
บิ๊กซีสตูล มอบทุนการศึกษาเพิ่มคุณภาพชีวิตนักเรียนสตูล
มูลนิธิบิ๊กซี มอบทุนการศึกษาเติมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ยากจน เรียนดี ความประพฤติดี จำนวน 45 คน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี ผวจ.สตูลเป็นประธานในการมอบฯ
วันที่ 18 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 67 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
 
14 ต.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
14 ต.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
10 ต.ค. 57
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
01 ต.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
29 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
28 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
13 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
08 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
06 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
31 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
22 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
         
โรงเรียนบ้านวังปริงกับมหกรรมอาหากลางวันสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี
โรงเรียนบ้านวังปริง เข้าร่วมงานมหกรรมอาหารกลางวันสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี ณ อาคารอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
[ ผู้อ่าน 55 คน] วันที่ 20 ต.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (จารุวรรณ ไวปรีชา)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปมอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปมอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านบ่อหิน ตำบลเขาขาว อำเภอละงู
[ ผู้อ่าน 60 คน] วันที่ 15 ต.ค. 57 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ชื่อผลงาน ประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนบ้านฉลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
[ ผู้อ่าน 36 คน] วันที่ 14 ต.ค. 57 โดย บ้านฉลุง (นางสาวปานวดี ปานรงค์)
โรงเรียนอนุบาลท่าแพจัดค่ายพัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลท่าแพ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายอาบีดีน องศารา จัดค่ายพัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก ในช่วงปิดภาคเรียน โดยเชิญผู้ปกครองนักเรียนรับฟังคำชี้แจง ข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ของโครงการ
[ ผู้อ่าน 30 คน] วันที่ 13 ต.ค. 57 โดย โรงเรียนอนุบาลท่าแพ (นายประชา มัจฉา)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านสาครเหนือ เครือข่ายท่าแพ ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2557 รับทราบผลการเรียนของบุตรหลานและนโยบายการศึกษาในภาคเรียนหน้า
[ ผู้อ่าน 32 คน] วันที่ 10 ต.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านสาครเหนือ (มยุรี รักสกุล)
เรียนรู้นอกสถานศึกษา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวรรธนะสารจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
[ ผู้อ่าน 33 คน] วันที่ 10 ต.ค. 57 โดย โรงเรียนวรรธนะสาร (นางสาวสาริณี หนูหมาด)
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านสาครเหนือ นำโดย นายปรีชา หมีนคลาน ผู้อำนวยโรงเรียน และคณะครู จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดสตูล
[ ผู้อ่าน 60 คน] วันที่ 10 ต.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านสาครเหนือ (มยุรี รักสกุล)
ร่วมมุทิตาจิต คุณครูสมคิด ประทุมอรุณ
เมื่อวันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2557 ทางโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 อ.ควนกาหลง จ.สตูล ร่วมแสดงมุทิตาจิต แก่คุณครูสมคิด ประทุมอรุณ เนื่องในวันเกษียญอายุราชการ
[ ผู้อ่าน 47 คน] วันที่ 07 ต.ค. 57 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120 (วิลาวรรณ ปอหรา)
กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นปฐมวัยที่โรงเรียนบ้านขอนคลาน
โรงเรียนบ้านขอนคลานจัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นระดับปฐมวัย เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีความรู้และมีทักษะในการเตรียมความพร้อมนำไปเล่นกับลูกที่บ้าน
[ ผู้อ่าน 45 คน] วันที่ 07 ต.ค. 57 โดย ()
ครูตำรวจ D.A.R.E.ร่วมมอบเกียรติบัตร ให้แก่ โรงเรียน และนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร
วันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นายบัญญัติ รักศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม พร้อมคณะครู และนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ ได้ร่วมต้อนรับ ครูตำรวจ D.A.R.E. ที่เข้ามาให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา
[ ผู้อ่าน 47 คน] วันที่ 07 ต.ค. 57 โดย บ้านไทรงาม (อลิศรา บัวเพ็ชร)
โรงเรียนบ้านคลองขุด จัดงานแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนบ้านคลองขุด จัดงานแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557 เพื่อยกย่องข้าราชการครูที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาที่จะสิ้นสุดการปฏิบัติงานราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2557
[ ผู้อ่าน 151 คน] วันที่ 29 ก.ย. 57 โดย บ้านคลองขุด (ทิพยาภรณ์ พูนพานิช)
พิธีรับมอบห้องสมุดหลวงพิธานอำนวยกิจ ณ โรงเรียนผังปาล์ม 3
โรงเรียนผังปาล์ม 3 จัดงานพิธีรับมอบห้องสมุดหลวงพิธานอำนวยกิจ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
[ ผู้อ่าน 101 คน] วันที่ 28 ก.ย. 57 โดย ()
โรงเรียนอนุบาลละงูจัดกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
เมื่อวันพฤหัสสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลละงูได้จัดกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามที่ทางโรงเรียนอนุบาลละงูได้ให้ความร่วมมือกับครูตำรวจ D.A.R.E จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอละงู เข้ามาให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา (Drug Abuse Resistance Education : D.A.R.E )
[ ผู้อ่าน 88 คน] วันที่ 26 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนอนุบาลละงู (นายกูอาหมาด กูหลง)
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง20
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง20 จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ We are asean. โดยวิทยากรชาวต่างชาติ
[ ผู้อ่าน 77 คน] วันที่ 26 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 (นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์)
ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาที่มาจัดโครงการ ไอ เอส แชร์ความรู้สู่รุ่นน้อง
ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาที่มาจัดโครงการ ไอ เอส แชร์ความรู้สู่รุ่นน้อง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล : 23 ก.ย.57
[ ผู้อ่าน 79 คน] วันที่ 24 ก.ย. 57 โดย ()
โรงเรียนบ้านนท่าแลหลาเข้ารับการประเมินโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านนท่าแลหลาเข้ารับการประเมินโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันจันทร์ ที่ 22 กันยายน 2557
[ ผู้อ่าน 134 คน] วันที่ 23 ก.ย. 57 โดย โรงเรียนบ้านท่าแลหลา (ฟารีฮัน ยะระ)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง