หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.

กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ทรูปลูกปัญญา

 

 

     
   
 
 
สพฐ. เชิญชวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยม 12 ประการ
สพฐ. เชิญชวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยม 12 ประการ  
สพฐ.เชิญชวนทุกโรงเรียนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยม 12 ประการ ตามที่ คสช.เสนอ เพือสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีของคนไทยในชาติ
วันที่ 24 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 9 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
รอมฎอนสัมพันธ์
รอมฎอนสัมพันธ์  
สพป.สตูล ร่วมกับสมาคมครูอิสลามศึกษาจังหวัดสตูล จัดงานรอมฎอนสัมพันธ์
วันที่ 24 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 48 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
สพป.สตูล เตรียมพร้อมร่วมงานชุมนุมลูกเสือชายไต้
สพป.สตูล เตรียมพร้อมร่วมงานชุมนุมลูกเสือชายไต้
สพป.สตูล เตรียมพร้อมร่วมงานชุมนุมลูกเสือชายไต้ ไทย-ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 10
วันที่ 23 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 47 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
ลมหายใจแรงผลักดันก้าวเดินแห่งการเรียนร่วมเด็กพิเศษเรียนร่วม
ลมหายใจแรงผลักดันก้าวเดินแห่งการเรียนร่วมเด็กพิเศษเรียนร่วม
ลมหายใจแรงผลักดันก้าวเดินแห่งการเรียนร่วมเด็กพิเศษเรียนร่วม ณ ชั้นอนุบาลควนกาหลง
วันที่ 22 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 39 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
นายร่มหลี  สุมาลี   รับเกียรติบัตรบุคคลที่ควรยกย่องจากมาเลเซีย
นายร่มหลี สุมาลี รับเกียรติบัตรบุคคลที่ควรยกย่องจากมาเลเซีย
นายร่มหลี สุมาลี ครูช่วยราชการ รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์ สพป.สตูล ได้รับการพิจารณาจากกรมการศึกษารัฐเคด้า ประเทศมาเลเซีย รับเกียรติบัตรบุคคลที่ควรยกย่อง จาก ดาติน ฮัจยะ อาซูร่า ฮาซัน ผู้อำนวยการกรมการศึกษารัฐเคด้า เมื่อเร็ว ๆ นี้
วันที่ 21 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 117 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
 
22 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
22 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
07 มิ.ย. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
         
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.สตูลจัดอบรมพัฒนาส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มเครือข่ายทุ่งหว้า
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.สตูลจัดอบรมพัฒนาส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มเครือข่ายทุ่งหว้า ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ระหว่างวันที่ 24 - 25 ก.ค.2557
[ ผู้อ่าน 4 คน] วันที่ 24 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า (ยาวาเรี๊ยะ หลงหัน)
โรงเรียนอนุบาลละงูจัดกิจกรรมมอบซะกาต (ทุน) ให้กับนักเรียน
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลละงูจัดกิจกรรมมอบซะกาตให้กับนักเรียนจำนวน 45 คน เป็นจำนวนเงิน 27,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนในวันอีดิ้ลฟิตตรี ฮ.ศ. 1435
[ ผู้อ่าน 7 คน] วันที่ 24 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนอนุบาลละงู (นายกูอาหมาด กูหลง)
รองจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ ตรวจราชการโรงเรียนบ้านควนเก
รองจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ ตรวจราชการโรงเรียนบ้านควนเก
[ ผู้อ่าน 17 คน] วันที่ 24 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านควนเก (ซัครียา หมาดบากา)
เตรียมพร้อม....สู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนบ้านทางงอจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ....สู่ประชาคมอาเซียน
[ ผู้อ่าน 14 คน] วันที่ 24 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านทางงอ (สัลมา บิลาอาบู)
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาสตูลจัดกิจกรรมละศีลอด
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาสตูลร่วมกับสมาคมครูอิสลามศึกษาสตูลจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[ ผู้อ่าน 14 คน] วันที่ 24 ก.ค. 57 โดย บ้านปากบารา (นางสาวสิริวิภา รอดเสวก)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จัดการแข่งขันกีฬา"ปากน้ำเกมส์"
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ในตำบลปากน้ำ จัดการแข่งขันกีฬา "ปากน้ำเกมส์"
[ ผู้อ่าน 8 คน] วันที่ 24 ก.ค. 57 โดย บ้านปากบารา (นางสาวสิริวิภา รอดเสวก)
การแข่งขันกีฬาภายใน
การแข่งขันกีฬาภายใน "กัวลาบาราเกมส์ " จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2557 ซึ่งทางโรงเรียนบ้านปากบารา ได้จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี มีผู้เข้าร่วมมากมายทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
[ ผู้อ่าน 6 คน] วันที่ 24 ก.ค. 57 โดย บ้านปากบารา (นางสาวสิริวิภา รอดเสวก)
ประกาศผลการสอบพนักงานราชการของโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง
โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง ประกาศผลการสอบผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย โดยให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557
[ ผู้อ่าน 42 คน] วันที่ 23 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง (นายชาติรัตน์ พรหมชาติ)
โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
นายฮาเสด ยาบา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนทุกคน จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไปปล่อยพันธุ์กุ้งและปลาซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยประมงฯ และปลูกป่าชายเลน ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้จากอุทยานป่าชายเลน จ.สตูล เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.
[ ผู้อ่าน 13 คน] วันที่ 23 ก.ค. 57 โดย บ้านทุ่งไหม้ (ญาดา นุ้ยไฉน)
เปิดประตูสู่อาเซียน....ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้

[ ผู้อ่าน 23 คน] วันที่ 23 ก.ค. 57 โดย บ้านตำมะลังใต้ (สุธิพร สมันตรัฐ)
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
โรงเรียนบ้านสายควน จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
[ ผู้อ่าน 13 คน] วันที่ 23 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านสายควน (นัศรีน ตาเดอิน)
โรงเรียนบ้านสาครเหนือ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนบ้านสาครเหนือ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๒๒- ๒๔กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
[ ผู้อ่าน 18 คน] วันที่ 23 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านสาครเหนือ (มยุรี รักสกุล)
โรงเรียนบ้านควนเก อบรมการใช้สื่อมัลติมีเดียส์ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านควนเก อบรมการใช้สื่อมัลติมีเดียส์ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
[ ผู้อ่าน 28 คน] วันที่ 23 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านควนเก (ซัครียา หมาดบากา)
คว้ารางวัล
นักเรียนอนุบาลสตูลคว้ารางวัลการแข่งขันอ่านฟังเสียง ครั้งที่ 43 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
[ ผู้อ่าน 39 คน] วันที่ 22 ก.ค. 57 โดย อนุบาลสตูล (ว่าที่ร.ต.หญิงจรีรัตน์ บัวอ่อน)
โครงการรินน้ำใจ...สู่เด็กกำพร้า ซับน้ำตาวันอีด ท่าแพ
สมาคมครูอิสลามศึกษาสตูล ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ,สหกรณ์อิบนุเอาฟฺ และผู้ใหญ่ใจดี ร่วมมอบชุดรายอแก่นักเรียนที่กำพร้า ณ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ
[ ผู้อ่าน 29 คน] วันที่ 22 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนอนุบาลท่าแพ (นายประชา มัจฉา)
โรงเรียนบ้านทุ่งวิมานจัดกิจกรรมละศิลอดเดือนรอมฏอน
โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (เครือข่ายเมืองสตูล1) จัดกิจกรรมละศิลอดเดือนรอมฏอน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และเพื่อสงเสริมประเพณีการละศิลอดเดือนรอมฏอน
[ ผู้อ่าน 40 คน] วันที่ 22 ก.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน (นายวินิจ กลิ่นละมัย)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง