หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
สพฐ.คัพ ครั้งที่ 6
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
สหวิชา.com

eDLTV

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 

คลิก...สู่..ระบบรายงานผลการเลือกตั้ง  อ.ก.ค.ศ.

สำหรับ สพป.สตูล ไม่ต้องเลือกตั้งตัวแทน อ.ก.ค.ศ. สพป.สตูล

เนื่องจาก
1. ตัวแทน ผู้บริหารโรงเรียน  มีผู้สมัครเพียงรายเดียว
2. ตัวแทนครูผุ้สอน  มีผู้สมัครเพียงรายเดียว
3. ตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาตามมาตราที่ 38 ค (1) และ (2) มีผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเพียงรายเดียว

 
 
 
สพป.สตูล รณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน  กระตุ้นสังคมร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สพป.สตูล รณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน กระตุ้นสังคมร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สพป.สตูล เชิญสหวิชาชีพ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเรียนหนังสืออย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตในสังคมอย่างปลอดภัยและมีความสุข
วันที่ 28 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 29 ] คน โดย ()
แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
อ.ทรงศักดิ์ รัญเสวะ สามีของนางกรรณภิรมย์ รัญเสวะ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตุูล ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ตั้งศพสวดอภิธรรม วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2557 ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อ.เมือง จ. สตูล กำหนดฌาปนกิจวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อทราบทั่วกัน และขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ด้วย
วันที่ 28 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 12 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
(ต่อ)ผอ.สพป.สตูล ชื่นชมผลงานเด็กจากครูสอนในงานมหกรรมศิลปฯ
(ต่อ)ผอ.สพป.สตูล ชื่นชมผลงานเด็กจากครูสอนในงานมหกรรมศิลปฯ
(ต่อ)ผอ.สพป.สตูล ชื่นชมผลงานเด็กจากครูสอนในงานมหกรรมศิลปฯ
วันที่ 28 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 79 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
(ต่อ)ผอ.สพป.สตูล ชื่นชมผลงานเด็กจากครูสอนในงานมหกรรมศิลปฯ
(ต่อ)ผอ.สพป.สตูล ชื่นชมผลงานเด็กจากครูสอนในงานมหกรรมศิลปฯ
(ต่อ)ผอ.สพป.สตูล ชื่นชมผลงานเด็กจากครูสอนในงานมหกรรมศิลปฯ
วันที่ 28 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 81 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
(ต่อ)ผอ.สพป.สตูล ชื่นชมผลงานเด็กจากครูสอนในงานมหกรรมศิลปฯ
(ต่อ)ผอ.สพป.สตูล ชื่นชมผลงานเด็กจากครูสอนในงานมหกรรมศิลปฯ
ผอ.สพป.สตูล ชื่นชมผลงานเด็กจากครูสอนในงานมหกรรมศิลปฯ
วันที่ 28 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 58 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
 
28 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
13 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
08 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
06 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
31 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
22 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
22 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
07 มิ.ย. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
         
แขมป์อีกแล้วครับท่าน
เปตองหญิงประเภททีม กีฬา อบต.กำแพงเกมส์ 2014 โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ชนะเลิศเปตองหญิง
[ ผู้อ่าน 38 คน] วันที่ 27 ส.ค. 57 โดย บ้านตูแตหรำ (นายบาฮารูดิน ยาโงะ)
ถึงมาช้า ก็เร้าใจ กับผลงานนักเรียน
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ มาอีกแล้ว ชนะเลิศ เปตองหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับจังหวัด และ อันดับ 2 ประเภทหญิงคู่
[ ผู้อ่าน 13 คน] วันที่ 27 ส.ค. 57 โดย บ้านตูแตหรำ (นายบาฮารูดิน ยาโงะ)
กำแพงเกมส์ 2014 ครั้งที่ 10 สนามโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
บรรยากาศ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กำแพงเกมส์ 2014 ครั้งที่ 10/2557 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม พ.ศ.2557
[ ผู้อ่าน 12 คน] วันที่ 27 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ (ประพันธุ์ กองบก)
นักเรียนชั้น ป. 2 โรงเรียนบ้านหาญ ดีใจได้รับ Tablet แล้ว
วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหาญ รับมอบ Tablet จากผู้อำนวยการโรงเรียน นายกชพงศ์ เพชรอินทร์ ซึ่งสร้างความยินดีให้กับนักเรียนและได้นำไปเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรต่อไป
[ ผู้อ่าน 30 คน] วันที่ 26 ส.ค. 57 โดย บ้านหาญ (ประดิษฐ์ สองเมือง)
โรงเรียนบ้านสาครจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย

[ ผู้อ่าน 23 คน] วันที่ 25 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านสาคร (ฮัฟซะฮ์ เหมมุน)
ปาล์ม 3 คว้าถ้วยทอง ชนะเลิศการแข่งขันเปตอง คู่ผสม รุ่นไม่เกิน 12 ปี
ปาล์ม 3 คว้าถ้วยทอง ชนะเลิศการแข่งขันเปตอง คู่ผสม รุ่นไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดสตูล
[ ผู้อ่าน 43 คน] วันที่ 24 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนผังปาล์ม 3 (อรษา เกตุมุณี)
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3ตัวแทนสพป.สตูลร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี2557
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3ตัแทนสพป.สตูลร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2557 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค12จังหวัดยะลา
[ ผู้อ่าน 87 คน] วันที่ 23 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3 (ธัญญลักษณ์ คงแดง)
เยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา2557
คณะครูโรงเรียนวรรธนะสารเยี่ยมบ้านนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2557
[ ผู้อ่าน 17 คน] วันที่ 22 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนวรรธนะสาร (นางสาวสาริณี หนูหมาด)
โรงเรียนบ้านเกตรีจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
โรงเรียนบ้านเกตรีจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสื่อสารมวลชนโดยการนำของท่าน สำราญ วิจิตรพันธ์ ประชามสัมพันธ์จังหวัดสตูลร่วมงานอย่างคับคั่ง
[ ผู้อ่าน 88 คน] วันที่ 22 ส.ค. 57 โดย บ้านเกตรี (ซูอีด อัสนีย์)
ค่ายอาเซียนบูรณาการค่ายห้องสมุดและค่ายวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านไทรงาม จัดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน บูรณาการค่ายห้องสมุด และค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
[ ผู้อ่าน 97 คน] วันที่ 22 ส.ค. 57 โดย บ้านไทรงาม (อลิศรา บัวเพ็ชร)
โรงเรียนตันหยงกลิงคว้าชัย ตะกร้อชายอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับ สพป. สตูล
โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง ตัวแทนเครือข่ายเมืองสตูล 2 รุ่น ชายอายุไม่เกิน 12 ปี ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.สตูล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
[ ผู้อ่าน 78 คน] วันที่ 21 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง (อุเชน ไชยภูมิ)
ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย"มิตรภาพที่ 49" ร่วมแข่งขันกีฬา "กาหลงเกมส์"
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ 2557 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่าย "กาหลงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2557
[ ผู้อ่าน 62 คน] วันที่ 21 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
โรงเรียนบ้านดาหลำ ร่วมงานมหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่สังคมไทยด้วยใจเดียวกัน
โรงเรียนบ้านดาหลำ ร่วมงานมหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่สังคมไทยด้วยใจเดียวกัน
[ ผู้อ่าน 66 คน] วันที่ 20 ส.ค. 57 โดย บ้านดาหลำ (กัญญา หมาดง๊ะ)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านกาลันยีตันได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโดยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องสมุดโรงเรียนมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น กิจกรรมเขียนการ์ดวันแม่ เป็นต้น
[ ผู้อ่าน 46 คน] วันที่ 20 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านกาลันยึตัน (นรบดี โชโต)
“ คืนความสุขสู่ลูก นาพญา ” ปีแห่งการการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน
(18 ส.ค. 57) นายนพดล ยังสมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพญา เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยแรลลี่เยี่ยมบ้าน และครอบครัวนักเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนาพญา เข้าร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ของการเยี่ยมบ้าน ระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2557
[ ผู้อ่าน 144 คน] วันที่ 19 ส.ค. 57 โดย บ้านนาพญา (นายชาคริต งะสมัน)
บ่อหินเข้าร่วมโครงการมหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่สังคมไทยด้วยใจเดียวกัน
โครงการมหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่สังคมไทยด้วยใจเดียวกัน ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 57 จังหวัด
[ ผู้อ่าน 123 คน] วันที่ 19 ส.ค. 57 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง