หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
   
 
 
“ครูดีในดวงใจ  ผู้นำ Animation จัดการเรียนรู้ ICT เชิงสร้างสรรค์ในโรงเรียน
“ครูดีในดวงใจ ผู้นำ Animation จัดการเรียนรู้ ICT เชิงสร้างสรรค์ในโรงเรียน
น.ส.ยาวาเรี๊ยะ หลงหัน ครูดีในดวงใจ ผู้สอนนักเรียนให้รู้จักใช้ ICT อย่างสร้างสรรคฺ์และรู้เท่าทัน เกิดเป็นอัตลักษณ์ "นักเรียนรู้ใช้ ICT ในการเรียนรู้
วันที่ 25 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 4 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
การขอหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ข้าราชการบำนาญ
การขอหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ข้าราชการบำนาญ
แจ้งข้าราชการบำนาญ สังกัด สพป.สตูล ที่ต้องการหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2557 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บำเหน็จ บำนาญ
วันที่ 23 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 24 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูล  เตรียมรับการประเมินมาตรฐานสำนักงานฯ จาก สพฐ.
สพป.สตูล เตรียมรับการประเมินมาตรฐานสำนักงานฯ จาก สพฐ.
สพป.สตูล ประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชีัวัดมาตรฐานสำนักงานฯ เตรียมพร้อมรับการประเมินจาก สพฐ. ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 23 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 11 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ  ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับรองให้โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจำปี 2557
วันที่ 23 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 10 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูล   เร่งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
สพป.สตูล เร่งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
สพป.สตูล ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายการข้อมูลที่ใช้เป็นประจำของ สพป.สตูล เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เขตพื้นที่การศึกษาสตูล ให้ครอบคลุม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ลดปัญหาการรายงานข้อมูลที่ซ้ำซ้อนของโรงเรียน
วันที่ 22 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 35 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
 
16 ธ.ค. 57
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
18 พ.ย. 57
()
14 ต.ค. 57
()
14 ต.ค. 57
()
10 ต.ค. 57
()
01 ต.ค. 57
()
29 ส.ค. 57
()
28 ส.ค. 57
()
13 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
08 ส.ค. 57
()
06 ส.ค. 57
()
31 ก.ค. 57
()
         
โรงเรียนบ้านควนขันร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ประจำปี 2557
วันศุกร์ ที่ 23 มกราคม 2558 นางรัญชน์รวี ธรรมปรีชาถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขัน และคณะครู นักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ประจำปี 2557
[ ผู้อ่าน 11 คน] วันที่ 23 ม.ค. 58 โดย บ้านควนขัน (ปุณยนุช ยอดนุ่น)
หนูน้อยนักวิทย์...บ้านควนโต๊ะเหลง
โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง จัดกิจกรรมโครงการหนูน้อยนักวิทย์ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมพัฒนาทีกษะนักเรียน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
[ ผู้อ่าน 6 คน] วันที่ 23 ม.ค. 58 โดย ()
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสายทองเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
ในวันที่ 20 มกราคม 2558คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสายทองเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ"
[ ผู้อ่าน 26 คน] วันที่ 23 ม.ค. 58 โดย บ้านวังสายทอง (นางสาวฮาบีบ๊ะ สุขสง่า)
โรงเรียนบ้านบ่อหินจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม

[ ผู้อ่าน 92 คน] วันที่ 22 ม.ค. 58 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
โรงเรียนบ้านควนขันจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 นางรัญชน์รวี ธรรมปรีชาถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขัน และคณะครู ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
[ ผู้อ่าน 47 คน] วันที่ 21 ม.ค. 58 โดย บ้านควนขัน (ปุณยนุช ยอดนุ่น)
ขอเชิญร่วมงานการกุศล (ดื่มน้ำชา) เพื่อหาเงินสร้างอาคารละหมาด
โรงเรียนบ้านทุ่ง ขอเชิญร่วมงานการกุศล (ดื่มน้ำชา) เพื่อหาเงินสร้างอาคารละหมาด
[ ผู้อ่าน 50 คน] วันที่ 21 ม.ค. 58 โดย บ้านทุ่ง (นางสาวอารยา บิสนุม)
ขอเชิญร่วมงานการกุศล (ดื่มน้ำชา) เพื่อหาเงินสร้างอาคารละหมาด
โรงเรียนบ้านทุ่ง ขอเชิญร่วมงานการกุศล (ดื่มน้ำชา) เพื่อหาเงินสร้างอาคารละหมาด
[ ผู้อ่าน 50 คน] วันที่ 21 ม.ค. 58 โดย บ้านทุ่ง (นางสาวอารยา บิสนุม)
โรงเรียนบ้านบ่อหินร่วมกับผู้นำทางศาสนา จัดกิจกรรมเมาลิดินนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.)
โรงเรียนบ้านบ่อหินร่วมกับผู้นำทางศาสนา จัดกิจกรรมเมาลิดินนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.)
[ ผู้อ่าน 69 คน] วันที่ 19 ม.ค. 58 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองขุด ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
ในวันที่ 15 มกราคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองขุด ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิด "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ"
[ ผู้อ่าน 79 คน] วันที่ 15 ม.ค. 58 โดย บ้านคลองขุด (ทิพยาภรณ์ พูนพานิช)
โรงเรียนบ้านไทรงาม จัดกิจกรรมเมาลิด ประจำปี 2558
โรงเรียนบ้านไทรงาม จัดกิจกรรมเมาลิด ประจำปี 2558
[ ผู้อ่าน 53 คน] วันที่ 15 ม.ค. 58 โดย บ้านไทรงาม (อลิศรา บัวเพ็ชร)
โรงเรียนบ้านคลองขุด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านคลองขุดได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ กล้าแสดงออก และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
[ ผู้อ่าน 29 คน] วันที่ 14 ม.ค. 58 โดย บ้านคลองขุด (ทิพยาภรณ์ พูนพานิช)
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
โรงเรียนบ้านสาคร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
[ ผู้อ่าน 37 คน] วันที่ 13 ม.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านสาคร (ฮัฟซะฮ์ เหมมุน)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านไร่
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 นางสาวสุชดา แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ พร้อมคณะครู และกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับ อบต.ท่าเรือ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558
[ ผู้อ่าน 43 คน] วันที่ 13 ม.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านไร่ (นายคอเล็ด ปังเตะ)
โรงเรียนบ้านควนขันร่วมจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนบ้านควนขันร่วมจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน
[ ผู้อ่าน 38 คน] วันที่ 13 ม.ค. 58 โดย บ้านควนขัน (ปุณยนุช ยอดนุ่น)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี พ.ศ.2558
โรงเรียนบ้านสายควน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2558
[ ผู้อ่าน 26 คน] วันที่ 13 ม.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านสายควน (นัศรีน ตาเดอิน)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนบ้านขอนคลาน
โรงเรียนบ้านขอนคลาน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม และให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่
[ ผู้อ่าน 36 คน] วันที่ 13 ม.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านขอนคลาน (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง