หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 


 
 
 
โรงเรียนใน สพป.สตูล รับสมัครพนักงานราชการ
โรงเรียนใน สพป.สตูล รับสมัครพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก และโรงเรียนบ้านปาเต๊ะ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558
วันที่ 01 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 118 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
จังหวัดสตูล  จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
จังหวัดสตูล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
ลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดสตูล สวนสนามและปฏิญาณตนเป็นพลเมืองที่ดี เสียสละเพื่อประเทศชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
วันที่ 30 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 79 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูลขับเคลื่อน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
สพป.สตูลขับเคลื่อน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
สพป.สตูลขับเคลื่อน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
วันที่ 08 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 130 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
โรงเรียนวัดหน้าเมือง ร่วมลงนาม (MOC)โรงเรียน Sekolah Kebangsaan Long Boh มาเลเซีย
โรงเรียนวัดหน้าเมือง ร่วมลงนาม (MOC)โรงเรียน Sekolah Kebangsaan Long Boh มาเลเซีย
โรงเรียนวัดหน้าเมือง ร่วมลงนาม (MOC)โรงเรียน Sekolah Kebangsaan Long Boh มาเลเซีย
วันที่ 08 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 141 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
ผอ.สพป.สตูล ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนการสอน หนังสือ
ผอ.สพป.สตูล ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนการสอน หนังสือ
ผอ.สพป.สตูล ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนการสอน หนังสือ
วันที่ 04 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 143 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
 
23 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
10 ก.พ. 58
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
07 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
16 ธ.ค. 57
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
18 พ.ย. 57
()
14 ต.ค. 57
()
14 ต.ค. 57
()
01 ต.ค. 57
()
29 ส.ค. 57
()
28 ส.ค. 57
()
13 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
         
โรงเรียนบ้านวังปริงสุขภาพดีถ้วนหน้า
โรงเรียนบ้านวังปริง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ ดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนระดับอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[ ผู้อ่าน 3 คน] วันที่ 01 ก.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (จารุวรรณ ไวปรีชา)
โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน กิจกรรม ละศีลอดในเดือนรอมฎอน
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน โดยผู้อำนวยการ ว่าที่ร.ต.บุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน จัดกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการโรงเรียนผู้นำศาสนาและประชาชนในท้องถิ่น
[ ผู้อ่าน 14 คน] วันที่ 30 มิ.ย. 58 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน (นายวินิจ กลิ่นละมัย)
เลือกตั้งสภานักเรียน ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนบ้านไทรงามจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไทรงาม ซึ่ง โรงเรียนได้เห็นความสำคัญของสภานักเรียนเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียน
[ ผู้อ่าน 7 คน] วันที่ 30 มิ.ย. 58 โดย บ้านไทรงาม (อลิศรา บัวเพ็ชร)
โรงเรียนบ้านคลองขุดได้จัดกิจกรรมทำบุญต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านคลองขุดได้จัดกิจกรรมทำบุญต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ให้นักเรียนนำหลักธรรมที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอนและชีวิตประจำวัน ส่งเสริมวิถีความเป็นอยู่ในแบบอิสลาม
[ ผู้อ่าน 18 คน] วันที่ 30 มิ.ย. 58 โดย บ้านคลองขุด (ทิพยาภรณ์ พูนพานิช)
โรงเรียนบ้านคลองขุดได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันไหว้ครู ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครูและพระคุณของบิดามารดา
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านคลองขุด นำโดย นายสานนท์ สุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าพระคุณของครู ได้แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ รวมทั้งให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาซึ่งเปรียบเสมือนครูคนแรกของนักเรียน
[ ผู้อ่าน 11 คน] วันที่ 30 มิ.ย. 58 โดย บ้านคลองขุด (ทิพยาภรณ์ พูนพานิช)
โรงเรียนบ้านคลองขุด ได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านคลองขุด ได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง
[ ผู้อ่าน 6 คน] วันที่ 30 มิ.ย. 58 โดย บ้านคลองขุด (ทิพยาภรณ์ พูนพานิช)
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสตูล
โรงเรียนอนุบาลสตูลจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลสตูล
[ ผู้อ่าน 16 คน] วันที่ 29 มิ.ย. 58 โดย อนุบาลสตูล (ว่าที่ร.ต.หญิงจรีรัตน์ บัวอ่อน)
อนุบาลสตูลจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
อนุบาลสตูลร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ อาคารบัวบาน โรงเรียนอนุบาลสตูล
[ ผู้อ่าน 14 คน] วันที่ 29 มิ.ย. 58 โดย อนุบาลสตูล (ว่าที่ร.ต.หญิงจรีรัตน์ บัวอ่อน)
โรงเรียนบ้านควนขันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยนางรัญชน์รวี ธรรมปรีชาถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขัน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
[ ผู้อ่าน 16 คน] วันที่ 29 มิ.ย. 58 โดย บ้านควนขัน (ปุณยนุช ยอดนุ่น)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางบาจรียา แซะอามา ครูโรงเรียนบ้านสายควน
[ ผู้อ่าน 33 คน] วันที่ 29 มิ.ย. 58 โดย โรงเรียนบ้านสายควน (นัศรีน ตาเดอิน)
โรงเรียนบ้านควนขันจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2558 นางรัญชน์รวี ธรรมปรีชาถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขัน และคณะครู ร่วมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
[ ผู้อ่าน 9 คน] วันที่ 29 มิ.ย. 58 โดย บ้านควนขัน (ปุณยนุช ยอดนุ่น)
อนุบาลสตูลจัดศึกษาดูงาน
คณะครูอนุบาลสตูลศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
[ ผู้อ่าน 15 คน] วันที่ 28 มิ.ย. 58 โดย อนุบาลสตูล (ว่าที่ร.ต.หญิงจรีรัตน์ บัวอ่อน)
โรงเรียนบ้านหาญจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
นางฮาบีบะ หลงสลำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาญ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านหาญ ทั้งนี้ได้เรียนเชิญวิทยากร ดต.สนิท พุ่มแสง และดต.จรัญ หมื่นชล จาก สภ.เขาขาว มาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในครั้งนี้ด้วย
[ ผู้อ่าน 47 คน] วันที่ 28 มิ.ย. 58 โดย บ้านหาญ (ประดิษฐ์ สองเมือง)
โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมนักเรียน(ค่ายพุทธบุตร)
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 จัดโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมนักเรียน(ค่ายพุทธบุตร)
[ ผู้อ่าน 18 คน] วันที่ 27 มิ.ย. 58 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 (นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์)
โรงเรียนบ้านวังสายทองจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางโรงเรียนบ้านวังสายทองเล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา
[ ผู้อ่าน 50 คน] วันที่ 26 มิ.ย. 58 โดย บ้านวังสายทอง (นางสาวฮาบีบ๊ะ สุขสง่า)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านวังสายทอง จัดประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อมุ่งการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน
[ ผู้อ่าน 265 คน] วันที่ 22 มิ.ย. 58 โดย บ้านวังสายทอง (นางสาวฮาบีบ๊ะ สุขสง่า)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง