หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.

กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ทรูปลูกปัญญา

สหวิชา.com

eDLTV

 

 

     
 

 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
ด้วยคุณแม่นายณรงณ์กร ชำนาญเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปิใหญ่ อ.ละงู จ.สตูล ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านปากแตระ อ.ระโนด สงขลา กำหนดเข้างานวันที่ 22 สิงหาคม 2557 และฌาปนกิจในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ด้วย
วันที่ 17 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 17 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
เด็กบ้านทุ่งไหม้ใจจิตอาสาพาสังคมฯรับรางวัล
เด็กบ้านทุ่งไหม้ใจจิตอาสาพาสังคมฯรับรางวัล
นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นโครงการที่โรงเรียนร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู
วันที่ 15 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 78 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
สพป.สตูล ร่วมกับ ศพส.จ.สต. พัฒนาครูสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในโรงเรียน
สพป.สตูล ร่วมกับ ศพส.จ.สต. พัฒนาครูสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในโรงเรียน
สพป.สตูล ร่วมกับ ศพส.จ.สต. พัฒนาครูสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนระดับประถมศึกษาเยาวชนก่อนวัยเสียง ห้มีทักษะชีวิตที่สามารถคิดวิเคราะห์จัดการกับปัญหาต่าง ๆ เห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
วันที่ 15 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 46 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สตูล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๘ – วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น. (๕ วัน)
วันที่ 14 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 82 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
เชิญโรงเรียนร่วม โครงการ เรารักโรงเรียน (Eco-Schools)กับโตชิบา ครั้งที่ 26
เชิญโรงเรียนร่วม โครงการ เรารักโรงเรียน (Eco-Schools)กับโตชิบา ครั้งที่ 26
สพป.สตูล เชิญชวนสถานศึกษาพิจารณาเข้าร่วมโครงการ เรารักโรงเรียน (Eco-Schools)กับโตชิบา ครั้งที่ 26เพื่อรับอุปกรณ์กำจัดขยะ
วันที่ 14 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 63 ] คน โดย อำนวยการ (นางจิต์ดาภา ปาทาน)
 
13 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
08 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
06 ส.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
31 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
22 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
22 ก.ค. 57
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
12 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.ค. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
07 มิ.ย. 57
ศูนย์ ITE (นายสุริยา หมาดทิ้ง)
         
“ คืนความสุขสู่ลูก นาพญา ” ปีแห่งการการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน
(18 ส.ค. 57) นายนพดล ยังสมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพญา เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยแรลลี่เยี่ยมบ้าน และครอบครัวนักเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนาพญา เข้าร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ของการเยี่ยมบ้าน ระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2557
[ ผู้อ่าน 33 คน] วันที่ 19 ส.ค. 57 โดย บ้านนาพญา (นายชาคริต งะสมัน)
บ่อหินเข้าร่วมโครงการมหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่สังคมไทยด้วยใจเดียวกัน
โครงการมหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่สังคมไทยด้วยใจเดียวกัน ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 57 จังหวัด
[ ผู้อ่าน 27 คน] วันที่ 19 ส.ค. 57 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
นักมวยใจบุญ
นักมวยไทยชื่อดังของเมืองไทย เจ้าของฉายา"คนไม่ยอมคน เสกสรร อ.ขวัญเมือง" และคณะ นำไอศกรีม มาเลี้ยงให้กับน้อง ๆ โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด
[ ผู้อ่าน 23 คน] วันที่ 19 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด (อับดุลเลาะฮ์ พันหวัง)
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 นำนักเรียนศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มอ.
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 นำนักเรียนศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสงขลา
[ ผู้อ่าน 18 คน] วันที่ 18 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 (นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์)
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ศูนย์เครือข่ายทุ่งหว้า
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหว้า จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับจังหวัด
[ ผู้อ่าน 44 คน] วันที่ 16 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านขอนคลาน (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
โรงเรียนบ้านโคกพยอมได้ร่วมกิจกรรมประกวดผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอมได้นำนักเรียนแสดงลิเกบกและผลิตภัณฑ์ขนมจากลูกโหรย ไปร่วมกิจกรรมพร้อมด้วยชุมชน ในการต้อนรับผู้ประเมินการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2557
[ ผู้อ่าน 14 คน] วันที่ 15 ส.ค. 57 โดย บ้านโคกพยอม (นางสาวขนิษฐา สุริยมาศ)
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ศูนย์เครือข่ายละงู 1
สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
[ ผู้อ่าน 76 คน] วันที่ 15 ส.ค. 57 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกพยอม
บ่ายวันนี้ (15 สิงหาคม 2557) นำโดย นางสาวถนอมสุข ผิวเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอม เป็นประธานการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตามโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของโรงเรียนบ้านโคกพยอม โดยมีคณะครู และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
[ ผู้อ่าน 33 คน] วันที่ 15 ส.ค. 57 โดย บ้านโคกพยอม (นางสาวขนิษฐา สุริยมาศ)
ชมรมไทยเก๊ก เทศบาลเมืองสตูลมาเยี่ยมนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ชมรมไทยเก๊ก เทศบาลเมืองสตูลมาเยี่ยมนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา
[ ผู้อ่าน 27 คน] วันที่ 15 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา (โอม บาราสัน)
งานวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
โรงเรียนอนุบาลละงู โดยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ เทศบาล ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
[ ผู้อ่าน 26 คน] วันที่ 15 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนอนุบาลละงู (นายกูอาหมาด กูหลง)
โรงเรียนบ้านไร่ร่วมกับ อบต.ท่าเรือ จัดอบรมกฏหมายสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านไร่ ร่วมกับ อบต.ท่าเรือ จัดอบรมกฏหมายสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง
[ ผู้อ่าน 18 คน] วันที่ 15 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านไร่ (นายคอเล็ด ปังเตะ)
วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านวังปริง
โรงเรียนบ้านวังปริงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังปริง
[ ผู้อ่าน 19 คน] วันที่ 15 ส.ค. 57 โดย บ้านวังปริง (จารุวรรณ ไวปรีชา)
แข่งขันทักษะนักเรียน เครือข่ายละงู 2
ศูนย์เครือข่ายละงู 2 นำโดย นายทวัศักดิ์ ลิ่มวิริยะกุล ประธานศูนย์เครือข่าย จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 คัดตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับจังหวัด
[ ผู้อ่าน 69 คน] วันที่ 14 ส.ค. 57 โดย บ้านปากบาง (จุรี นราจิต)
True มอบอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
True มอบอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้แก่โรงเรียนบ้านสาคร
[ ผู้อ่าน 9 คน] วันที่ 14 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนบ้านสาคร (ฮัฟซะฮ์ เหมมุน)
อนุบาลสตูลจับมือจริยะธรรมอิสลามมูลนิธิ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนอนุบาลสตูลจัดกิจกรรม "ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน เครือข่ายวิจัยอนุบาลสตูล เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ นริศภูวิว รีสอร์ท อ.ควนโดน จ. สตูล
[ ผู้อ่าน 19 คน] วันที่ 13 ส.ค. 57 โดย อนุบาลสตูล (ว่าที่ร.ต.หญิงจรีรัตน์ บัวอ่อน)
อนุบาลสตูลร่วมรำลึกพระคุณแม่
โรงเรียนอนุบาลสตูล จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารบัวบาน โรงเรียนอนุบาลสตูล เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
[ ผู้อ่าน 30 คน] วันที่ 13 ส.ค. 57 โดย อนุบาลสตูล (ว่าที่ร.ต.หญิงจรีรัตน์ บัวอ่อน)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง