หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 


 
 
 
สพป.สตูล  ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สพป.สตูล ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ข้าราชการ สพป.สตูล ร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุ 63 พรรษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
วันที่ 29 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 18 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูล ร่วมในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา
สพป.สตูล ร่วมในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา
ผอ.สพป.สตูล นำบุคลากร สพป. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
วันที่ 28 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 52 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูล  ส่งนักเรียนร่วมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล-เซปัคตะกร้อ ไทย-มาเลเซีย
สพป.สตูล ส่งนักเรียนร่วมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล-เซปัคตะกร้อ ไทย-มาเลเซีย
สพป.สตูล ส่งนักเรียนข้าค่ายกีฬาตามโครงการค่ายกีฬาฟุตบอลและเซปัคตะกร้อนักเรียนสตูล-เปอร์ลิส ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2558 โรงเรียน SMK Syed Hassan โรงเรียนกีฬาของรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
วันที่ 27 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 52 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
 ผอ.เขตการศึกษาสตูล มือแม่นธนูเปิดงาน มหกรรมวัฒนธรรมฯสตูล
ผอ.เขตการศึกษาสตูล มือแม่นธนูเปิดงาน มหกรรมวัฒนธรรมฯสตูล
ผอ.เขตการศึกษาสตูล มือแม่นธนูเปิดงาน มหกรรมวัฒนธรรมฯสตูล
วันที่ 27 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 52 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
สพป.สตูลเตรียมนักเรียนร่าย กีฬา ยังกรมการศึกษารัฐเปอร์ลิส
สพป.สตูลเตรียมนักเรียนร่าย กีฬา ยังกรมการศึกษารัฐเปอร์ลิส
สพป.สตูลเตรียมนักเรียนร่าย กีฬา ยังกรมการศึกษารัฐเปอร์ลิส
วันที่ 24 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 30 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
 
23 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
10 ก.พ. 58
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
07 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
16 ธ.ค. 57
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
18 พ.ย. 57
()
14 ต.ค. 57
()
14 ต.ค. 57
()
01 ต.ค. 57
()
29 ส.ค. 57
()
28 ส.ค. 57
()
13 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
         
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านสายควนจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
[ ผู้อ่าน 11 คน] วันที่ 28 ก.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านสายควน (นัศรีน ตาเดอิน)
กีฬาสี สายควนเกมส์ครั้งที่ 8
โรงเรียนบ้านสายควนจัดกิจกรรมกีฬาสีสายควนเกมส์ครั้งที่ 8
[ ผู้อ่าน 27 คน] วันที่ 27 ก.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านสายควน (นัศรีน ตาเดอิน)
โรงเรียนบ้านวังปริงต้อนรับคณะนิเทศฯ จาก สพฐ.
โรงเรียนบ้านวังปริง ให้การต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตามและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการสอนแบบสร้างสรรค์ เป็นฐาน (Creativity-Based Learning : CBL)
[ ผู้อ่าน 40 คน] วันที่ 22 ก.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (จารุวรรณ ไวปรีชา)
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการผลิตสื่อ
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ จัดทำการเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการผลิตสื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนต้นแบบแกนนำเรียนรวม
[ ผู้อ่าน 20 คน] วันที่ 21 ก.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
(DLIT) Train the trainer
อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) Train the trainer
[ ผู้อ่าน 100 คน] วันที่ 21 ก.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านควนเก (ซัครียา หมาดบากา)
โรงเรียนผังปาล์ม 3 จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี 2558 ครั้งที่ 1
โรงเรียนผังปาล์ม 3 จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจง พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ได้มีการคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง
[ ผู้อ่าน 54 คน] วันที่ 16 ก.ค. 58 โดย โรงเรียนผังปาล์ม3 (อรษา เกตุมุณี)
กีฬา 4 เส้าสามัคคี (ผังปาล์ม 3 , บ้านเขาไคร, นิคมพัฒนาผัง 6 , บ้านวังสายทอง)
โรงเรียนผังปาล์ม 3 ร่วมด้วยโรงเรียนบ้านเขาไคร โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 และโรงเรียนบ้านวังสายทอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬา 4 เส้าสามัคคี เพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ และสุขภาพดีระหว่างครูและนักเรียน
[ ผู้อ่าน 64 คน] วันที่ 16 ก.ค. 58 โดย โรงเรียนผังปาล์ม3 (อรษา เกตุมุณี)
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนไทยพุทธ - มุสลิม
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนไทยพุทธ - มุสลิม เสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามหลักคำสอนของศาสนา
[ ผู้อ่าน 38 คน] วันที่ 16 ก.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ มอบขนมรายอนักเรียนไทยมุสลิมและมอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาได้ดีเยี่ยม ประจำปี ฮ.ศ. 1436
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ มอบขนมรายอและของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนไทยมุสลิม ประจำปี ฮ.ศ. 1436
[ ผู้อ่าน 35 คน] วันที่ 16 ก.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ ต้อนรับอุปฑูตประเทศสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
อุปทูตสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมฃมการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่ 49
[ ผู้อ่าน 52 คน] วันที่ 16 ก.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านปาเต๊ะประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
[ ผู้อ่าน 250 คน] วันที่ 15 ก.ค. 58 โดย บ้านปาเต๊ะ (นิฟติมา หมาดทิ้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบพนักงานราชการโรงเรียนบ้านปาเต๊ะ
โรงเรียนบ้านปาเต๊ะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
[ ผู้อ่าน 431 คน] วันที่ 10 ก.ค. 58 โดย บ้านปาเต๊ะ (นิฟติมา หมาดทิ้ง)
เก็บตกโรงเรียนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
นายสะอาด อุศมา รอง ผอ.สพป.สตูลพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านตูแตหรำ
[ ผู้อ่าน 86 คน] วันที่ 10 ก.ค. 58 โดย บ้านตูแตหรำ (นายบาฮารูดิน ยาโงะ)
โรงเรียนบ้านหาญจัดกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านหาญ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางฮาบีบะ หลงสลำ จัดกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอนตามโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้นำศาสนาและประชาชนในท้องถิ่น
[ ผู้อ่าน 111 คน] วันที่ 09 ก.ค. 58 โดย บ้านหาญ (ประดิษฐ์ สองเมือง)
โรงเรียนบ้านวังพระเคียนปลูกปาล์มน้ำมัน
โรงเรียนบ้านวังพระเคียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางบุญศรี สัมพันธมิตร ร่วมกับคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันปลูกปาล์มน้ำมัน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
[ ผู้อ่าน 67 คน] วันที่ 09 ก.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านวังพระเคียน (อุสมาน แคยิหวา)
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า จัดกิจกรรมละศีลอด "รอมฎอนสัมพันธ์"
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า จัดกิจกรรม ละศีลอด “รอมฎอนสัมพันธ์” ปี 2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า
[ ผู้อ่าน 71 คน] วันที่ 09 ก.ค. 58 โดย โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า (ยาวาเรี๊ยะ หลงหัน)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง