ป้อนคำค้นหา :
วัน:เวลา : Fri, 27 May 2016 15:15:49 +0700

ยินดีต้อนรับ : ท่านยังไม่ Login
login:เข้าระบบ

ทั้งหมด : 1119 กระทู้
หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] next >>
      ที่ ชื่อกระทู้ ดู ตอบ ล่าสุด
      01122   ไม่สามารถเปิดหนังสือที่ศธ04148/4563 และ ที่ศธ 04148/4562 ได้ รบกวนส่งใหม่ได้มั้ยคะ
  โดย : บ้านหาดทรายยาว : 2012-09-06 10:05:22
155
0
บ้านหาดทรายยาว
: 2012-09-06 10:05:22
      01121   ไม่สามารถเปิดเอกสารแนบ หนังสือที่ ศธ04148/4563 และหนังสือ ศธ04148/4562
  โดย : อนุบาลสตูล : 2012-09-06 09:47:39
301
0
อนุบาลสตูล
: 2012-09-06 09:47:39
      01120   โรงเรียนบ้านโคกพยอมเข้าเวปโรงเรียนไม่ได้
  โดย : บ้านโคกพะยอม : 2012-09-04 20:19:36
135
0
บ้านโคกพะยอม
: 2012-09-04 20:19:36
      01119   ร.ร.บ้านวังพระเคียนเข้าไปแก้ไขเวปไซค์ไม่ได้
  โดย : บ้านวังพระเคียน : 2012-08-30 17:06:44
363
0
บ้านวังพระเคียน
: 2012-08-30 17:06:44
      01118   เปิดเว็ปไซต์โรงเรียนบ้านนาลานไม่ได้ค่ะ
  โดย : บ้านนาลาน : 2012-08-30 15:06:02
164
0
บ้านนาลาน
: 2012-08-30 15:06:02
      01117   เว็ปไซด์ รร.บ้านท่าหิน เป็นภาษาต่างดาว
  โดย : บ้านท่าหิน : 2012-08-30 14:12:54
275
0
บ้านท่าหิน
: 2012-08-30 14:12:54
      01116   เปิดไฟล์หนังสือไม่ได้
  โดย : บ้านท่าชะมวง : 2012-08-29 11:25:27
305
0
บ้านท่าชะมวง
: 2012-08-29 11:25:27
      01115   โรงเรียบ้านทางยางขอ username+password เว็บไซด์
  โดย : บ้านทางยาง : 2012-08-28 18:41:11
168
0
บ้านทางยาง
: 2012-08-28 18:41:11
      01114   ไม่สามารถ Log in เข้าระบบ e-office ได้ค่ะ
  โดย : อนุบาลสตูล : 2012-08-28 10:30:21
255
0
อนุบาลสตูล
: 2012-08-28 10:30:21
      01113   โรงเรียนบ้านสาคร ขอ username + password
  โดย : บ้านสาคร : 2012-08-27 10:04:29
310
0
บ้านสาคร
: 2012-08-27 10:04:29
      01112   โรงเรียนบ้านลาหงาแจ้งที่อยู่ URL
  โดย : บ้านลาหงา : 2012-08-24 08:26:36
218
0
บ้านลาหงา
: 2012-08-24 08:26:36
      01111   ใส่ภาพหน้าเว็บไม่ได้
  โดย : บ้านย่านซื่อ : 2012-08-17 09:21:26
310
0
บ้านย่านซื่อ
: 2012-08-17 09:21:26
      01110   ขอความกรุณา
  โดย : บ้านอุได : 2012-08-16 10:29:45
240
0
บ้านอุได
: 2012-08-16 10:29:45
      01109   url ของวังประจัน เข้าไม่ได้
  โดย : บ้านวังประจัน : 2012-08-16 10:10:30
191
0
บ้านวังประจัน
: 2012-08-16 10:10:30
      01108   โรงเรียนบ้านย่านซื่อฯ ขอเปลี่ยurl เว็บไซต์โรงเรียน
  โดย : บ้านย่านซื่อ : 2012-08-16 08:53:22
199
0
บ้านย่านซื่อ
: 2012-08-16 08:53:22
      01107   ขอ URL เว็บไซต์โรงเรียนบ้านควนเก
  โดย : บ้านควนเก : 2012-08-15 14:19:49
331
0
บ้านควนเก
: 2012-08-15 14:19:49
      01106   ขอ URL เว็บไซต์
  โดย : บ้านปากปิง : 2012-08-15 09:54:16
209
0
บ้านปากปิง
: 2012-08-15 09:54:16
      01105   เปลี่ยนurl เวปไซต์โรงเรียน
  โดย : บ้านค่ายรวมมิตร : 2012-08-14 11:05:24
251
0
บ้านค่ายรวมมิตร
: 2012-08-14 11:05:24
      01104   ขอเปลี่ยน URL เว็บโรงเรียน
  โดย : บ้านขอนคลาน : 2012-08-12 10:11:39
318
0
บ้านขอนคลาน
: 2012-08-12 10:11:39
      01103   รร.บ้านนาขา แจ้งปัญหาการเข้าใช้ CMS-Maxsite 2.5 สุ่มรูปภาพแล้วแต่ภาพไม่ขึ้น
  โดย : บ้านวังสายทอง : 2012-08-10 14:55:24
441
0
บ้านวังสายทอง
: 2012-08-10 14:55:24
      01099   โรงเรียนผังปาล์ม 2 ขอ username + password
  โดย : ผังปาล์ม 2 : 2012-08-09 11:45:32
385
1
ผังปาล์ม 2
: 2012-08-10 11:53:10
      01102   โรงเรียนเพียงหลวง ๔
  โดย : บ้านสุไหงมูโซ๊ะ : 2012-08-10 11:00:03
335
0
บ้านสุไหงมูโซ๊ะ
: 2012-08-10 11:00:03
      01101   รบกวนเรื่อง URL โรงเรียนบ้านโคกพยอมค่ะ
  โดย : บ้านโคกพะยอม : 2012-08-09 20:45:42
288
0
บ้านโคกพะยอม
: 2012-08-09 20:45:42
      01100   การนำข้อมูล จากฐานข้อมูล DATA CENTER ไปใช้
  โดย : บ้านเจ๊ะบิลัง : 2012-08-09 13:37:42
328
0
บ้านเจ๊ะบิลัง
: 2012-08-09 13:37:42
      01098   โรงเรียนเพียงหลวง ๔
  โดย : บ้านสุไหงมูโซ๊ะ : 2012-08-08 10:42:37
225
0
บ้านสุไหงมูโซ๊ะ
: 2012-08-08 10:42:37
      01097   เปลี่ยนชื่อเว็ป
  โดย : บ้านบันนังปุเลา : 2012-07-24 20:01:49
204
0
บ้านบันนังปุเลา
: 2012-07-24 20:01:49
      01096   ระบบ e-office เข้าระบบไม่ได้ ทำไงคะ
  โดย : บ้านบ่อหิน : 2012-07-23 11:09:22
218
0
บ้านบ่อหิน
: 2012-07-23 11:09:22
      01095   แจ้งปัญหาการเข้าระบบ e-filing
  โดย : บ้านไทรงาม : 2012-07-23 09:22:04
189
0
บ้านไทรงาม
: 2012-07-23 09:22:04
      01094  
  โดย : บ้านไทรงาม : 2012-07-23 09:20:06
150
0
บ้านไทรงาม
: 2012-07-23 09:20:06
      01093   แจ้งปัญหาการใช้เว็บไซต์รร.บ้านปาเต๊ะ
  โดย : บ้านปาเต๊ะ : 2012-07-16 22:04:05
376
0
บ้านปาเต๊ะ
: 2012-07-16 22:04:05
      01092   แจ้งปัญหาการเข้าใช้ CMS-Maxsite 2.5 การจัดการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ รุ่นที่ 1 (12-13 กรกฎาคม 2555)
  โดย : บ้านบ่อหิน : 2012-07-16 15:45:37
532
0
บ้านบ่อหิน
: 2012-07-16 15:45:37
      01091   ศธ 04148/3265 เอกสารแนบหน้าที่ 1 ข้อความขาดตอนค่ะ
  โดย : อนุบาลสตูล : 2012-07-09 14:39:57
257
0
อนุบาลสตูล
: 2012-07-09 14:39:57
      01090   หนังสือที่ศธ04148/3135
  โดย : บ้านใหม่ : 2012-07-04 08:51:32
151
0
บ้านใหม่
: 2012-07-04 08:51:32
      01089   เลขหนั่งสือส่งออกของเขต รันผิดหรือเปล่าค่ะ
  โดย : อนุบาลสตูล : 2012-06-22 14:17:29
236
0
อนุบาลสตูล
: 2012-06-22 14:17:29
      01088  
  โดย : อนุบาลสตูล : 2012-06-22 14:15:02
153
0
อนุบาลสตูล
: 2012-06-22 14:15:02
      01087   ช่วยส่งเอกสารแนบมาด้วย
  โดย : บ้านกุบังจามัง : 2012-06-13 14:45:02
215
0
บ้านกุบังจามัง
: 2012-06-13 14:45:02
      01086   สิ่งที่ส่งมาด้วยไม่ครบ
  โดย : นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 : 2012-06-05 14:56:35
200
0
นิคมพัฒนาภาคใต้ 3
: 2012-06-05 14:56:35
      01085   หนังสือที่ ศธ 04148/2434 ลว. 1 มิ.ย. 55 เปิดไฟล์แนบไม่ได้
  โดย : อนุบาลควนกาหลง : 2012-06-05 13:54:56
309
0
อนุบาลควนกาหลง
: 2012-06-05 13:54:56
      01084   หนังสือที่ ศธ 04148/1840 เรื่อง การเตรียม(PISA)เปิดไฟล์แนบไม่ได้ค่ะ ช่วยส่งให้ใหม่ได้มั้ยค่ะ
  โดย : บ้านวังพระเคียน : 2012-04-25 14:29:43
362
0
บ้านวังพระเคียน
: 2012-04-25 14:29:43
      01083   หนังสือที่ ศธ 04148/1800 ลงวันที่ 19 เมษายน 2555 เอกสารแนบเปิดไม่ได้
  โดย : อนุบาลละงู : 2012-04-20 13:44:54
369
0
อนุบาลละงู
: 2012-04-20 13:44:54
      01082   หนังสือที่ ศธ04148/1677 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555
  โดย : บ้านใหม่ : 2012-04-06 11:22:06
200
0
บ้านใหม่
: 2012-04-06 11:22:06
      01081   โหลด PDF Creator
  โดย : บ้านทุ่ง : 2012-03-15 14:43:21
336
0
บ้านทุ่ง
: 2012-03-15 14:43:21
      01080   การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
  โดย : บ้านอุไร : 2012-03-02 09:56:53
345
0
บ้านอุไร
: 2012-03-02 09:56:53
      01079   หนังสือราชการที่ ศธ 04148/1005 สำรวจรายชื่อครูเข้ารับการพัฒนาตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
  โดย : บ้านควนเก : 2012-02-22 09:45:43
282
0
บ้านควนเก
: 2012-02-22 09:45:43
      01078   หนังสือ ทุนฯ สมเด็จพระบรม ศธ 04148/777 เปิดไม่ได้ค่ะ
  โดย : ผังปาล์ม 2 : 2012-02-10 13:24:32
164
0
ผังปาล์ม 2
: 2012-02-10 13:24:32
      01077   ที่ ศธ04148/650 การแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบ (O-NET)
  โดย : ผังปาล์ม 1 : 2012-02-08 10:38:47
185
0
ผังปาล์ม 1
: 2012-02-08 10:38:47
      01076   หนังสือ ที่ ศธ 04148/พิเศษ เรื่องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและหรับสือรับรอง ไม่มีเอกสารแนบ
  โดย : บ้านวังตง : 2012-02-03 09:18:08
321
0
บ้านวังตง
: 2012-02-03 09:18:08
      01075   หนังสือ ศธ 04148/45 การรับสมัครนักเรียนทุนการศึกษา
  โดย : ผังปาล์ม 7 : 2012-01-09 10:22:31
253
0
ผังปาล์ม 7
: 2012-01-09 10:22:31
      01074   รบกวนส่งหนังสือ ศธ04148/6713 มาให้อีกครั้งค่ะ
  โดย : ผังปาล์ม 2 : 2011-12-21 10:43:50
284
0
ผังปาล์ม 2
: 2011-12-21 10:43:50
      01073   รบกวนส่ง หนังสือ ศธ04148/6445 มาให้ใหม่
  โดย : บ้านคลองสองปาก : 2011-12-02 14:05:27
312
0
บ้านคลองสองปาก
: 2011-12-02 14:05:27

= ปักหมุด    = กระทู้ใหม่    = ตอบแล้ว    = เป็นที่สนใจ
กระดานสนทนา e-Filing สพท.สตูล :: Powered by : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ สพท.สตูล