สพป.สตูล

มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data
  • Error loading feed data

ขอเชิญสั่งจองสมุดบันทึก สพฐ.ปี 2557

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า  ได้จัดทำสมุดบันทึก สพฐ. ปี 2557   ซึ่งได้มีการพัฒนารูปเล่มและเนื้อหาสาระใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำหรับราคาจะให้ทราบในภายหลัง)   ผู้สนใจสั่งของได้ที่กลุ่มอำนวยการ   คุณศิริภา  รูปโฉม  โทรศัพท์ 083-1863069 

ข่าวการศึกษาจาก ครูบ้านนอก

คุณอยู่ที่: Home ข่าว สพป.สตูล ขอเชิญสั่งจองสมุดบันทึก สพฐ.ปี 2557