สพป.สตูล

มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data
  • Error loading feed data

ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นในปี56

สพฐ.แจ้งว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมฯประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นในปี56
ในสาถานศึกษาร่วมทำความดีและได้ขอความร่วมมือ สถานศึกษาในสังกัดสพฐ.
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาแจ้งนักเรียนเพื่อร่วมกันสนับสนุนให้นักเรียนร่วมกัน
ทำความดีรายละเอียดสามารถสอบถามที่ กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์ 074 - 721380 

ข่าวการศึกษาจาก ครูบ้านนอก

คุณอยู่ที่: Home ข่าว สพป.สตูล ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นในปี56