สพป.สตูล

มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data
  • Error loading feed data

ดรงเรียนบ้านไทรงามจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๒

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556   นายบัญญัติ  รักศิลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม

                               วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556   นายบัญญัติ  รักศิลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม พร้อม คณะครู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕   ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไทรงาม  พร้อมจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ชี้แจง เรื่องต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ อาทิเช่น เรื่องทรงผมนักเรียน ซึ่งกำลังเป็นข่าวในปัจจุบัน เรื่องเครื่องแบบนักเรียนเป็นต้น

                             ในการนี้ มีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนมาก บรรยากาศในการประชุมเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

ข่าวการศึกษาจาก ครูบ้านนอก

คุณอยู่ที่: Home ข่าวโรงเรียน ดรงเรียนบ้านไทรงามจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๒