สพป.สตูล

มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

งานวันครูประจำปี 2556 ร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติครู จำนวน 46 คน

          วันพุธที่ 16 มกราคม 2556  ณ  หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล  นายเหนือชาย  จิระอภิรักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  เป็นประธานในพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ในงานวันครูประจำปี 2556   ภายใต้  คำขวัญวันครู  “แปดสิบพรรษาพระราชินี  ราษฏร์รัฐภักดี  ครูศรีแผ่นดิน”  พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครูในจังหวัดสตูล จำนวน 46  คน  โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทุกสังกัด  ครูนอกประจำการ   และประชาชนร่วมในพิธีกว่า 800  คน
          โดยพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  

นายนิสิต  ชายภักตร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  เป็นผู้อ่านสารของประธานกรรมการคุรุสภา  ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระครูบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ พร้อมให้ครูที่มาเข้าร่วมทั้งหมดยืนสงบนิ่ง 1 นาที  เพื่อไว้อาลัยแก่ครูที่ล่วงลับไปแล้วและครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   ครูอาวุโสประจำการ นำครูที่มาเข้าร่วมทั้งหมดกล่าวปฏิญาณตน  ที่จะปฏิบัติการเรียนการสอนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อคุณภาพของเด็กไทย   หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  ได้มอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น  9 คน ครูดีในดวงใจ 2 คน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ทางการศึกษาของ สกสค.10 คน ครูอาวุโสของแผ่นดิน 7 คน และครูผู้สอนดีเด่น ทุกลุ่มสาระการเรียนรู้จากสำนักงานคุรุสภา 18 คน  สำหรับครูที่ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจระดับประเทศ ประจำปี 2556  ได้แก่  นางอนิตตา  ปีมะสาร  ครูโรงเรียนบ้านใหม่
          ส่วนในช่วงเช้า  เวลา 06.00  น.  ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน   ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์  จำนวน  9  รูป  ณ  
สนามหน้าโรงเรียนอนุบาลสตูล   ทั้งนี้  สำหรับงานวันครูจังหวัดสตูลได้มีการจัดงานวันครูในทุกท้องที่อำเภอ เพื่อให้ครูและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมงานเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา 


 

ข่าวจาก นสพ.ไทยรัฐ

คุณอยู่ที่: Home ข่าว สพป.สตูล งานวันครูประจำปี 2556 ร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติครู จำนวน 46 คน